Yhtiön hallussa olevien omien A-osakkeiden luovutus osakepalkkion ja palkkioiden maksamiseksi

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote

9.3.2017 klo 10.00                                      

  

Aktia Pankki Oyj on 8.3.2017 yhtiön hallituksen päätöksen nojalla luovuttanut 76 879 yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osakettaan.

Yhtiö on luovuttanut 32 henkilölle 66 481 yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osakettaan osakepalkkioiden osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksolta 2015–2016 sekä osakeomistusohjelman 2014-2017 matching-osakkeiden maksamiseksi.

Lisäksi on 10 398 yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osaketta luovutettu yhtiön hallituksen jäsenille. Määrä vastaa 40:tä prosenttia hallituksen jäsenten vuoden 2017 vuosipalkkiosta.

Lisätietoja kannusteohjelmasta, osakeomistusohjelmasta sekä hallituksen palkkioista on Aktian tilinpäätöksen 2016.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen:

  

Osakesarja A 59 477 kpl
Osakesarja R 6 658 kpl

  

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 12.4.2016 yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta mm. yhtiön kannusteohjelman ja yhtiön hallintoelinten jäsenten palkitsemisen toteuttamiseksi.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja: 
Johtaja, HR & Konsernin lakiasiat Mia Bengts, puh. 010 247 6348

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

 

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 47 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com.