Yhtiön hallussa olevien A-osakkeiden luovutus

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote

18.6.2015 klo 12.00          
                                                                                                                 

Aktia Pankki Oyj on tänään yhtiön hallituksen päätöksen nojalla luovuttanut yhtiön hallintoneuvoston 29 jäsenelle 4 780 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta. Osakkeet muodostavat yhtiökokouksen 13.4.2015 tekemän päätöksen mukaisesti 30 % hallintoneuvoston jäsenten vuoden 2015 vuosipalkkiosta.

Lisäksi 7 200 yhtiön hallussa olevaa A-sarjan osaketta on Osakeomistusohjelma 2011:n puitteissa luovutettu kolmelle avainhenkilölle nk. matching-osakkeina.

Lisätietoja hallintoneuvoston palkkioista ja Osakeomistusohjelma 2011:stä on Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomuksessa s. 14–15.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutusten jälkeen:

Osakesarja A 22 112 kpl
Osakesarja R 6 658 kpl

 

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 13.4.2015 yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myymisestä käytettäväksi mm. yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja: 
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

 

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta yli 50 konttorissa, internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi