• news.cision.com/
  • Alma Talent/
  • Johtajuuden ja yrityskulttuurin muotoilun ammattilainen Nina Rinne: ”Kuinka hyvin psykologinen turvallisuus toteutuu organisaatiossanne?”

Johtajuuden ja yrityskulttuurin muotoilun ammattilainen Nina Rinne: ”Kuinka hyvin psykologinen turvallisuus toteutuu organisaatiossanne?”

Report this content

Psykologinen turvallisuus on monen yhtiön ja organisaation vuositavoitteessa tai teemana. Mutta kuinka hyvin se toteutuu käytännön tasolla? Muun muassa tätä kysymystä ratkotaan uutuuskirjassa Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyy.

”Kysyn usein yhteistyökumppaneiltani, mitä he haluaisivat muuttaa tavassaan toimia organisaationa”, kertoo kirjailija Nina Rinne.

”Usein vastauksina kuulee toiveita, että ihmiset suhtautuisivat asioihin entistäkin ennakkoluulottomammin tai että muutoksiin sopeuduttaisiin nopeammin”, Rinne jatkaa.

”Myös avoimuuden lisääminen on usein esiin nouseva asia.”

Avainasemassa rohkeus

”Olen vuosien varrella huomannut, että toimintamallien uudistamisessa avainasemassa on rohkeus”, Rinne toteaa.

”Rohkeuteen puolestaan tarvitaan yrityskulttuuriin sisältyvää perustaa, jolta päästään ponnistamaan kohti uutta. Sitä perustaa tarjoaa turvallisuuden kokemus”, sanoo Rinne.

Monissa organisaatioissa turvallisuuden kokemuksessa on puutteita, mutta Rinteen mukaan peliä ei vielä näissäkään yhteisöissä ole menetetty. Hyvällä johtamisella ja johdonmukaisella yhteistyöllä tätä kokemusta voidaan parantaa.

”Kirjassani pyrin vastaamaan siihen, miten rohkea tiimi ja organisaatio luodaan”, Rinne toteaa.

”Johdolla on tietenkin erittäin tärkeä rooli tässä, mutta ihan jokainen työyhteisön jäsen pystyy asiaan vaikuttamaan. Siksi kirjani sopii kaikille, joita aihe kiinnostaa.”

Parempia tuloksia

”Turvallisuuden parantuessa olen huomannut yritysten tulosten paranevan kiistattomasti”, sanoo Rinne.

Koettu turvan tunne organisaation sisällä ja kollegoiden kesken lisää luovuutta, luottamusta ja tuottavuutta. Lisäksi Rinne uskoo, että jokainen ihminen haluaa kokea olevansa tarpeellinen ja arvostettu. Parhaiten nämä kokemukset toteutuvat turvallisessa yhteisössä.

”Meistä lähes kaikilla on sisäänrakennettu tarve löytää oma paras potentiaalimme ja saada esiin. Tätä on todella hankala saavuttaa turvattomassa ympäristössä”, Rinne päättää.

Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyy antaa konkreettista apua siihen, miten psykologista turvallisuutta ja rohkeaa kulttuuria luodaan. Kirjan opeilla pystyt luomaan työyhteisöösi sellaista kulttuuria, jossa jokaista arvostetaan, oppimiselle on tilaa ja epävarmuutta siedetään. Kulttuuria, joka mahdollistaa menestymisen nopeasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä. Tällöin psykologinen turvallisuus ei ole pelkkä raportointitehtävä tai sanahelinää.

Kirja sopii kaikille rohkeille vastuunkantajille, jotka haluavat omalla toiminnallaan edistää käyttäytymistä, joka mahdollistaa rohkean organisaation.

Nina Rinne on johtajuuden, yrityskulttuurin muotoilun sekä valmennuksen ammattilainen. Rinteellä on 20 vuoden kokemus yritysten johtamisesta ja merkityslähtöisten kulttuurien rakentamisesta. Hän tuntee syvällisesti rohkeaan johtajuuteen ja psykologiseen turvallisuuteen tarvittavat asiat ja osaa tukea rohkeaksi haluavaa kulttuuria oikeaan suuntaan. Hän työskentelee Sitomo oy:n toimitusjohtajana.

Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyy

Ilmestynyt 17.12.2021

ISBN 978-952-14-4321-3

ISBN 978-952-14-4322-0 (sähkökirja)

296 s., 59 €

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kirjailija Nina Rinne, nina.rinne@sitomo.fi

Kustannustoimittaja Anttoni Pihlajamäki, anttoni.pihlajamaki@almamedia.fi, puh. 040 342 4742

Arvostelukappaleet:

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto, suvi.aalto@almamedia.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia