"Valta on melkoisessa murroksessa." Kirja Hyvä paha valta 19.11.2013

Report this content

Perinteisen käsityksen mukaan valta on muiden tahdon voittamista ja omien tavoitteiden toteuttamista vastustuksesta huolimatta. Valta on kuitenkin myös keino toteuttaa asioita yhteiseksi hyväksi sekä mahdollisuuksien antamista ja luomista. Valtaa voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Näin kirjoittavat Marjatta Jabe ja Sari Kuusela 19.11. ilmestyvässä teoksessaan Hyvä paha valta.

KUKA VALTAA KÄYTTÄÄ JA MITEN

Miten Timo Soini käyttää valtaa? Mitä Irja Askola pitää vallankäytössä tärkeänä? Miksi Ann Selin on sitä mieltä, että naisen valtaa helposti vähätellään? Mikä on Jörn Donnerin mukaan vallankäytön inhottava piirre Suomessa? Mitä Alf Rehn tarkoittaa sillä, että valta on kuin vesi? Mistä kertoo se, että vallankäytön huomaa yleensä vain sen kohde? Mikä on vallankäyttäjän tunteiden ja suhtautumisen merkitys siinä, miten muut kokevat tilanteen? Miten suomalainen ja ruotsalainen vallankäyttö eroavat toisistaan? Miten sukupuoli vaikuttaa vallankäyttöön? Onko olemassa tilannetta, jossa valtaa ei käytettäisi? Voiko valtaa käyttää oikeudenmukaisesti?

Valta on ollut sekä Jaben että Kuuselan erityinen kiinnostuksen kohde jo pitkään. Hyvä paha valta perustuu kirjoittajien näkemykseen, Kuuselan väitöskirjaan sekä 16 vallan huipulla olevan johtajan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan kokemukseen omasta vallankäytöstään. Lisäksi kirjaan on haastateltu vallankäytön kohteena olevia henkilöitä ja asiantuntijoita. Näin on syntynyt peili hyvästä ja huonosta vallankäytöstä. Kirjailija tiivistävät, että haastattelujen perusteella valta on melkoisessa murroksessa.

VALTA ON TABU

Valta, vaikuttaminen, määrääminen – onko sanalla väliä? Selvästi on, sillä moni johtavassa asemassa oleva henkilö ei halua käyttää sanaa valta. Sen sijaan puhutaan mieluummin johtamisesta tai siitä, että halutaan vaikuttaa ja kantaa vastuuta. Näin siksi, että vallankäyttö samaistetaan käskemiseen ja jopa alistamiseen. Tällöin vallasta nähdään vain sen kielteinen puoli, pakottaminen johonkin vastoin tahtoa. Sen sijaan vallan myönteinen ja rakentava puoli, joka poistaa esteitä, antaa mahdollisuuksia ja kannustaa, jää huomaamatta.

Vallasta ja vallankäytöstä puhumista tai oman vallankäytön analysointia ei koeta miellyttävänä. Monet, erityisesti miesjohtajat, kieltäytyivät kohteliaasti kirjoittajien haastattelupyynnöstä. Jabe ja Kuusela kertovat kirjan esipuheessa: 

Jo heti projektin alkumetreillä ilmeni, että aihe on tabu. Vallasta ei haluta puhua. Vain toisten vallankäytöstä ollaan valmiit esittämään mielipiteitä, ei omasta. Ja useimmat niistäkin, jotka olivat valmiit sanomaan mielipiteensä, halusivat pysyä nimettöminä. Kirjoittajien mielessä heräsi kysymys: mikä vallassa pelottaa? Lähdimme ottamaan selvää.


KIRJOITTAJISTA

DI Marjatta Jabe on tietokirjailija ja toimittaja. Hänellä on pitkä kokemus monen alan kehittämis-, koulutus- ja johtotehtävistä. YTT Sari Kuusela on tehnyt väitöskirjan Valta ja vuorovaikutus johtamisessa ja kirjoittanut johtamisesta ja vuorovaikutustaidoista. Hän toimii finanssialalla kehitysjohtajana. Lisää infoa kirjoittajista http://www.talentumshop.fi/kirjailijat/marjatta-jabe.html ja http://www.talentumshop.fi/kirjailijat/sari-kuusela.html

Lisätiedot

Marjatta Jabe 0400 610086, marjatta.jabe@kolumbus.fi ja Sari Kuusela 050 5404842, sari.kuusela@lahitapiola.fi, kustannustoimittaja Liisa Poikolainen 040 3424767, liisa.poikolainen@talentum.fi, kustannuspäällikkö Suvi Aalto 040 3424745, suvi.aalto@talentum.fi.

(tiedotteen laatinut noo&logos)

Mediayhtiö Talentum tarjoaa ammattilaisille lehtiä, ammattikirjoja, seminaareja ja online-palveluita. Talentumin tuottamat mediasisällöt perustuvat vahvaan osaamiseen ja journalistiseen ammattitaitoon.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Jo heti projektin alkumetreillä ilmeni, että aihe on tabu. Vallasta ei haluta puhua. Vain toisten vallankäytöstä ollaan valmiit esittämään mielipiteitä, ei omasta.
Marjatta Jabe ja Sari Kuusela