MIKÄ IHMEEN COMPLIANCE? – UUTUUSKIRJA KERTOO

Organisaatioilta odotetaan lain vaatimukset täyttävää, eettistä ja vastuullista toimintaa. Kun näihin odotuksiin ei pystytä vastaamaan, organisaatiot altistuvat compliance-riskeille. Riskit koskevat yksityisiä ja julkisia organisaatioita niiden koosta ja toimialasta riippumatta. 

Toteutuneiden compliance-riskien aiheuttamista seurauksista on lukemattomia varoittavia esimerkkejä jopa globaalin yritysmaailman huipulta, viimeisimpänä mainittakoon Volkswagenin päästöhuijaus-skandaali.

Compliance-riskit realisoituvat yrityksille asiakkaiden ja yhteiskumppaneiden menettämisenä, sakkoina, liiketoimintakieltoina, yritysjohtoon kohdistuvina syytteinä, tuomioina, vahingonkorvausvaateina, sijoittajien vetäytymisenä, ammattilupien menetyksenä sekä yrityksen arvon laskuna – puhumattakaan vahingoista yrityksen ja sitä edustavien henkilöiden maineelle. Maineriskit ovatkin yritysjohdon esiin nostamista riskeistä merkittävimpiä.

Compliance-ohjelmien tavoitteena on hallita edellä mainittuja riskejä, saattaa niihin liittyvät vaatimukset ymmärrettävään muotoon ja varmistaa, että vaatimusten mukaan toimitaan käytännössä; vastuu kuuluu kaikille yrityksessä.

Aiheesta on nyt ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen perusteos: Compliance – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta. Kirjan on kirjoittanut Niina Ratsula (KTM, CCEP-I), joka on viimeisen kymmenen vuoden ajan toiminut vastuullisen ja eettisen liiketoiminnan, compliancen, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijatehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Kemira Oyj:lla Ethics & Compliance -asioista vastaavana johtajana.

Ratsula tarjoaa konkreettisen lähtökohdan compliance-toimintojen ja -ohjelmien rakentamiseen ja jalkauttamiseen organisaatioissa. Kirjassa on paljon käytännönläheisiä esimerkkejä, case-tehtäviä sekä kysymyksiä, jotka johdattelevat pohtimaan, mitä compliance omassa organisaatiossa voi tarkoittaa. Kirja vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä ovat compliance-ohjelmat ja miten niitä rakennetaan?
  • Miten liiketapaperiaatteet ja organisaation yhteiset toimintaohjeet laaditaan ja jalkautetaan organisaatioon?
  • Miten compliance-riskejä tunnistetaan ja arvioidaan?
  • Miten väärinkäytöksiä ja eettisiä rikkomuksia voidaan ehkäistä, tunnistaa ja käsitellä?
  • Mikä on johdon, esimiesten ja jokaisen työntekijän vastuu?

Otetaanpa esimerkki.

Toimit kansainvälisessä teollisuusyrityksessä ostopäällikkönä. Saat tärkeältä toimittajaltasi, eräältä autovuokraamolta, kutsun kuumailmapallolennolle. Kyseessä on asiakastilaisuus, johon osallistuu 6–8 autovuokraamon muutakin suurasiakasta. Kutsun saapuessa yritykselläsi on sattumoisin kesken autovuokraamojen kilpailutus, mutta se on määrä saattaa loppuun ennen asiakastilaisuuden ajankohtaa. Mitä teet?

  1. Odotat kilpailutuksen päättymistä, jonka jälkeen vastaat kutsuun myöntävästi.
  2. Kiität kohteliaasti kutsusta, mutta jätät menemättä tapahtumaan. Et koe, että osallistumisella olisi merkitystä kilpailutuksen tuloksiin, mutta epäilet, että ulkopuolisen silmin tilanteeseen saattaisi näyttää liittyvän eturistiriita.
  3. Osallistut ehdottomasti tapahtumaan. Ei näyttäisi olevan yrityksesi politiikkojen vastaista osallistuakaan. Sitä paitsi suhteiden ylläpitäminen on erittäin tärkeää. Jääväät itsesi kuitenkin kilpailutusprosessista, koska pelkäät objektiivisuutesi heikentyneen.

Niinpä! Viime kädessä organisaation compliancen muodostavatkin sitä edustavien yksittäisten henkilöiden tekemät valinnat jokapäiväisessä toiminnassa. Siksi on tärkeää, että compliance tarjoillaan kaikille yrityksessä työskenteleville heille relevantissa muodossa. Hyvin toteutetut compliance-ohjelmat tuottavat tehokkuutta, yhteistä näkemystä ja parempaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Lisätietoa:

Niina Ratsula, 050 486 9821, niina.ratsula@kemira.com

sekä kustannustoimittaja

Hanna Virusmäki, puh. 040 342 4759, hanna.virusmaki@almamedia.fi

Arvostelukappalepyynnöt:

kirjat@almamedia.fi

Tiedot:

Niina Ratsula

COMPLIANCE – Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta

ISBN 978-952-14-2483-0

ISBN 978-952-14-2484-7 (sähkökirja)

ISBN 978-952-14-2485-4 (verkkokirja)

286 s., 75 €

Alma Talent, Talentum Pro 

Alma Talent on monipuolinen mediaperhe, laaja-alainen tietopalvelu sekä tehokas liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä. Tuotamme vaikuttavia sisältöjä talouden, juridiikan, johtamisen, HR:n, myynnin ja markkinoinnin, teknologian ja terveydenhuollon ammattilaisille. Toimimme monikanavaisesti ja kansainvälisesti. Päätuotteitamme ovat mediasisällöt, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia