Keskinkertaiset organisaatiot korostavat taloudellisia tavoitteita

Ari Heiskasen uutuusteos Läpimurto – Taltuta tuhoajat ottaa voimakkaasti kantaa siihen, mitä muutoksella ja sen johtamisella käsitetään. Heiskasen mielestä suuri osa nykyisestä muutosjohtamisesta ei ole muutosjohtamista lainkaan.

Läpimurto-teoksessa kumotaan muutoksen johtamiseen liittyviä uskomuksia esimerkiksi osoittamalla, että suuri osa organisaatioista toimii keskinkertaisuuden kaavan mukaan. Siihen liittyy olennaisesti taloudellisten tavoitteiden korostaminen ihmisten sijaan. Keskinkertainen johtoryhmä myös tuottaa organisaation muutosvastarinnan itse: keskittymällä valtapeleihin, nujertamalla työntekijöiden aloitteellisuuden, ajamalla talouden logiikkaan perustuvilla päätöksillä työntekijät suoritusahdistuksen tilaan ja moukaroimalla yksilöitä henkisesti.

Läpimurto-kirja perustuu Ari Heiskasen kokemukseen muutosten läpiviennistä sekä kolmeen tuoreeseen tutkimukseen, joiden tuhannet avoimet kannanotot hän on analysoinut. Teos on jatkoa kirjalle Nollatoleranssi – Taltuta tuloksen tuhoojat (Talentum 2011). 

JULKAISUTILAISUUS TORSTAINA 28.11.

Läpimurto - Taltuta tuhoajat -kirjan julkaisutilaisuus pidetään 28.11. klo 8.30 alkaen G18:ssa, Yrjönkatu 18, Helsinki. Tilaisuudessa kuullaan Ari Heiskasen lisäksi Tuomas Toivosta CEO, Holvi Payment Services, Antti Järvistä CEO, OmnicomMediaGroup Finland, Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Markku Kulmalaa sekä laulaja Jesse Kaikurantaa. Voit ilmoittautua tilaisuuteen täällä viimeistään ma 25.11. 

"ARI HEISKANEN ON UUDEN KIRJANSA KANSSA JÄLLEEN AJAN HERMOLLA"

Esilukijat kommentoivat 28.11.2013 ilmestyvää kirjaa  seuraavasti:

Kun yritysjohdolta puuttuu näkemys, tuloksena on keskinkertaisuus. Jos lisäksi johtamisen laatu on huono, tuloksena on arvotuho. Teos osoittaa selkeästi sen, kuinka nämä molemmat tekijät korjaamattomina aiheuttavat suuren uhan koko kansalliselle kilpailukyvyllemme.
Arvi Parvinen, lääkintöneuvos

Heiskanen etenee asian ytimeen vakuuttavasti ja osoittaa johdon vastuun organisaation toimivuudesta. Heiskasen tyyliä voi kuvata persoonalliseksi ja havainnolliseksi. Oma vankka kokemus aihepiiristä ja asianomaisen tutkimuskirjallisuuden tuntemus antavat erinomaisen pohjan syventyä organisaatioiden johtamiseen ja sen vaikutukseen koko organisaation toimintaan ja menestykseen. Kirja on ohittamaton lukuelämys etenkin johtotehtävissä työskenteleville. 

Ahti Jäntti, professori 

Miten johdettavien asenteissa ja toimintatavoissa voi olettaa tapahtuvan tavoitteellista muutosta, mikäli ylin johto ei itse ole sitoutunut muutokseen? Kirjan suurin anti piilee tuossa edellisen lauseen huomiossa ja siinä miten johtajuuteen ja organisaatiodynamiikkaan liittyviä haasteita, ansoja ja mahdollisuuksia käsitellään eri kulmista. 

Antti Järvinen, CEO, OmnicomMediaGroup Finland

Maailma huutaa muutosta. Kirja asettaa muutoksen johtamisen – myös Sote-uudistuksen – ansiokkaasti täysin uuteen valoon. Tätä kirjaa parempaa menestyksekkään johtamisen opasta tuskin on löydettävissä.

Irma Kiikkala, THT, dos., terveydenhuoltoneuvos

Tämä kirja opetti minulle, kuinka tärkeässä roolissa oma käytökseni on muutoksissa – etten vain minä olisikin se suurin este...? Kirja on hyvä. Suosittelen kirjaa johto- ja esimiestehtävissä toimiville. Mikään ei ole pysyvää, ei organisaation ulko- eikä sisäpuolella.

Pauliina Puukko, National Business Manager, Straumann Oy

Tämä uusi kirja sekä aiemmat julkaisut muodostavat trilogian, joka voisi olla johtamiskoulutuselokuvan pohjana. Vähintä mitä voi toivoa on, että Ari Heiskasen kirja löytyy johtajan ja johtoryhmän työkalupakista. Kirja on erinomainen opas arkityöhön.

Jorma Suni, HLT, toimitusjohtaja, Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon liikelaitos

Maailmassa ei liene montaakaan organisaatiota jolle muutos tai muutosjohtaminen ei olisi ajankohtaista: Ari Heiskanen on uuden kirjansa kanssa jälleen ajan hermolla. Hän kirjoittaa elävästi ja käytännönläheisesti kiiretalouden ja mosaiikkimarkkinoiden puristuksissa toimiville. Kirjassa törmätään mm. huijarineuroosiin, organisaatioanoreksiaan ja seisahtumisen marinadiin mutta ei kuitenkaan ilman ratkaisumalleja. Kirjan sanomaa uskottavasti täydentää Heiskasen omat empiiriset tutkimushavainnot.

Heikki Murtomaa, DDS, PhD, MPH, professori, Helsingin yliopisto


MUUTOSJOHTAMINEN LÄPIMURTOSTRATEGIAN AVULLA

Teoksen johtolankana on kysymys, miten johto onnistuu luomaan läpimurtotilan, jonka saavuttaminen tehostaa merkittävästi muutoksen johtamista. Heiskanen on kehittänyt Läpimurto-strategiaa kaksi vuotta ja todennut sen toimivuuden käytännössä. Läpimurto-strategiaa sovelletaan tällä hetkellä esimerkiksi terveydenhuollossa. 

Lisätiedot

Ari Heiskanen 040 522 0154, ari.heiskanen@roitm.fihttp://www.roitm.fi/cv-ari-heiskanen/

Talentum, vastaava kustannuspäällikkö Juha Nurro 040 342 4746, juha.nurro@talentum.fi

Talentum, kustannustoimittaja Liisa Poikolainen 040 342 4767, liisa.poikolainen@talentum.fi

(Tiedotteen laatinut noo&logos)

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Maailmassa ei liene montaakaan organisaatiota jolle muutos tai muutosjohtaminen ei olisi ajankohtaista: Ari Heiskanen on uuden kirjansa kanssa jälleen ajan hermolla.
Heikki Murtomaa, DDS, PhD, MPH, professori, Helsingin yliopisto