Vastuullisuusanalyysi avaa sijoittajalle mahdollisuudet ylituottoon ja vaikuttamiseen

Report this content

Vastuullisesti toimivat yritykset vetävät puoleensa asiakkaita, osaamista ja pääomia. Julkisuuteen päätyvät tiedot vastuuttomasta toiminnasta taas voivat romahduttaa sijoitusten arvon. Uutuuskirja valottaa, mitä välineitä sijoittajalla on käytettävissään vastuullisten sijoituskohteiden valintaan.

Vastuullisuuden huomioiminen sijoituspäätöksissä merkitsee tutkitusti salkun parempaa tuotto- ja riskiprofiilia. Tarvetta vastuullisen sijoittamisen osaamiselle on yhä enemmän niin sijoittajien kuin yritysten johdon, hallitusten ja analyytikoiden piirissä. Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin on ainutlaatuinen suomalainen käsikirja, joka tarjoaa tutkittua tietoa vastuullisen sijoittamisen tuotoista ja käytännön työkaluja sijoituskohteiden vastuullisuuden analysoimiseksi ja sijoituspäätösten tekemiseksi.

”Analysoin aiemmassa työssäni Ilmarisella sijoituskohteiden vastuullisuutta ja havaitsin, että relevanttia tietoa ei ollut aina kovin helposti saatavilla, lukuisten vastuullisuusanalyysin työkalujen hyödyntäminen vaati huomattavaa perehtymistä ja paljon oli luotava itse. Vastuullinen sijoittaminen ja sen työkalut kehittyvät jatkuvasti ja siihen liittyvä ESG-analyysi on monimutkaista. Odotukset sijoittamisen vastuullisuutta kohtaan kasvavat koko ajan”, kertoo Tiina Landau, toinen kirjan kirjoittajista.

”Vastuullisuusnäkökulmaa ei yleensä ole käsitelty perinteisissä sijoituskirjoissa. Kerromme tässä kirjassa, miten vastuullisuus tarjoaa yhtiölle mahdollisuuksia kilpailuedun synnyttämiseen ja vastuulliselle sijoittajalle mahdollisuuden yleistä markkinakehitystä parempaan tuottoon. Osoitamme, kuinka vastuullisella sijoittamisella voi vaikuttaa sijoituskohteena olevien yhtiöiden vastuullisuuteen, analysoida mahdollisuuksia ja riskejä ja saavuttaa ylituottoa”, tekijät toteavat.

Kirjassa kerrotaan uusista, ennen julkaisemattomista tutkimustuloksista, jotka kartoittavat vastuullisen sijoittamisen tilaa Suomessa. Tutkimus perustuu 18 alan asiantuntijan haastatteluun. Tulosten mukaan vastuullisella sijoittamisella pyritään riskienhallintaan, vaikuttavuuteen ja parempaan taloudelliseen tuottoon. Vastuullisen sijoittamisen implementaation aste vaihtelee, mutta kaikki haastateltavat kokevat vastuullisen sijoittamisen osaamisvaatimusten kasvavan jatkuvasti.

Lukuisien yksityiskohtaisten case-esimerkkien avulla kirja havainnollistaa, minkälainen informaatio on hyödyllistä sijoittajille ja auttaa siten yhtiöitä keskittymään arvonluonnin kannalta olennaisen tiedon viestimiseen. Se tarjoaa perusteellisesti punnittua tietoa ja käytännön malleja sijoituskohteiden vastuullisuuden arviointiin ja sopii käsikirjaksi kaikille sijoituspäätöksiin vaikuttaville aina osakeanalyytikoista sijoitusneuvojiin.

Syvällisten case-esimerkkien kohteena ovat mm. sijoittajien yhteistyö Shellin ja BP:n yhtiökokouksissa, sijoittajien tuki Stora Enson vastuullisuushaasteissa ja norjalaisen instituutiosijoittajan KLP:n vaikuttamisprosessi merikuljetusyhtiö Maerskin laivojen romutuksissa. Vastuullisuusanalyysin laadintaa havainnollistetaan esimerkiksi teknologiayhtiö ABB:ssa ja terveydenhoitoalan yrityksessä.

”Avaamme case-esimerkeillä sellaisia keskusteluja, jotka sijoittajat ja yritykset käyvät yleensä suljettujen ovien takana. Sijoittajilla on vaikutusvaltaa yrityksiin ja varsinkin ison omistajan odotuksia ja vaatimuksia kuunnellaan tarkasti”, Tiina Landau ja Hanna Silvola kertovat.

Jokainen lukija, myös yksityissijoittaja, hyötyy siitä, että ymmärtää ammattilaisten käyttämiä menetelmiä, mahdollisuuksia ja haasteita sijoitusten vastuullisuusanalyysissa. Näiden tietojen pohjalta myös yksityissijoittaja voi arvioida sijoitustensa vastuullisuutta ja oman palveluntarjoajansa kuten pankin tarjoamien sijoitustuotteiden vastuullisuutta.

”Tämä kirja kokoaa keskeiset vastuullisen sijoittamisen tiedot, joiden avulla lukija voi kehittää omia ESG-analyysin taitojaan, tunnistaa vaikuttamismahdollisuuksiaan ja ymmärtää vastuullisen sijoittamisen kannattavuus- ja tuottovaikutuksia”, tiivistävät Hanna Silvola ja Tiina Landau.

Kirjan esipuheen on kirjoittanut Anne Brunila ja lisäksi kirjaan on haastateltu lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä sijoittajia ja alan asiantuntijoita ja vaikuttajia, kuten presidentti Tarja Halosta ja emeritusprofessori Sixten Korkmania.

Kirjoittajat

KTM, CEFA Tiina Landau on vastuullisen sijoittamisen ammattilainen, jonka työ on saanut laajaa kansainvälistä tunnustusta.

KTT, Associate Professor Hanna Silvola tutkii ja opettaa vastuullista sijoittamista Hankenilla ja liikkeenjohdon koulutusohjelmissa.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt

Tiina Landau, 045 671 1286, tiina.landau@gmail.com

Hanna Silvola, 050 4712536, hanna.silvola@hanken.fi.

Arvostelukappaleet: sisältöpäällikkö Suvi Aalto, 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi.

Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin

ISBN: 978-952-14-3714-4

ISBN: 978-952-14-3715-1 (sähkökirja)

ISBN: 978-952-14-3716-8 (verkkokirja)

300 s., 69 €

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia