Millä keinoin paras työelämä vuoteen 2020 mennessä? Työn mielekkyys johtaa työssä viihtymiseen ja samalla inhimilliseen tuottavuuteen

Kirjan julkistamistilaisuus ti 7.10. klo 12 alkaen Helsingissä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen http://www.mielekastyo.fi/julkkari-ilmoittautuminen.html


Paremman työelämän ja paremman inhimillisen tuottavuuden resepti on yksinkertainen: kun ihminen tuntee työn henkilökohtaisesti mielekkääksi, hän innostuu, voi hyvin ja on tuottava. Lokakuun 7. päivänä ilmestyvä kirja Työn mielekkyyden johtaminen – Käytännön opas kertoo, miten tämä tehdään.


”Kun määrätietoisesti luodaan laadukkaan työnteon mahdollistavat käytännöt ja puretaan innostusta estävät seikat, yksilöt, yritykset ja yhteiskunta hyötyvät”, Kati Järvinen sanoo. ”Yritystasolla työn mielekkyyden ammattimainen johtaminen on henkilöstötuottavuuden ja työhyvinvoinnin puuttuva lenkki, johon tarttumalla yritys voi saavuttaa todellisen kilpailuedun.” 

”Yksilön kannalta työn mielekkyys on syvästi onnellisuutta edistävä, henkilökohtainen tunne. Mikäli työ ei tarjoa mielekkyyden kokemusta, ihminen hakee sitä jostain muualta. Työn mielekkyys on mahdollista kaikille, sillä huonoja töitä ei ole olemassakaan. On vain heikkoa johtamista ja tarpeettoman kielteistä asennoitumista työhön tai omiin mahdollisuuksiin. Ja on myös turhaa työn ja sitä tekevän ihmisen epäsopivuutta. Nyt tarvitaan asenteiden, osaamisen ja kulttuurin muutosta. Tässä ovat avainasemassa organisaatioiden johto ja esimiehet.”

Työelämän timantteja

Kati Järvinen esittää kirjassaan 12 reittiä työn mielekkyyteen. Muun muassa lahjakkuus, kiinnostukset, motiivit, arvot, uravisio ja elämän tasapaino muodostavat työelämän timantin, jota hiomalla mielekkyyttä rakennetaan. ”Nopein reitti onnistumiseen on vahvistaa olemassa olevia vahvuuksia. Tämä pätee sekä yksilöihin että yrityksiin. Lahjakkuus ja kiinnostus kulkevat käsi kädessä. Kiinnostus kertoo itsensä toteuttamisen mahdollisuudesta ja siitä, mihin ihmisen kannattaisi energiansa keskittää elääkseen itselleen hyvää elämää.”

Olennaista on se, miten esimies osaa sparrata alaistaan löytämään olennaiset kiinnekohdat strategian, tekemisen ja henkilön oman kasvun suhteen. "Anna jokaiselle valta järjestää työnsä parhaalla mahdollisella tavalla siten, että hän kantaa vastuun oman ja ympäristönsä työn tuloksista", kuuluu Kati Järvisen keskeinen neuvo esimiehille.

Paras työelämä?

Olisiko työn mielekkyyden lisääminen askel siihen, että Suomessa on Euroopan paras työelämä reilun viidentoista vuoden kuluttua, kuten nyt on asetettu tavoitteeksi Työelämä 2020-hankkeessa? Monenlaista apua on tarjolla, mutta keskeisesti tilanteen parantamisesta ovat vastuussa yritysten ja muiden organisaatioiden johto ja esimiehet. 

Työn mielekkyyden johtaminen opastaa johtotehtävissä toimivia ja organisaation kehittäjiä näkemään roolinsa uudessa valossa ja antaa konkreettisia työvälineitä. Menestyvä organisaatio luodaan hiomalla työntekijöistä työelämän timantteja, jotka loistavat työssään ja mahdollistavat työn mielekkyyden myös muille. Kirja sopii esimiesten ja hr-ammattilaisten lisäksi kaikille, joita kiinnostaa oman työnsä mielekkyyden kehittäminen ja inhimillisen henkilöstötuottavuuden rakentaminen. 

Kati Järvinen on kansainvälisesti sertifioitu ammatticoach (PCC) sekä kokenut coaching- kouluttaja. Hänellä on laaja ja kansainvälinen kokemus johtamisen ja henkilöstön kehittämistehtävistä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hänen erikoisalaansa on uracoaching ja työmenestysvalmennus. Kati on aiemmin julkaissut kirjan Mielekäs työ – Uuden ajan uraopas (2012).

Web: www.mielekastyo.fi / www.licensetoshine.com
FB: Mielekäs työ
Twitter: Katijarvinen
LinkedIn: fi.linkedin.com/in/katijarvinen/


Lisätietoa: Kati Järvinen, kati@katijarvinen.fi, puh. 400 215 201, ja kustannustoimittaja Liisa Poikolainen, liisa.poikolainen@talentum.fi, puh. 040 342 4767. 

Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@talentum.fi 

TYÖN MIELEKKYYDEN JOHTAMINEN

Käytännön opas

978-952-14-2110-5, sidottu

978-952-14-2111-2, sähkökirja

277 s.., 67 €

Esilukijoiden kommentteja:

"Inspiroiva, positiivinen, vahvoja ajatuksia herättävä. Työn tuloksellisuutta – sydämellä. Meillä jokaisella on mahdollisuus tehdä mielekästä ja merkityksellistä työtä, joka tekee onnelliseksi. Tämän kirjan haluaa lukea useaan kertaan.”

Jarno Limnéll
Professori, Aalto-yliopisto

”Järvinen on käytännönläheisessä kirjassaan yhdistänyt upeasti yksilön onnellisuuden ja yrityksen strategian ja tavoitteet. Moderni, mielenkiintoisesti kirjoitettu kirja ohjaa konkreettisesti menestyksen polulle.”

Pasi Papunen
Hallitusammattilainen, liikkeenjohdon valmentaja

”Kirja antaa eväitä rakentaa sellainen johtamiskulttuuri, jossa kaikki voivat tehdä työtä, jolla on tarkoitus – ja menestyä.” 

Pirta Karlsson
Henkilöstöjohtaja, Fondia Oy

”Mielekkyysstrategialla päästään aitoon sisäiseen yrittäjyyteen. Antoisaa luettavaa kaikille johtamishaasteiden edessä askaroiville!”

Piia-Noora Kauppi
Toimitusjohtaja, Finanssialan Keskusliitto

”Teos on käytännön opas työn ja elämän yhteensovittamiseen, johtamiseen ja oman työn mielekkyyden lisäämiseen. Suurella sydämellä kirjoitettu kirja antaa meille jokaiselle luvan loistaa työssä.”

Päivi Marttila
Toimitusjohtaja, Midagon Oy

Talentum

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki
Puhelin: 020 442 4100
www.talentum.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia