Peili kutsuu johtajan kehittymään

Report this content

Kirja Peilejä johtamiseen. Kirjoittaja professori Pekka Mattila. Kustantaja Alma Talent. Julkaisu 17.4.2018

Professori Pekka Mattilan tiistaina 17.4.2018 ilmestyvä kirja Peilejä johtamiseen nostaa esiin johtajan minän, valinnat, johtamisen näyttämön ja niiden kietoutumisen toisiinsa. Kirjan punainen lanka on peilin metafora.

“Kyky itsereflektioon on kirjan kantavin teema. Toisinaan ymmärrämme ottaa peilin käteen itse hyvissä ajoin ja omassa rauhassamme. Joskus peilin kantavat eteemme läheisemme työssä ja kotona. Siitä pitää osata kiittää. Vaarallisinta on tietoisesti väistellä peilejä”, sanoo Mattila.

Pelottavan lyhyt välimatka

Johtaja on aina erityisen huomion ja tarkkailun kohde. Parhaimmillaan katseet imartelevat, pahimmillaan ne polttavat ja mitätöivät. Miten kestää suurennuslasin kokoaman valon tuottama kuumuus murtumatta?  

Peili antaa johtajalle mahdollisuuden katsoa itseään toisen ja toisten silmin. Taito nähdä tilanteet toisesta näkökulmasta auttaa johtajaa ymmärtämään sekä muiden vaikuttimia että sitä jälkeä, jonka hän lopulta jättää. Tietoisuus omasta toiminnasta ja siitä, miten muut sen kokevat, on ratkaisevaa.  

Taitava peilin käyttäminen rakentaa koko ajan vahvistuvan sillan johtajan henkilön ja organisaation menestyksen välille. Johtajuus toteutuu hiljaisena vuoropuheluna, ja johtamissuoritteen laatu rakentuu vain vuorovaikutuksessa.

Kiusalliset haasteet

Tutkimuksesta riippuen 30–70 prosenttia johtamisurista päätyy luisumiseen. Pekka Mattilan mielestä urista ne, jotka ansaitsisivat enemmän palstatilaa, ovat vaikeampia: laskusuuntaisia, pysähtyneitä tai kierteisiä.

”Muu kuin nouseva johtajakehitys on kulttuurissamme surullisesti yhä vaiettu aihe. Emme osaa keskustella johtamisurien haasteista tai oikeasti jakaa epäonnistumisia. Moni johtajista pelkää kuollakseen horjahtelua tai putoamista. Ainakin itse pelkään. Omaan suoritukseensa ja tulevaisuuteensa on vaikea suhtautua välinpitämättömästi”, Mattila kertoo.

Kiusallisen harva organisaatio on rakentanut polkuja johtajana kasvamiselle tai johtajuudesta luopumiselle. Poistumisväyliä leimaa yhä liikaa häpeä ja nöyryytys.

Peili ja näyttämö

Peilejä johtamiseen tarjoaa valmiiden johtamismallisen sijaan teräviä leikkauksia ja pysähdyskuvia tilanteisiin, jotka ovat kaikille johtamistehtävissä toimiville kovin tuttuja. Pohdiskeleva teos perustuu satoihin valmennuskokemuksiin, auditointeihin, neuvonantoprojekteihin ja keskusteluihin.

Kirjan pääluvuista ensimmäinen käsittelee johtajan minän muovautumista ja kehittymistä, kaarta kasvusta ja kokeilusta vakiintumiseen ja lopulta luopumiseen. Toisessa pääluvussa tarkastellaan johtajan päätöksentekoa yksin ja ryhmän jäsenenä, valintoja ja niihin vaikuttavia voimia. Pääluvuista kolmas esittelee johtamisen näyttämön ja pakottaa pohtimaan, miten muut johtajan kokevat. Vasta näyttämöllä paljastuu, miten hyvin johtajan peiliin katsominen on onnistunut. 

Pekka Mattila yhdistää kirjassaan kiinnostavasti akateemisuuden, tarinat ja käytännön, ottaa kantaa, nostaa esiin herkkiäkin aiheita ja avaa myös omia kasvukokemuksiaan johtajana. Hän painottaa, että mitä vähemmän johtaja on selvillä omasta henkilöstään, tavastaan käsitellä ja jäsennellä tietoa sekä päätyä ratkaisuihin, sitä haavoittuvaisempi hän on – ja sitä haavoittuvampi on myös hänen johtamansa organisaatio. ”Tärkeintä on muistaa katsoa peileihin niiden ansaitsemalla keskittymisellä, ei vain kampausta tai solmiota vauhdissa tarkistaaksemme”, Mattila huomauttaa.  

Lisätiedot: Pekka Mattila 040 738 7221 pekka.mattila@aaltoee.fi 

Haastattelut ja arvostelukappaleet: noo&logos, Mia Salo 040 585 1158, mia.salo@noologos.fi

Kustantaja: Alma Talent 

Kustannustoimittaja Hanna Virusmäki 040 342 4759, hanna.virusmaki@almamedia.fi  

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi  

Valtiotieteiden tohtori Pekka Mattila toimii käytäntöön suuntautuneena professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja johtaa yli kymmeneen maahan levittäytynyttä johtamisen ja organisaatioiden kehittäjää, Aalto University Executive Educationia (Aalto EE). Vuosien mittaan Mattila on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 270 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, keskeiselle julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle. Hän on kansainvälisesti kysytty puhuja erilaisissa vaikuttajatapahtumissa ja seminaareissa. Mattilan asiantuntija-alueet, tieteelliset artikkelit ja aikaisemmat tietokirjat löytyvät täältä. 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia