Avidlyn uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2018

Report this content

Avidly Oyj, yhtiötiedote, 13.5.2019 klo 16.00

Avidlyn uuden raportointirakenteen mukaiset segmenttitiedot vuodelta 2018 

Markkinoinnin palveluyhtiö Avidly muutti raportointirakennettaan vuoden 2019 alussa ja raportoi 1.1.2019 alkavalta tilikaudelta kaksi segmenttiä. Nämä liiketoiminta-alueet ja raportointisegmentit ovat Markkinointipalvelut ja Inbound-markkinointi. Yhtiö myös julkaisi liiketoiminta-alueille kasvustrategiat ja asetti niille omat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Uuden segmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2018 on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Segmenttitiedot, 1-6 /2018
1 000 euroa Markkinointipalvelut       Inbound-markkinointi       Avidly-konserni yhteensä
Liikevaihto 9 157 513 9 670
Myyntikate 6 432 510 6 942
Poistot -173 -6 -179
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 281 71 352
Oikaistu liikevoitto* 320 71 391
Rahoitustuotot ja -kulut -89
VOITTO ENNEN VEROJA 263
Tuloverot -64
Tilikauden voitto 199


Varat 10 629 561 11 190
Velat 7 439 144 7 583
Henkilöstö keskimäärin 161 9 170

* Avidly julkaisee yritysostojen järjestelykuluilla oikaistun liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Tämä vaihtoehtoinen tunnusluku ei perustu IFRS:ään. Sen tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Tammi - kesäkuussa 2018 Avidlyn yritysostoihin liittyvät järjestelykulut olivat yhteensä 39 tuhatta euroa. 


Segmenttitiedot, 7-12 /2018
1 000 euroa Markkinointipalvelut      Inbound-markkinointi      Avidly-konserni yhteensä
 
Liikevaihto 8 459 1 641 10 100
Myyntikate 6 831 1 554 8 385
Poistot -217 -35 -252
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 518 -254 264
Oikaistu liikevoitto* 518 -98 420
Rahoitustuotot ja -kulut -270
VOITTO ENNEN VEROJA -7
Tuloverot 160
Tilikauden voitto 153


Varat 13 085 3 476 16 561
Velat 7 184 1 022 8 206
Henkilöstö keskimäärin 183 38 221

* Avidly julkaisee yritysostojen järjestelykuluilla oikaistun liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Tämä vaihtoehtoinen tunnusluku ei perustu IFRS:ään. Sen tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Heinä - joulukuussa 2018 Avidlyn yritysostoihin liittyvät järjestelykulut olivat yhteensä 156 tuhatta euroa. 


Segmenttitiedot, 1-12 /2018
1 000 euroa Markkinointipalvelut      Inbound-markkinointi      Avidly-konserni yhteensä
Liikevaihto 17 616 2 154 19 770
Myyntikate 13 263 2 064 15 327
Poistot -390 -41 -431
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 799 -183 616
Oikaistu liikevoitto* 838 -27 811
Rahoitustuotot ja -kulut -359
VOITTO ENNEN VEROJA 256
Tuloverot 96
Tilikauden voitto 352


Varat 13 085 3 476 16 561
Velat 7 184 1 022 8 206
Henkilöstö keskimäärin 171 24 195

* Avidly julkaisee yritysostojen järjestelykuluilla oikaistun liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Tämä vaihtoehtoinen tunnusluku ei perustu IFRS:ään. Sen tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vuonna 2018 Avidly teki merkittäviä yritysostoja, joista aiheutui erilaisia järjestelykuluja yhteensä 195 tuhatta euroa.


Avidly järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 21.5.2019. Pääomamarkkinapäivässään Avidly esittelee 30.1.2019 julkaistua kasvustrategiaansa sekä kahdelle liiketoiminta-alueelle asettamiaan keskipitkän aikavälin tavoitteita.

Avidlyn puolivuosikatsaus tammi - kesäkuulta 2019 julkistetaan 22.8.2019 uuden raportointirakenteen mukaisesti. Raportointirakenteen muutoksesta tiedotettiin 28.1.2019. 

AVIDLY OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:

Jyrki Vaittinen, toimitusjohtaja, puhelin +358 40 703 1662

Mikko Marttinen, talousjohtaja, puhelin +358 50 581 7669

  

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä. Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää noin 230 henkilön voimin 14 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com