Päätös osakeannista


            
Aktia Oyj:n hallitus on tänään, yhtiön yhtiökokouksen 21.12.2006
osakepohjaisten kannustusten perustamiseksi konsernin avainhenkilöille
myönnetyn emissiovaltuutuksen nojalla ja hallituksen vuonna 2007 vahvistaman
korkeimman operatiivisen johdon kannusteohjelman ehtojen mukaisesti, tehnyt
päätöksen suunnatusta osakeannista nimetyille yhtiön korkeimpaan operatiiviseen
johtoon kuuluville henkilöille. Annissa lasketaan liikkeeseen korkeintaan 12
490 uutta A-sarjan osaketta 6,00 euron merkintähintaan osaketta kohti. 


AKTIA OYJ 
Lisätietoja
Päälakimies Berndt Hertsberg, puh. 010 247 6297

Lähettäjä:
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

Jakelu 
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com