Harva suomalainen tuntee henkivakuutuksen hyödyt

Aktia Pankki Oyj
Lehdistötiedote
25.9.2015 klo 10.00

 

Kotivakuutus on yhä tärkein kodin vakuutuksista, eikä valtaosa suomalaisista tunne ketään, joka olisi hyötynyt henkivakuutuksesta, kertoo TNS Gallupin tuore tutkimus. Kyselyn perusteella vain 8 % nimesi henkivakuutuksen tärkeimmäksi vakuutukseksi perheelleen.

  • Tässä näkee, miten vähän henkivakuutuksen hyötyjä tunnetaan, toimitusjohtaja Katja Kerke Aktia Henkivakuutus Oy:stä toteaa.
  • Asia voi tuntua vaikealta ottaa puheeksi, mutta perheellisten olisi hyvä miettiä, miten taloudellisesti käy, jos jompaakumpaa huoltajista ei yhtäkkiä olisikaan.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, ettei omaakaan vakuutusturvaa tunneta tarkkaan. Peräti 13 % vastaajista ilmoitti, ettei tiedä, onko taloutensa jäsenellä tai itsellä voimassaoleva henkivakuutus. 39 % vastaajista kertoi, ettei kenelläkään taloudesta ole henkivakuutusta. Tapaturmavakuutustakin pidettiin useammin merkittävimpänä vakuutuksena (9 %) kuin henkivakuutusta.

  • Asiakaspalvelulla on niin sanotusti tuhannen euron paikka kertoa asiakkaille henkivakuutuksen hyödyistä. Tapaturmavakuutus on tärkeä, mutta valitettava tosiseikka on, että 91 % työikäisten kuolemista johtuu nimenomaan sairauksista tai muista syistä kuin tapaturmista. Henkivakuutus antaa hyvän turvan varsinkin lapsiperheelle niin tapaturmaisen kuoleman varalta kuin kuolemantapauksessa, joka johtuu sairaudesta, Kerke jatkaa.
  • Taloudelliset vaikutukset toisen huoltajan poismenosta ovat suuret, mutta tähän aivan liian pieni osuus perheistä on varautunut.

Finanssialan Keskusliiton tutkimuksen (2014) mukaan suomalaisista 37 prosentilla on vapaaehtoinen henkivakuutus kuoleman varalta. Yli 50 000 euroa vuodessa ansaitsevilla 40–49-vuotiailla on eniten henkivakuutuksia. Tyypillisin korvaussumma on 25 000–50 000 euroa, mutta suhteutettuna esimerkiksi pääkaupunkiseudun muuta maata korkeimpiin nettotuloihin summat eivät ole kovin suuria.

 

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja
Katja Kerke, toimitusjohtaja, Aktia Henkivakuutus Oy, puh. 010 247 8344

 

 

FAKTA

Henkivakuutus tarjoaa taloudellisen turvan kertakorvauksen muodossa perheenjäsenen kuolemantapauksen varalta. Vakuutuskorvaus on veroton 35 000 euroon asti lähiomaiselle, ja se voi auttaa esimerkiksi perintöverojen tai asuntolainan maksussa. Korvauksen suuruus päätetään vakuutusta ottaessa. Edunsaajat vakuutuksenottaja voi määritellä itse.

 ----

Aineisto kerättiin Aktian toimeksiannosta TNS Gallup Oy:n Gallup Kanava –vastaajapaneelissa 14.–18.8.2015 välisenä aikana. Yhteensä tehtiin 1 015 haastattelua. Tutkimuksen kohderyhmä oli maamme 15–74-vuotias väestö (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Tilastollinen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tilaa