Menestyksen timantin hiominen lähtee tosiasioiden tunnustamisesta – uusi kirja piiskaa toimintaan

Suomi on 2010-luvulla pudonnut maailman huippumaiden kehitysvauhdista.  Jos nykyinen trendi jatkuu, lopullinen romahdus on lähempänä kuin uskommekaan. Mika Kamenskyn kirja Menestyksen timantti auttaa sekä organisaatioita että yhteiskunnan päättäjiä hahmottamaan kokonaisuuden.

Kamensky Mika Kuva Antti MannermaaKamensky Mika Kuva Antti MannermaaKamensky Mika Kuva Antti Mannermaa”Strategioiden on perustuttava inhorealistiseen diagnoosiin: on pystyttävä tunnistamaan ja tunnustamaan tosiasiat”, kokenut liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittäjä Mika Kamensky sanoo.

 ”Oikeat strategiat voivat syntyä vain rehellisen ja näkemyksellisen diagnoosin pohjalta. Yhteiskunnan kaikilla tasoilla aina Oy Suomi Ab:stä yksittäiseen yksilöön pätevät samat keskeiset menestystekijät: strategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus.”

Kamensky arvioi, että liian monet organisaatiot ja yksilöt ovat menettäneet otteensa yhteen tai useampaan menestyksen timantin pääsärmistä. Siksi Suomi tarvitsee timantin hiomistalkoot kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja kaikilla organisaatiotasoilla.

Kehitystyötä on tehtävä strategia edellä, mutta hyväkään strategia ei yksin riitä: tarvitaan myös hyvää johtamista, osaamista ja vuorovaikutusta oikeine verkostoineen. Strategiat puolestaan on pystyttävä purkamaan täsmällisiksi, konkreettisiksi ja oikein ajoitetuiksi toimenpiteiksi.

”Johtamisen ydin on toimiva päätöksentekoprosessi: on pystyttävä valmistelemaan päätökset huolellisesti, on pystyttävä tekemään ne ja on pystyttävä toteuttamaan ne”, Kamensky korostaa.

”Monimutkaisen yhteiskunnan pahin kansansairaus on näkemysvaje; ihmisten ja organisaatioiden näkemys on riittämätön suhteessa ympäristön asettamiin vaatimuksiin ja tarpeisiin saati mahdollisuuksiin.”

Menestyksen timantti kiinnittää erityistä huomiota vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen hallinta edellyttää näkemystä tarvittavista verkostoista sekä yhä parempia vuorovaikutustaitoja niin toimintaympäristössä kuin organisaatioiden sisällä. Ja osaamisessakaan eivät riitä yksin tiedot ja taidot, vaan on oltava näkemystä, halua ja rohkeutta.

Kirjan pääluvut keskittyvät strategiaan, johtamiseen, osaamiseen ja vuorovaikutukseen. Kirjaan on lisäksi koottu tiivistelmä menestystutkimuksista 40 vuoden ajalta sekä haastateltu menestyneitä yritysjohtajia, yrittäjiä ja urheilun ja taiteen toimijoita.

* * *

KTM, LJK Mika Kamensky toimii Kamensky Consulting Oy:n toimitusjohtajana. Hän on tehnyt liiketoiminnan, organisaation ja henkilöstön kehittämistyötä yli 45 vuotta, joista suurimman osan itsenäisenä yrittäjänä. Hän on konsultoinut ja valmentanut satoja yrityksiä ja tuhansia yksilöitä. Kamensky on Suomen Strategisen Johtamisen Seuran perustajajäseniä. Hän toimi pitkään seuran hallituksessa ja puheenjohtajana ja on nykyisin yksi seuran kunniajäsenistä. Kamenskyllä on laaja liikkeenjohdon kirjallinen tuotanto yli 40 vuoden ajalta.

Lisätietoa: Mika Kamensky, mika@kamensky.fi, puh. 050 313 0385, sekä kustannustoimittaja Liisa Poikolainen, liisa.poikolainen@talentum.fi, puh. 040 342 4767.

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@talentum.com

Mika Kamensky

Menestyksen timantti

978-952-14-2283-6, kovakantinen

978-952-14-2284-3, sähkökirja

376 s., 69 €

Talentum

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki
Puhelin: 020 442 4100
www.talentum.com

Avainsanat: