Miten työntekijöiden ja asiakkaiden negatiiviset tunteet valjastetaan liiketoiminnan kehittämiseen?

Kirja Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes. Toimittaneet FT, dosentti Harri Jalonen, TkT, yliopisto-opettaja Maiju Vuolle ja KTT, yliopettaja Laura Heinonen. Kustantaja Talentum Pro. Julkaisu 29.2.2016

Liiketoiminnassa negatiiviset tunteet on nähty useimmiten häiriötekijöinä ja asioina, joita pyritään välttämään. Tämä on luonnollista, onhan myönteisillä tunteilla, kuten ilolla ja onnellisuudella, todettu olevan positiivinen yhteys liiketoimintaan. Tunteita aidosti hyödyntävä liiketoiminta jää kuitenkin puolitiehen, ellei yrityksellä ole keinoja ymmärtää ja hyödyntää negatiivisia ja ristiriitaisia tunteita.

”Kyse ei ole vain negatiivisten tunteiden kielteisten seurausten minimoinnista, vaan niiden valjastamisesta liiketoiminnan kehittämiseen”, korostaa Harri Jalonen, yksi Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes -kirjan kirjoittajista.

Karkauspäivänä 29.2.2016 ilmestyvä teos perustuu Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyössä toteuttamaan NEMO-tutkimushankkeeseen (Business Value from Negative Emotions). Hankkeen loppuseminaari pidetään Helsingissä torstaina 17.3.2016 klo 12.00-16.00. Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää ilmoittautumista.

ERILAISET NEGATIIVISET TUNTEET SYNNYTTÄVÄT ERILAISTA KÄYTTÄYTYMISTÄ

  • Tarjotaanko työpaikallasi mahdollisuuksia kehittää tietoisuutta tunteista ja niiden vaikutuksista?

  • Mitä hyötyä tunnetaidoista on kotibisneksessä?

  • Millaisia tuotteita ja palveluja voi tarjota ihmisille, jotka tuntevat surua, ärtymystä tai vihaa?

  • Miten negatiivinen vinouma vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja miten se huomioidaan liiketoiminnassa?

  • Millaisia mahdollisuuksia yrityksesi näkee somessa jaettavissa negatiivisissa tunteissa?

Tunne on voima, joka ohjaa ajatteluamme ja toimintaamme. Tunteet vaikuttavat siihen, mihin ja miten käytämme rahamme. On esimerkiksi tutkittu, että ihmiset, jotka eivät hallitse tunnemaailmaansa, sortuvat muita herkemmin ostamaan tunnettuja, kalliita brändejä.

Palvelutaloudessa kilpailu käydäänkin tunnepohjaisten mielikuvien välillä. Tällöin ihmisten ostokäyttäytymistä ohjaa hinnan ja teknisten ratkaisujen sijaan entistä enemmän tuotteiden ja palvelujen aikaansaama tunne. Esimerkiksi tunnekulutustuotteissa tämä on huomioitu suunnitelmallisesti.

Erilaiset negatiiviset tunteet myös synnyttävät erilaista käyttäytymistä. Tämä vaikuttaa niihin keinoihin, joita yrityksellä on käytettävissään tunteiden hyödyntämiseksi liiketoiminnassaan.

YRITYS ON JÄLKIJUNASSA, JOS SOME ON SILLE VAIN MARKKINOINTIKANAVA

Jokainen sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu on uniikki asiakaskohtaamisen tilanne, jota lukuisat silmäparit seuraavat. Panokset ovat korkealla ja vääränlaisella toiminnalla voi olla kauaskantoiset seuraukset.

Keskeistä on ymmärtää, että sosiaalinen media ei ole yksi uusi väline yritysten markkinointiarsenaalissa. Televisio-, printti- ja muista markkinointikanavista poiketen sosiaalisen median voima perustuu vuorovaikutteisuuteen. Pohjimmiltaan on kysymys siitä, että some mahdollistaa yrityksille asiakkaiden yksilöllisen kohtaamisen.

Se, että yritys ymmärtää sosiaalisen median perustavanlaatuiseksi muutokseksi niissä tavoissa, joilla se on tekemissä asiakkaidensa kanssa (eikä markkinointikanavaksi), vaatii yritykseltä strategista linjausta ja näkyy kaikessa sen toiminnassa.

KIRJA JA KIRJOITTAJAT

Negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet ovat usein seurausta odotusten ja kokemusten väliin avautuvasta kuilusta. Ne ilmenevät esimerkiksi hämmennyksenä, epävarmuutena, pelkona, turhautumisena, ärtymyksenä, vihana ja syyllisyytenä. Huomionarvoista on, että negatiiviset tunteet ennemminkin yhdistävät kuin erottavat ihmisiä.

Negatiivisia ja ristiriitaisia tunteita tarkastellaan kirjassa kolmessa nykyihmiselle keskeisessä ympäristössä: työpaikalla, sosiaalisessa mediassa ja kotiin liittyvässä liiketoiminnassa. Ympäristöjä yhdistävänä teemana on se, että niihin kaikkiin liittyy hyödyntämättömiä bisnesmahdollisuuksia.

”Tutkimushankkeen myötä olemme vakuuttuneet siitä, että ristiriitaisiin ja negatiivisiin tunteisiin liittyy kosolti hyödyntämätöntä bisnespotentiaalia. Toivomme, että kirjan lukeminen inspiroi yrityksiä näkemään negatiiviset tunteet positiivisessa valossa ja etsimään keinoja kääntää ne oman liiketoiminnan voimavaraksi”, sanovat kirjoittajat. Muutosprosessissa yrityksiä auttavat kirjassa esitetyt esimerkit ja hyviksi havaitut työkalut.

FT, dosentti Harri Jalonen on ollut mukana lukuisissa yritysten ja julkisorganisaatioiden kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Viime aikoina Jalonen on tutkinut mm. innovointia edistäviä ja estäviä tekijöitä, tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja kipupisteitä sekä sosiaalisen median hyödyntämistä liiketoiminnassa. Hänellä on toista sataa tieteellistä ja yleistajuista julkaisua em. teemoista.

TkT, yliopisto-opettaja Maiju Vuolle tutkii sekä opettaa tietotyön ja palveluorganisaatioiden kehittämistä tehden tiivistä yhteistyötä monien eri yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tällä hetkellä hänen tutkimusaiheinaan ovat uudenlaiset työnteon tavat, työympäristöt sekä työkalut ja mittarit, joiden avulla luovuutta, hyvinvointia ja tuottavuutta tietotyössä voidaan kehittää.

KTT Laura Heinonen on kansainvälinen liiketoiminnan ja innovaatiojohtamisen yliopettaja ja hän on ollut mukana useissa kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Tällä hetkellä Heinosen pääasialliset tutkimusintressit liittyvät sosiaalisen median hyödyntämiseen uusien innovaatioiden lanseerauksessa sekä brändin luomisessa. Heinonen toimii myös yrittäjänä perustamassaan koirien lisäravinteita valmistavassa yrityksessä. Lisäksi hän toimii neuvonantajana useissa startup-yrityksissä.

Edellä mainittujen kirjan toimittajien lisäksi kirjaa ovat kirjoittaneet KTT Leila Hurmerinta, KTT Birgitta Sandberg, KTM Hannamari Lakkala Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä HM Henna Salonius ja TkK Johanna Lintinen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Tiedotteen laatinut noo&logos.

Haastattelut ja arvostelukappaleet: noo&logos, Mia Salo 040 5851158, mia.salo@noologos.fi

Lisätiedot: Harri Jalonen 044 907 4964, harri.jalonen@turkuamk.fi, nemohanke.blogspot.fi, #Nemohanke

Kustantaja: Talentum Pro, www.talentum.fi

Kustannustoimittaja Liisa Poikolainen 040 342 4767, liisa.poikolainen@talentum.fi

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto 040 342 4745, suvi.aalto@talentum.fi

Talentum

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Osoite: Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki Puhelin: 020 442 4100 www.talentum.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Alma Mediaan kuuluva Alma Talent julkaisee 19:ää ammatti- ja talouslehteä sekä kustantaa kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma Talentin kirjankustantamiseen liittyviä verkkopalveluita ovat Fokus, Verkkokirjahylly ja Suomen Laki. Tiedon tuottamisesta vastaavat aina oman alansa parhaat asiantuntijat.

Tilaa

Multimedia

Multimedia