Näyttämöllä paljastuu,millainen peili johtajalla on

Report this content

Kirja Peilejä johtamiseen. Kirjoittaja professori Pekka Mattila. Kustantaja Alma Talent. Julkaisu 17.4.2018

Toiminko oikein ja tavalla, josta voin olla ylpeä? Miksi koen uhkaa tai voitonvarmuutta? Miten toimintani vaikuttaa muihin? Mihin käytän aikani ja energiani? 

Tehokkaasti likaa torjuvasta pinnasta huolimatta moni johtaja käsittelee jatkuvasti omakuvaansa, toimintaansa ja epävarmuuksiaan. Mitä vähemmän johtaja on selvillä omasta henkilöstään, tavastaan käsitellä ja jäsennellä tietoa sekä päätyä ratkaisuihin, sitä haavoittuvaisempi hän on – ja sitä haavoittuvampi on myös hänen johtamansa organisaatio.

Johtajan oman elämän kokemusten ja organisaation valintojen yhteen kietoutuminen, erityisesti tämän yhteyden kehittäminen, on asia, johon professori Pekka Mattila haluaa huomiomme kiinnittää uudessa kirjassaan Peilejä johtamiseen. Teos ilmestyy tiistaina 17.4.2018.

Peili auttaa näkemään itsen, muut ja ympäristön

Peilin metafora on kirjan punainen lanka. Peili antaa johtajalle mahdollisuuden katsoa itseään toisen ja toisten silmin. Sen heijastama kuvajainen auttaa tunnistamaan kasvun paikat ja kutsuu johtajan kehittymään. ”Kyky jatkuvaan itsereflektioon ja sen myötä kertyvä vahvempi itsetuntemus ovat johtajan parhaita haarniskoja niin voitoissa kuin tappioissa”, painottaa Mattila. 

Itselleen johtaja tarvitsee peilin, mutta vasta näyttämöllä paljastuu, miten hyvin peiliin katsominen on onnistunut. ”Näyttämöllisyys leimaa johtajan työtä, sillä hän on asemansa vuoksi aina erityisen huomion ja tarkkailun kohde. Näyttämöllä punnittavina ovat johtajan henkilö, päätökset ja teot”, Mattila toteaa. 

Peiliin katsominen ei yleensä ole helppoa tai mukavaa. Monet tekijät houkuttelevat johtajaa pois peilin äärestä, vieroittavat hänet vaarallisella tavalla itsestään ja ympäristöstään, esimerkiksi liika vauhtisokeus, vinot ajattelun kaavat ja sosiaalisen lukutaidon puute. ”Vaarallisinta on väistellä peilejä tietoisesti”, huomauttaa Mattila. ”Omakuvaan liittyvät harhat, ylisuuret luulot, yksinäisyys ja pelot kuluttavat ja heijastuvat vääjäämättä myös johtamistyöhön ja edelleen organisaation toimintaan.”

Johtajan henkilö ja organisaation kohtalo kietoutuvat toisiinsa

Taitava peilin käyttäminen rakentaa koko ajan vahvistuvan sillan johtajan henkilön ja organisaation menestyksen välille. ”Kyky purra kieltä, kyky suodattaa ja kyky hallita kiihtymystä ovat sitä ratkaisevampia, mitä korkeampiin tai näkyvämpiin asemiin etenee. Johtajan kyky hallita itsensä erityistilanteissa on kenties olennaisin hänen  kyvylleen vakuuttaa koko yhteisö”, kuvaa Mattila.

Valmiiden johtamismallien sijaan Peilejä johtamiseen tarjoaa teräviä leikkauksia ja pysähdyskuvia tilanteisiin, jotka ovat kaikille johtamistehtävissä toimiville kovin tuttuja. Pohdiskeleva teos perustuu satoihin valmennuskokemuksiin, auditointeihin, neuvonantoprojekteihin ja keskusteluihin. 

Kirja tarttuu johtajuuden monisyiseen luontoon liikkumalla sujuvasti johtajan henkilön, ympäristön ja ratkaisuiden välillä. Mattila yhdistää kiinnostavasti akateemisuuden, tarinat ja käytännön, ottaa kantaa, nostaa esiin herkkiäkin aiheita ja avaa myös omia kasvukokemuksiaan johtajana. Pysähdyskuvissa tarkastellaan esimerkiksi johtajan ikääntymistä, laskusuuntaista johtamisuraa, johtajan pelkoja ja takaiskujen tärkeyttä johtajana kypsymiselle. Kirjoitustyyli kutsuu ahmaisemaan teoksen kerralla.

Valtiotieteiden tohtori Pekka Mattila toimii käytäntöön suuntautuneena professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja johtaa yli kymmeneen maahan levittäytynyttä johtamisen ja organisaatioiden kehittäjää, Aalto University Executive Educationia (Aalto EE). Vuosien mittaan Mattila on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 270 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, keskeiselle julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle. Hän on kansainvälisesti kysytty puhuja erilaisissa vaikuttajatapahtumissa ja seminaareissa. Mattilan asiantuntija-alueet, tieteelliset artikkelit ja aikaisemmat tietokirjat löytyvät täältä.

Tiedotteen on laatinut noo&logos.

Lisätiedot: Pekka Mattila 040 738 7221 pekka.mattila@aaltoee.fi

Haastattelut ja arvostelukappaleet: noo&logos, Mia Salo 040 585 1158, mia.salo@noologos.fi

KustantajaAlma Talent

Kustannustoimittaja Hanna Virusmäki 040 342 4759, hanna.virusmaki@almamedia.fi

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia