Uutuuskirja: Ketterä kasvu on mahdollista myös koronan keskellä

Report this content

Lean, agile ja muut vastaavat toimintatavat ovat viime vuosien suosikkimenetelmiä yritysten toimintojen tehostamiseen. Kimmo Herranen menee uutuuskirjassaan Ketterä kasvu pidemmälle ja esittelee muun muassa näihin tuttuihin menetelmiin perustuvan kehittämänsä kymmenen askeleen ketterän kasvun mallin liiketoiminnan jatkuvaan kasvattamiseen.

”Uusin kirjani syntyi ajatuksesta ja halusta jakaa asioita, jotka olen oppinut kasvamisesta ja kasvun aikaansaamisesta”, kertoo kirjan kirjoittaja Kimmo Herranen.

”Kasvun keskeinen komponentti on tietenkin myynti. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kasvuun tarvitaan valtava määrä muutakin tekemistä kuin suoranaista myyntiä”, Herranen muistuttaa.

Kymmenen askeleen ketterän kasvun malli

Kirjassa esitellään kirjailijan kehittämä kymmenen askeleen ketterän kasvun malli. Yleistason esittelyn lisäksi mallia sovelletaan mm. uuden liiketoiminnan luomiseen, kasvun johtamiseen sekä henkiseen kasvuun. Kirjan esimerkit ovat käytännönläheisiä ja ympäröivän yrityselämään kiinnittyviä.

”Olen pyrkinyt tarkastelemaan asioita monelta kantilta, ja siksi kirjassani käsitellään mm. leania, agilea, kanbania ja virtaustehokkuutta sekä monia muita asioita, joista osa toki on varmaankin lukijoille tuttuja”, Herranen tarkentaa.

Koko porukka hommiin

”Mielestäni kaikkein olennaisin asia kasvun aikaansaamisessa on innovointi: kokeileminen ja virheiden sietäminen. Terveen yrityskulttuurin merkki on, että jokaisen vastuulla on tehdä jatkuvaa innovointityötä, ei vain johdon tai kehitysyksikön”, hän argumentoi.

”Innovointi pitää aloittaa suurimmasta pullonkaulasta. Mikä on meidän suurin kasvun este? Mikä estää meitä pärjäämästä nykyistä paremmin? Kun löydämme ensin todellisen juurisyyn, voimme ratkaista sen. Kaikki muut pienemmät ongelmat kannattaa ratkaista vasta myöhemmin. Asiakasarvon virtausta eniten estävän kapeikon avaamalla voimme saada eniten lisätehoja organisaatioon, eli eniten asiakasarvon lisäystä”, hän selittää.

Ryhmän ja yksilön henkisen kasvun merkitys

Kasvua mitataan yritysmaailmassa tyypillisesti liikevaihdon, tuloksen ja henkilöstön määrällä. Nämä ovat helpohkoja ja melko yksiselitteisiä mittareita.

”Kasvua pitäisi kuitenkin mielestäni tarkastella myös vaikeammin havaittavien asioiden kehittymisenä aineettomana ja henkisenä kasvuna. Näiden mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa”, Herranen huomauttaa.

”Ainakin omalta kohdaltani voin sanoa, että koen saaneeni iän ja kokemuksen myötä lisää henkistymistä ja kypsymistä”, naurahtaa Herranen.

”Yksilönä kasvamisen eteen voi jokainen tehdä työtä läpi elämän. Sen sijaan toimivien ja tuloksellisten tiimien luominen on vaikeampi resepti, jonka jokainen johtaja haluaisi osata. Tiimien rakentamiseen kannattaa kiinnittää energiaa, koska tuloksellisen porukan tehot voivat olla monikymmenkertaiset keskivertoon nähden”, Herranen määrittelee.

”Lisäksi olemme koronan vuoksi kaikki uudenlaisessa tilanteessa, jossa kaikki vanhat lainalaisuudet eivät enää pädekään. Kirjassani kerron myös, miltä tuntui saada koronavirustartunta ensimmäisten joukossa maailmassa ja miten sekä ammattiympäristössä että henkilökohtaisessa lähipiirissä siihen reagoitiin.”

”Ehkä korona-aika ainakin osaltaan ohjaa meitä henkiseen kasvuun ja pärjäämään myös poikkeusaikoina”, pohtii Herranen. ”Omalta kohdaltani voin suoraan sanoa, että koronaan sairastuminen kasvatti empatiakykyä ja toi rahtusen lisää nöyryyttä”.

Kymmenen askeleen ketterän kasvun mallin lisäksi kirjaan on haastateltu neljän eri toimialoilla toimivan, voimakkaasti kasvaneen keskisuuren yrityksen johtajaa. Kirjassa paljastetaan, mitkä käytännöt, keinot ja filosofiat ovat olleet keskeisimmät näiden tosielämän kasvutarinoiden taustalla.

”Kirjani on yhtäältä teoreettiseen viitekehykseen vahvasti nojaava, käytännön esimerkein todeksi perusteltu ja toisaalta hyvin henkilökohtainen teos, jossa lahjoitan ison palan itsestäni ja työelämässä kahdenkymmenen vuoden aikana kertynyttä osaamistani lukijalle”, hän päättää.

 

Kimmo Herranen on ollut aikaansaamassa väkeviä kasvutarinoita, kuten Administer-ryhmän liikevaihdon lähes satakertaistaminen vuosien 2005–2018 välisenä aikana ja OP Kulku -liiketoiminnan voimakas skaa­laaminen vuosien 2017–2019 välillä. Herranen toimii yrittäjänä Gaselliyritys Herranen Oy:ssä, joka auttaa asiakkaitaan kasvamaan nopeammin.

Hänen ensimmäinen kirjansa ”Kuinka rakensin gaselliyrityksen – myyntijohtajan vuosi”, ilmestyi vuonna 2011. Se oli tarkoitettu käytännönläheiseksi myynnin ja myynnin johtamisen oppikirjaksi esimerkiksi kouluihin ja myyntitiimien kouluttamiseen. Ketterässä kasvussa näkökulma kasvun aikaansaamiseen on edellistä merkittävästi laajempi.

 

Ketterä kasvu

Ilmestynyt 23.11.2020

ISBN 978-952-14-4289-6

ISBN 978-952-14-4290-2 (sähkökirja)

171 s., 55 €

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kirjailija Kimmo Herranen, kimmo.herranen@gaselliyritys.fi

Kustannustoimittaja Anttoni Pihlajamäki, anttoni.pihlajamaki@almamedia.fi, puh. 040 342 4742

Arvostelukappaleet:

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto, suvi.aalto@almamedia.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia