Kuntayhtiöihin saatava lisää asiantuntemusta

Kuntayhtiöiden määrä on kasvanut nopeasti. Tällä hetkellä yhtiöitetään myös toimintoja, joita ei ole pakko yhtiöittää. Pätevöittääkö politiikka kuntayhtiön hallitukseen? Mitä tarkoitetaan kuntalain riittävällä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusvaatimuksella? Miten omistajaohjaus toimii?

Kilpailuoikeudellisista syistä kuntien on ollut pakko yhtiöittää niitä toimintojaan, jotka kilpailevat yksityisten yritysten tarjoamien palveluiden kanssa. Kunnat ovat tehokkuuden ja hallintorakenteen selkeyttämisen nimissä myös vapaaehtoisesti yhtiöittäneet monia toimintojaan. Yritysoikeuden professori Janne Ruohosen mukaan omistajaohjaukseen ja osakeyhtiöoikeuteen liittyvä osaamistarve kunnissa onkin kasvanut huomattavasti viime vuosina.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä keinoja, joilla kunta yhtiön omistajana voi ohjata yhtiön toimintaa. Tällaisia keinoja ovat muun muassa konserniohje, yhtiöjärjestys ja osakassopimus. ”Monien kuntien omistajaohjauksessa ja avoimuuden edistämisessä on kuitenkin ollut selviä puutteita”, huomauttaa Ruohonen.

Kuntayhtiö-teoksen kirjoittajien toinen keskeinen huoli liittyy uuden kuntalain mukaisiin hallituksen ammattitaitovaatimuksiin. Kesäkuusta 2017 alkaen kuntayhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. ”Useiden kuntayhtiöiden hallituksissa istuu vain poliitikkoja. Uusi säännös edellyttääkin, että kuntayhtiöiden hallitusten toimialaan liittyvää asiantuntemusta on selvästi vahvistettava nykyisestä”, toteaa yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera. Pahimmillaan kuntayhtiön hallituksen asiantuntemuksen puute voi aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä ja imagohaittoja.

Kirja on ajankohtainen juuri nyt

Kirja on ajankohtainen ja kattava esitys kuntaomisteisten osakeyhtiöiden oikeudellisista kysymyksistä ja omistajaohjauksesta. Teoksessa syvennytään kuntayhtiön kannalta keskeisiin osakeyhtiölain ja kuntalain kysymyksiin sekä kuntayhtiön verotukseen.

Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö. 2017.

Kuntayhtiö-kirjaa myydään mm. Akateemisessa kirjakaupassa, Suomalaisessa kirjakaupassa sekä Alma Talentin verkkokaupassa .

Lisätiedot: Janne Ruohonen, janne.ruohonen@staff.uta.fi

Arvostelukappaleet: suvi.aalto@almamedia.fi

Kustantaja: Alma Talent, www.pro.almatalent.fi

Sisältöpäällikkö: Arja Lappeteläinen, arja.lappetelainen@almamedia.fi, 040 342 4774

Alma Talent

Alma Talent on monipuolinen mediaperhe, laaja-alainen tietopalvelu sekä tehokas liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä. Tuotamme vaikuttavia sisältöjä talouden, juridiikan, johtamisen, HR:n, myynnin ja markkinoinnin, teknologian ja terveydenhuollon ammattilaisille. Toimimme monikanavaisesti ja kansainvälisesti. Päätuotteitamme ovat mediasisällöt, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia