Yhtiön hallussa olevien omien A-osakkeiden luovutus osakepalkkion ja palkkioiden maksamiseksi

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote

19.3.2015 klo 16.00

Aktia Pankki Oyj on tänään yhtiön hallituksen päätöksen nojalla luovuttanut 57 083 yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osakettaan osakepalkkioiden, pääasiassa Osakepalkkio-ohjelman 2011 ansaintajaksolta 2013–2014 maksamiseksi osakeperusteiseen kannusteohjelmaan kuuluville avainhenkilöille.

Lisäksi on 7 032 yhtiön hallussa olevaa omaa A-sarjan osaketta luovutettu yhtiön hallituksen jäsenille. Määrä vastaa 35:tä prosenttia hallituksen jäsenten vuoden 2015 vuosipalkkiosta.

Lisätietoja kannusteohjelmasta 2011 ja hallituksen palkkioista on Aktian tilinpäätöksen 2014 sivuilla 10–11.

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä luovutuksen jälkeen:

Osakesarja A 34 047 kpl
Osakesarja R 6 658 kpl

 

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 7.4.2014 yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta mm. yhtiön kannusteohjelman ja yhtiön hallintoelinten jäsenten palkitsemisen toteuttamiseksi.

 

AKTIA PANKKI OYJ

 

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi

 

Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta yli 50 konttorissa, internetissä ja puhelimitse vastaa yli 900 aktialaista. Aktian osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com.

Tilaa