Tuloksellisen johtamisen keskiöön on noussut ihmiskeskeisyys. Ajatteleva johtaja -kirja ilmestyy 19.11.

Digitalisaation murroksessa johtamisen perinteiset ajattelumallit eivät enää toimi. Sankarijohtajan myytti on katoamassa, ja hierakkisen johtamisen sijaan organisaatioissa tarvitaan nyt mahdollistavaa johtajuutta. Tuloksellisen johtamisen keskiöön on noussut ihmiskeskeisyys.

Taustalla kansainvälinen tutkimus

Johtamiskoulutukseen käytetään vuositasolla miljoonia, mutta siitä huolimatta suurin osa työntekijöistä kokee johtamisen organisaatiossaan epämotivoivaksi. Konsulttiyritys McKinseyn tutkimuksen mukaan 77 % johtajista sanoo tekevänsä hyvää työtä työntekijöidensä sitouttamisessa, kun työntekijöistä 88 % kokee heidän epäonnistuvan siinä. 65 % työntekijöistä vaihtaisi oman palkankorotuksensa johtajiensa potkuihin.

Ajatteleva johtaja perustuu kaksi vuotta kestäneeseen kansainväliseen tutkimukseen, johon haastateltiin 250 johtoryhmätason johtajaa ja jonka kyselyyn vastasi yli 35 000 esimiestä ympäri maailman. Johtopäätös oli kiistaton: organisaatiot ja johtajat eivät vastaa työntekijöidensä tarpeeseen kokea merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyttä ja aitoa onnellisuutta työelämässä.

Kolmitasoinen johtajuus: tietoisuus, pyyteettömyys ja myötätuntoisuus

Ajatteleva johtaja ei tyydy osoittamaan haasteita, vaan tarjoaa käytännöllisen, joskin radikaalin ratkaisun: ihmisten asettamisen strategian ytimeen. Ymmärtääkseen ja johtaakseen organisaatiota tai tiimiä johtajan on ensin osattava johtaa itseään. Tähän johtaja tarvitsee tietoa oman mielensä toiminnasta ja sen hallinnasta. Uuden ajan johtajien ja esimiesten tulee kehittää työssään kolmea mielen ydinominaisuutta: fokusta ja tietoisuutta, pyyteettömyyttä sekä myötätuntoa.

Inspiroivien kotimaisten ja kansainvälisten tosielämän esimerkkien avulla Ajatteleva johtaja osoittaa, kuinka moderni johtajuus kääntää perinteisen ajattelun ylösalaisin. Se määrittelee uudelleen sen, mitä tarkoittaa olla tehokas johtaja sekä tarjoaa käytännöllisen ja tutkitun ratkaisun jokaisen organisaation sitouttamisen ja suorituksen haasteisiin.

Johtamisen huipulta

Suomenkieliseen painokseen on haastateltu kansanedustaja ja rauhanneuvottelija Pekka Haavistoa, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paanasta, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huberia, hallitusammattilainen ja professori Anne Brunilaa, St1:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Mika Anttosta sekä Stockmannin henkilöstöjohtaja Mikko Huttusta.

Johtajat avaavat haastatteluissa omaa ajatteluaan ja kokemuksiaan moniulotteisesta johtajuudesta, vallasta ja tasapainosta.

”Johtajan tehtävä on luoda ympäristö, jossa työntekijät ja tiimit voivat onnistua. Tärkeintä on, että aidosti ja oikeasti välittää porukastaan ja on valmis tekemään ihmisten eteen melkein mitä vain.” (Ilkka Paananen)

”Jos myötätuntoa ei ole, organisaatio ei hengitä - - sinne alkaa muodostua pelkoa, epävarmuutta ja tukehtumista. Myötätunto on todella tärkeä osa sitä, että organisaatio kykenee huippusuorituksiin.” (Mikko Huttunen)

”Johtaja on palvelija. Mielen fokusointi ja itsensä johtaminen ja kehittäminen avaavat tietä menestykselle.” (Anne Brunila)

Kutsu keskustelutilaisuuteen:

Lämpimästi tervetuloa Ajatteleva johtaja -kirjan keskustelutilaisuuteen.

Aika:              Maanantaina 19.11. klo 14.30–16 .30

14:30-15:00     Kahvi ja verkostoitumista
15:00-16:00     Rasmus Hougaard: The Mind of the Leader (englanniksi)
16:00-16:15     Haastattelu: Anne Brunila
16:15-16:30     Keskustelua ja kysymyksiä

Paikka:          Hanken School of Economics, Arkadiankatu 22, 00100 Helsinki

Ajatteleva johtaja – miten johdat itseäsi, tiimiäsi ja organisaatiotasi huipputuloksiin

Rasmus Hougaard, Teetta Kalajo, Heljä Ora. Esipuhe Matti Alahuhta

Alkuteos: Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter: The Mind of the Leader, Harvard Business Publishing 2018

ISBN 978-952-14-3679-6, sidottu

ISBN 978-952-14-3680-2 sähkökirja

280 s., 55 €

Lisätiedot: kirjoittaja Teetta Kalajo, 040 539 3580, teetta.kalajo@potentialproject.com

Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: sisältöpäällikkö Suvi Aalto, 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi. 

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia