• news.cision.com/
  • Alma Talent/
  • Uutuuskirja: Suomen kaupungeissa ja kunnissa tarvitaan hyvää johtamista ja strategiatyötä entistäkin kipeämmin

Uutuuskirja: Suomen kaupungeissa ja kunnissa tarvitaan hyvää johtamista ja strategiatyötä entistäkin kipeämmin

Report this content

Janne Tienarin ja J. Tuomas Harviaisen kirja Strategiaopas kuntien päättäjille – Osallista ja hallitse on kaupunkien ja kuntien päättäjille räätälöity strategiaopas. Kirjassa etsitään hyviä strategisen johtamisen käytäntöjä ja pohditaan, miten strategiatyötä ja johtamista voi tehdä entistäkin fiksummin.

”Kaupungit ja kunnat ovat erityisiä johdettavia. Niillä on velvoitteita, joista ei voi luistaa. Niiden toiminnan skaala on laaja ja moninainen”, sanoo kirjan kirjoittaja Janne Tienari.

”Näin ollen ne eroavat esimerkiksi yrityksistä. Tämä asia on hyvä pitää mielessä”, Tienari jatkaa.

Uutuuskirjassa pureudutaan juuri tähän erityislaatuisuuteen ja esitellään runsaasti erilaisia käytäntöjä, joita on jo otettu käyttöön ja joita on suunnitteilla eri kaupungeissa ja kunnissa ympäri Suomea.

Koronan vaikutukset

Kuntaliitto arvioi jo maaliskuussa 2020, että koronavirus heikentää Suomen kuntataloutta välittömästi jopa 1,5 miljardilla eurolla. Etenkin terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden menoihin kohdistuu yhteiskunnassa mittava nousupaine, jonka lopullista määrää ei vielä kukaan tiedä.

”Toisaalta koronapandemiasta selviäminen ja jälleenrakentaminen yhdistävät ihmisiä”, sanoo kirjan toinen kirjoittaja J. Tuomas Harviainen.

”Elämä kun onneksi jatkuu. Myös tätä pyrimme kirjassamme viestimään. Henki on rakentava ja katse on nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudessa”, toteaa Harviainen.

Kansalaisten rooli

Kaupunkien ja kuntien ”omistajien” ja ”asiakkaiden” eli kansalaisten rooli on erilainen kuin yrityksissä.

”Meitä ihmisiä on moneen eri junaan ja meitä motivoivat monenlaiset eri intressit. Kaupungit ja kunnat ovat siksi vaikeita johdettavia”, Tienari sanoo.

”Erilaisiin intresseihin ja tarpeisiin kaupunkien ja kuntien on ainakin periaatteessa pystyttävä vastaamaan”, Tienari toteaa.

”Lisäksi on syytä muistaa, että Suomi on paljon muutakin kuin vain pääkaupunkiseutu”, muistuttaa Harviainen.

”Myös tämä on otettu kirjassamme huomioon, ja olemmekin ottaneet mukaan esimerkkejä strategiatyön ja johtamisen onnistumisista kaikkialta Suomesta”, kirjailijat päättävät.

 

Janne Tienari toimii johtamisen professorina Hankenilla. Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa kaupunkien strategiatyöhön ja johtamiseen liittyvää tutkimushanketta. Tienari kouluttaa alan keskeisten toimijoiden järjestämissä kuntapää

ttäjien koulutusohjelmissa.

J. Tuomas Harviainen toimii tietokäytäntöjen professorina Tampereen yliopistossa. Hän tutkii organisaatioiden välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista sekä johdon päätöksentekoa ja julkisten toimijoiden palvelumuotoilua. Harviainen on toiminut johtamisen ja muotoilun konsulttina sekä Vantaan kaupungin sivistystoimen kehittämispäällikkönä.

 

Strategiaopas kuntien päättäjille – Osallista ja hallitse

 

Ilmestynyt 14.9.2020

ISBN 978-952-14-4184-4

ISBN 978-952-14-4185-1 (sähkökirja)

264 s., 57 €

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Tekijöiden yhteystiedot

Janne Tienari, janne.tienari@hanken.fi

J. Tuomas Harviainen, tuomas.harviainen@tuni.fi

Kustannustoimittaja Anttoni Pihlajamäki, anttoni.pihlajamaki@almamedia.fi, puh. 040 342 4742

Arvostelukappaleet:

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto, suvi.aalto@almamedia.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia