Vastuullisuus, teknologisoituminen, monikulttuurisuus… Miten uudessa normaalissa johdetaan?

Report this content

Janne Tienarin ja Susan Meriläisen uutuuskirja Johtaminen ja globaali talous antaa ideoita talouden ja liiketoiminnan uudelleenarviointiin sekä vastuullisten organisaatioiden ja yhteiskuntien jälleenrakentamiseen.

”Tämä on jo kirjamme viides, uudistettu painos, mutta se on ajankohtaisempi kuin koskaan”, väittää kirjailija Janne Tienari.

”Kirja on kirjoitettu lähes kokonaan uusiksi siitä lähtökohdasta, että nyt eletään koronapandemian jälkimaininkeja – no, toivottavasti eletään”, Tienari toteaa.

”Vaikka pandemia jatkuisikin, ovat kirjamme ideat sovellettavissa jo nyt, kun siirrymme niin sanottuun uuteen normaaliin”, tarkentaa kirjailija Susan Meriläinen.

Globaali talous koskettaa meitä kaikkia

Globaalin talouden ja sen erilaisten, joskus yllättävienkin yhteyksien ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää myös johtamisen kannalta.

”Vaikka nämä yhteydet ovat monimutkaisia ja epämääräisiä, väitämme, että niiden ymmärtäminen on perusta myös hyvälle johtamiselle”, sanoo Meriläinen.

Maailman sanotaan muun muassa teknologisoituvan, finanssivetoistuvan ja ekologisoituvan. Nämä globaalin talouden ulottuvuudet pitävät sisällään voimia ja vastavoimia. Lisäksi ne ovat monin tavoin yhteyksissä toisiinsa.

Tämän monisyisen vyyhdin purkaminen johtamisen kannalta on ollut Tienarin ja Meriläisen päällimmäinen tarkoitus kirjan uudistetun painoksen kirjoittamisessa.

”Kirjassamme käsitellään sitä, miten liiketoimintaa ja ihmisiä johdetaan globaalissa taloudessa, joka muovaa yritysten ja muiden yhteisöjen toimintaa ja vaikuttaa elämäämme joka päivä”, lisää Tienari.

Vastuullinen tulevaisuus

”Olemme kirjassamme pyrkineet perustelemaan, miksi johtaminen on ainutlaatuinen ikkuna globaalin talouden ymmärtämiseen”, Meriläinen sanoo.

”Hyvin ja vastuullisesti johdetut yritykset ja muut organisaatiot kun vaikuttavat merkittäviltä osin siihen, millainen tulevaisuuden maailma on.”

”Lisäksi olemme halunneet korostaa sitä, että tutkijat ja liikkeenjohtajat voivat oppia toisiltaan”, Tienari muistuttaa.

”Tulevaisuus on tietenkin aina osittain hämärän peitossa”, toteaa Tienari.

”Voimme kuitenkin yrittää vaikuttaa tulevaisuuteen johtajina ja johdettavina, johtamisen tutkijoina, konsultteina, kehittäjinä ja kuluttajakansalaisina. Olemme lopulta kaikki samassa veneessä, kuten kaikki elämä maapallollamme.”

Janne Tienari toimii johtamisen professorina Hankenilla.

Susan Meriläinen toimii Lapin yliopistossa liiketaloustieteen professorina.

Johtaminen ja globaali talous (5., uud. p.)

Ilmestynyt 30.10.2021

ISBN 978-952-14-4479-1

ISBN 978-952-14-4480-7 (sähkökirja)

462 s., 62 €

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kirjailijat Janne Tienari, janne.tienari@hanken.fi sekä Susan Meriläinen, susan.merilainen@ulapland.fi

Kustannustoimittaja Anttoni Pihlajamäki, anttoni.pihlajamaki@almamedia.fi, p. 040 342 4742

Arvostelukappaleet:

Sisältöpäällikkö Suvi Aalto, suvi.aalto@almamedia.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia