Uutuuskirja Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä nostaa esiin uusiutumisen keskeiset voimat

Report this content

Uutta ei synny olemassa olevista numeroista tai organisaatiokaavioista. Uuden luominen edellyttää ajattelun avartamista, johon tarvitaan ihmisiä – intuition ja tunteiden hyödyntämistä.

Intuition avulla näemme kauemmas, laveammalle ja syvemmälle, asioiden taakse ja yli. Lukuisat Nobel-tutkijat ja johtajat kertovat menestystarinoiden syntyneen intuitiivisesti.

"Oma yritykseni ja sen menestys syntyivät puhtaasti intuition kautta, ja sama pätee suurempiinkin menestystarinoihin, kuten Airbnb tai Tesla. Numeroilla voidaan kehittää ja parantaa olemassa olevaa, mutta uusi syntyy intuitiosta", Superson Oy:n Mikko Siukosaari vahvistaa.

"Kun organisaatioistamme on tullut tiedon ja bittien kaaosta, Eveliina Salonen auttaa löytämään intuition ja tunteilla johtamisen lähteet. Intuitiivinen ajattelu on opittavissa ja kehittyy käyttämällä."

Intuitiokin on valitettavasti altis myös virheille. Intuitiivisen ajattelun kehittämiseen kuuluukin myös näiden vinoumien vaikutuksiin tutustuminen.

Entä mitä tekemistä tunteilla on työelämän kanssa?

"Ihmisten välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen on johtamisen olennaisimpia taitoja", Vincit Oy:n Johanna Pystynen määrittelee.

"Teos tuo erinomaisesti esiin, miten näkymättömissä olevat voimat, kuten tunteet ja intuitio, ohjaavat vahvasti käyttäytymistämme myös työelämässä. Mitä enemmän ymmärrämme näitä taustatekijöitä, sitä kokonaisvaltaisemmin pystymme tukemaan organisaatiomme ihmisiä."

Tunteet tuottavat selvää rahaa – ja vievät sitä

”Yhä useamman yrityksen tuottavuuden salaisuus on innostava ja innovatiivinen ilmapiiri, jossa työntekijät saavat loistaa. Huipputiimeissä koetaan keskimäärin viisi positiivista tunnetta yhtä negatiivista tunnetta kohden”, kirjan kirjoittaja Eveliina Salonen kertoo tutkimustuloksista.

”Tyytyväiset ja hyvinvoivat työntekijät ovat pitkällä tähtäimellä kaikkein tuottavimpia. Tunteilla on merkittävä vaikutus sekä tiimin työskentelyyn että suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.”

Jos tunteita ei tunnisteta ja hyväksytä, ne pyrkivät esiin kiertoteitse. Käsittelemätön viha voi näkyä vastustuksena, ylimielisyytenä ja pahimmillaan masennuksena. Asiakkaan kielteiset tunteet johtavat asiakkaan hakeutumiseen toisaalle. Organisaatioille tämä tulee kalliiksi.

“On tärkeää, että työyhteisössä ja asiakassuhteissa tunnistetaan ikävät tunteet ja selvitetään niiden taustalla olevat syyt. Näin päästään korjaamaan tilanne.”

Kirja tarjoaa kattavan paketin sekä uusinta psykologista tutkimusta että käytännön ohjeita erityisesti johtajille, esimiehille, projektipäälliköille, organisaatioiden kehittäjille sekä asiantuntijoille.

Eveliina Salonen on varatuomari ja teologi, jolla on yli 20 vuoden kokemus johtamis- ja asiantuntijatehtävistä eri sektoreilla. Tällä hetkellä hän toimii johtamisen ja elinvoimaisten työyhteisöjen valmentajana.

Muuta kirjasta sanottua

”Bigdatan ja tiedolla johtamisen hypetyksen aikana olisi jokaisen syytä pysähtyä hetkeksi miettimään intuition ja tunteiden merkitystä houkuttelevamman tulevaisuuden rakentamisessa. Juuri tähän Eveliina Salonen tarjoaa näkemystä kiinnostavalla ja konkreettisella tavalla. Erilainen huominen ei ole datajatkumo eilisestä. Sen luomiseen vaaditaan kykyä nähdä jotain, mitä toiset eivät ole vielä nähneet. Siksi vahva lukusuositus jokaiselle, joka on asiakaskokemuksen kehittämisen ja innovaatioiden kanssa tekemisissä.”

Jari Danielsson, toimitusjohtaja, Kuudes Helsinki

"Eveliina Salosen kirja houkuttelee ajattelemaan ajattelemista. Jokainen meistä työstää näkemäänsä ja kokemaansa tietoisen ajattelun lisäksi myös tiedostamattoman ajattelun ja tunteiden kautta. Salonen onnistuu selkeällä ja lempeällä tyylillään avaamaan tätä intuition ja tunteiden maailmaa ja auttaa lukijaa ymmärtämään sekä siihen liittyviä suuria mahdollisuuksia että myös vinoumia ja vaaran paikkoja. Ehdottoman hyödyllinen kirja kaikille, jotka haluavat tukea oman työyhteisönsä kehittämistä."

Matti Louhija, lakiasiainjohtaja, Outokumpu Oyj

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:

Eveliina Salonen, eveliina@avarraconsulting.fi, puh. 040 665 9970

Kustannustoimittaja Liisa Poikolainen, liisa.poikolainen@almamedia.fi, puh. 040 342 4767

Arvostelukappalepyynnöt: sisältöpäällikkö Suvi Aalto, suvi.aalto@almamedia.fi

Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä

ISBN 978-952-14-3175-3 sidottu kovakantinen

ISBN 978-952-14-3176-0 sähkökirja

293 s., 65 €

Alma Talent Pro

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia