Miten luodaan tulevaisuuden työelämää, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua?

Report this content

Itseohjautuvuus, yhteisöohjautuvuus, diversiteetti? Esihenkilöstä eroon vai jotain muuta? Mitä näistä oikein pitäisi yritysten arjessa ajatella, mikä on tärkeää, mikä on kohinaa? Solitan henkilöstöjohtaja Outi Sivonen ruotii inhimillisen työyhteisön rakentamisen teemoja helmikuussa ilmestyneessä kirjassaan Yrityskulttuurit murroksessa – Inhimillinen työelämä ei rakennu pelkällä itseohjautuvuudella.

Hyvä työntekijä on läpi elämänsä taloudellisesti tuottava, jatkuvasti muuttuviin työelämän tarpeisiin joustavasti sopeutuva, omasta osaamisestaan ja kilpailukyvystään vastuunsa kantava resurssi. Tähänhän ajatukseen meidät on totutettu.

Mutta mitä jos yksilökeskeisyyden, itsensä johtamisen ja itseohjautuvuuden sijaan olisikin viimeiset viisi vuotta suitsutettu yhteisöohjautuvuutta, jaettua johtajuutta ja ihmisten kohtaamista? Jos olisikin keskitetty organisaation muokkaamiseen – täydellisen ja itseohjautuvan yksilön metsästämisen sijaan?

Näitä kysymyksiä Outi Sivonen (YTM), teknologia-, data- ja designyritys Solitan henkilöstöjohtaja, on pohtinut jo pitkään – sekä organisaatioiden kehittäjänä, HR-ammattilaisena että yhteiskuntatieteilijänä.

– Työelämä pursuaa velvollisuuksia, odotuksia, tehtäviä, tavoitteita; rooliin kuuluvia tai siihen kuulumattomia. Sanoitettuja ja sanoittamattomia. Muiden asettamia ja itsellemme luomia. Näiden keskellä voi käydä niin, ettemme enää koe olevamme muuta kuin näiden tekemisten summa, Sivonen toteaa.

Tästä alkaa seurata paineita, ahdistusta ja merkityksettömyyden kokemusta, väsymystä ja viime kädessä työuupumusta. Velvollisuudet, odotukset ja tehtävät eivät nimittäin koskaan pääty, eivätkä ne koskaan lopulta palaudu mihinkään suurempaan.

Sivonen tietää, mistä puhuu, sillä hän on löytänyt itsensä tältä tieltä useammin kuin kerran.

– Niin työelämässä kuin elämässä ylipäätään oleellinen ihmisyyttä ja merkityksellisyyden kokemusta vahvistava ulottuvuus onkin jotain muuta kuin tehtävien, tavoitteiden ja asioiden parissa pyörimistä. Ihmisyyttä tukeva ilmapiiri syntyy, kun ihminen tulee nähdyksi sellaisena kuin hän on, ei sen kautta, mitä hän tekee. Etenkin työelämässä tämä on usein vaikea erottaa, hän toteaa.

Vaikka yksilöiden toimintatavoilla ja asenteella on tietysti merkitystä, harva on työpaikallaan yksin. Kaikki tapahtuu yhdessä, tiimeissä, organisaatioissa.

– Kyse on siitä, että aika moni asia organisaatioissa on miettimättä uudestaan. Ei riitä, että yksilölle hoetaan itseohjautuvuutta. Myös yhteisön pitää muuttua.

Muutos alkaa sinnikkäällä yhdessä tekemisellä. Ensin on pureuduttava siihen, millaisia yhteisön haasteita työpaikoilla on ratkottavana käytännössä, ei teoriassa. Miten yrityksestä tehdään yhteisö? Miten yhteisöstä voidaan yhteisten käytäntöjen avulla luoda sekä autonomiaa vaaliva että ihmisyyttä ja välittämistä korostava? Miten organisaatiosta tulee yhteisöohjautuva?

Nykytilasta organisaatio voi tulla tietoiseksi selvittämällä vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia olemme? Mitkä asiat ovat meille tärkeitä? Miten toimimme? Miksi toimimme juuri niin?

Outi Sivonen: Yrityskulttuurit murroksessa – Inhimillinen työkulttuuri ei rakennu pelkällä itseohjautuvuudella

Ilmestynyt 17.1.2022

ISBN 978-952-14-4492-0

ISBN 978-952-14-4493-7 (sähkökirja)

250 s., 55 €

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kirjailija Outi Sivonen, outi.sivonen@solita.fi, 050 392 6789

Arvostelukappaleet:

Kustannustoimittaja Hanna Virusmäki, hanna.virusmaki@almamedia.fi, 040 342 4759

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Tässä on tolkun kirja inhimillisestä työelämästä, jossa jokaisella on tärkeä paikkansa, myös johtajilla, tekisi mieli sanoa näin itseohjautuvuuskeskustelun aikakaudella.
Jari Hakanen, sosiaalipsykologi (VTT) ja Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori
Kirjan aiheet ovat juuri nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Jokainen johtaja ja työyhteisön kehittäjä saa reppuunsa hyviä vinkkejä ja työvälineitä tämän kirjan pohdinnoista ja esimerkeistä.
Heli Partanen, CEO Telia Finland