• news.cision.com/
  • Alma Talent/
  • Johtamiskulttuuri on murroksessa – Yksilökeskeisen johtamisen tavat eivät enää yksistään riitä, vaan tarvitaan kipeästi tietotaitoa kuinka tiimejä ja ihmisryhmiä johdetaan

Johtamiskulttuuri on murroksessa – Yksilökeskeisen johtamisen tavat eivät enää yksistään riitä, vaan tarvitaan kipeästi tietotaitoa kuinka tiimejä ja ihmisryhmiä johdetaan

Report this content

Suomalaiset johtamisen huippuasiantuntijat kirjoittivat kirjan valmentavasta tiimien johtamisesta. Uutuuskirja sukeltaa käytännönläheisesti tiimien sisään ja avaa mahdollisuuksia, miten sieltä käsin voi vaikuttaa tiimien toimintaan.

Tiimien johtamista haastavat tiimiläisten keskinäiset suhteet, erilaiset toimintatyylit sekä ryhmädynamiikan lainalaisuudet. Yksilöiden johtamisesta siirtyminen tiimin valmentavaan johtamiseen edellyttää johtajilta, esihenkilöiltä ja tiimin johtamisvastuullisilta sekä tiimiläisiltä uusia taitoja, jotka kumpuavat valmentavasta ajattelutavasta.

Tämä kirja sopii sekä ajattelumalliksi että työkalupakiksi tiimien vetäjille ja johtajille. Teos sopii kaikille, jotka haluavat ymmärtää paremmin tiimien tuloksellisen toiminnan lainalaisuudet ja motivaattorit opettajista yritysjohtajiin. - Leea Kuoppa, yrittäjä

Valmentava tiimien johtamisen taito on uusi, tämän päivän organisaation menestystekijä. Piste. Valmentava johtamiskulttuuri toteutuu, kun johtamisvastuulliset oivaltavat, että johtaminen on palveluammatti, haastavat oman ajattelunsa muutokselle ja näkevät tarpeen jatkuvalle oppimiselle. Valmentavalla johtamisella tiimin potentiaali saadaan täysimääräisesti käyttöön ja rakennetaan yhteisiä onnistumistarinoita.

Johtaja tarvitsee taitoa ja työkaluja onnistuakseen johtamistyössä

Valmentava tiimin johtaminen vahvistaa tiimin yhdessäohjautuvuutta ja tiimiläisten keskinäistä yhteisvastuuta. Tiimin johtaja aktivoi yhteistä keskustelua, rakentaa yhteisen työn käytäntöjä ja tukee tiiminjäsenten yksilöllistä kehittymistä ja kasvua tiiminä.

Arvostan erityisesti kirjan käytännönläheisyyttä, jolloin toimintatapoja voi heti kokeilla arkeen. Lukuisat työkalut lisäävät rohkeutta pysähtyä ja tarttua tiimissä oleviin ilmiöihin. - Mirjami Mäkinen, Senior Advisor

Valmentava tiimin johtaja ohjaa jokaista tiimin jäsentä henkilökohtaiseen kasvuun ihmisenä ja ammattilaisena. Parhaimmillaan tiimi toimii kasvualustana yhteiselle kehittymiselle, jolloin myös vaikeampia asioita opitaan käsittelemään yhdessä, toisia arvostaen. Kirjassa on elämänmakuinen, mukaansa tempaava ote ja se on erityisen ajankohtainen tässä post-pandemian ajassa, kun ihmisistä halutaan pitää kiinni ja kehittyä tiiminä.

Kirjan tekijöillä on vuosikymmenten valmennuskokemus tuhansien johtajien ja esihenkilöiden sekä lukuisten johtoryhmien kanssa työskentelystä johtamisen valmennustalossa BoMentis Oy:ssä. Tuoreeseen kirjahankkeeseen perheyrityksestä mukaan tulivat perustajien Marjo-Riitta Ristikankaan ja Vesa Ristikankaan lisäksi myös perheen keskimmäinen tytär, kansainvälisen poliittisen talouden asiantuntija, Victoria Ristikangas sekä johdon valmentaja, sosiaalipsykologi Anna Lönnroth. Kirjoittajatiimi toimi elävänä esimerkkinä sille, miten keskinäinen luottamus ja psykologinen turvallisuus sekä yhdessäohjautuvuus toimivat.

Kirja uskaltaa ravistella ja ottaa kantaa. Teos ei ole pehmoilua vaan jämäkkää, ihmistä arvostavaa sisältöä, jossa asiakas laitettu keskiöön. Se on sujuvasti kirjoitettu ja siitä välittyy arvostus ihmistä kohtaan. - Anja Kahri, toiminnanjohtaja

Valmentava tiimin johtaminen  Yhdessäohjautuvuus ja systeeminen ajattelu onnistumistekijöinä

Ilmestyy joulukuussa 2021

ISBN 978-952-14-4325-1

390 s., 55 €

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Vesa Ristikangas +358405033459

Arvostelukappaleet: Sisältöpäällikkö Suvi Aalto, suvi.aalto@almamedia.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia