Avyttring av A-aktier i bolagets besittning för utbetalning av aktiebelöning och arvodering

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande

9.3.2017 kl. 10.00                 

  

Aktia Bank Abp har 8.3.2016 med stöd av beslut av bolagets styrelse avyttrat 76 879 egna aktier i bolagets besittning, serie A.

Till 32 nyckelpersoner har för utbetalning av aktier från aktiebelöningsprogrammets förtjänstperiod 2015–2016 samt matchingaktier inom ramen för bolagets aktieägarprogram 2014-2017 avyttrats 66 481 Aktia A-aktier.

Ytterligare har 10 398 egna aktier i bolagets besittning, serie A, avyttrats till bolagets styrelseledamöter för att verkställa utbetalning av 40 % av styrelseledamöternas årsarvode 2017 i form av Aktia A-aktier.

För mera information om bolagets aktiebelöningsprogram, aktieägarprogram och arvodering av styrelsen, se Aktias bokslut 2016.

Antal egna aktier som är i bolagets besittning efter avyttringen:

  

Serie A 59 477 st.
Serie R 6 658 st.

  

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma bemyndigade 12.4.2016 bolagets styrelse att besluta om avyttring av egna aktier i bolagets besittning bl.a. för verkställande av bolagets belöningsprogram och arvodering av ledamöter i bolagets förvaltningsorgan.

 

AKTIA BANK ABP

 

Ytterligare information: 
Direktör, HR & Koncernjuridik Mia Bengts, tfn 010 247 6348

 

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
massmedier
www.aktia.comi

 

Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på över 900 personer på 47 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com