Bonava kehittää tietomallia asuinrakennusprojektin tiedonhallintaan

Bonava kehittää tietomalleihin perustuvaa digitaalista tuotetietoa hyödynnettäväksi asuinrakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa. Bonava on mukana Valtioneuvoston kärkihankkeisiin kuuluvassa KIRA-digi kokeiluhankkeessa tavoitteenaan mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan ja luotettavan tuotetiedon hyödyntäminen rakennusprojektin eri vaiheissa ja saada valtakunnallinen tuotetieto laajemmin koko rakennusalan käyttöön.

Bonava on aikaisemmin ollut mukana Rakennustiedon TEHO-hankkeessa, jossa on laadittu perusteet tuotetiedon keräämiselle ja tallentamiselle. Nyt alkava KIRA-digi kokeiluhanke on sille luonteva jatkumo ja toteutuessaan digitaalisen tuotetiedon hyödynnettävyys alalle mahdollistavina hyötyinä nähdään niin tuottavuuden nostamisessa kuin tehokkuudessakin.

”Pääsemme kehittämään reaaliaikaista tuotetietoa, jota voidaan hyödyntää asuinrakentamisen materiaalien ominaisuuksien ja elinkaarivaikutuksien arvioinnissa heti suunnittelusta lähtien. Rakennustiedon tuotetieto-järjestelmä mahdollistaa uusien toimijoiden nopeamman markkinoille pääsyn, koska tuotteen tiedot ovat heti käytettävissä suunnittelujärjestelmissä. Tämä tulee mullistamaan nykyiset toimintatavat kertaheitolla,” kertoo Kaisu Nousiainen, suunnittelu- ja tuotekehitysjohtaja, Bonava Suomi Oy.

Tulevaisuudessa ympäristöluokitukset vaikuttavat asuinrakennusten ja asuntojen myyntiarvoon sekä mahdollistavat uudenlaisen kilpailuedun asuntomarkkinoilla. Sen yhtenä edellytyksenä on rakennuksen elinkaaren suunnittelu ennen hankkeen rakentamisvaihetta.

”Reaaliaikaiselle tuotetiedolle on alalla suuri tarve ja me Bonavalla haluamme mahdollistaa tämän tiedon hyödynnettävyyden rakennushankkeissa. Esimerkiksi energiankulutuksen arviointi rakennuksen elinkaaren aikana osataan tänä päivänä mallintaa jo kattavasti, mutta silti analyyseistä saatava hyöty jää osin käyttämättä. Toisaalta hankintaa toteutettaessa rakennusaikainen kustannustehokkuus saattaa ohittaa käytönajan hyödyt, kun aikataulun ja kustannusten vuoksi analyysejä ei päivitetä todellisten tuotteiden ominaisarvoilla. Kun konkreettiset luvut puuttuvat, tuotevalinta tehdään korostaen rakennusaikaisia kustannuksia,” kertoo Jari Niemi, tuotannon kehityspäällikkö, Bonava Suomi Oy

Kokeilun tavoitteena on parantaa myös erilaisten tuotevalintojen, kuten huolto- ja käyttöohjeiden ja materiaalien tuoteselosteiden vertailukelpoisuutta sekä tarkentaa nykyisiä tapoja tehdä ympäristö- ja elinkaarianalyysejä. Kokeilu on viety loppuun syksyyn 2018 mennessä.

Bonavan tuotetiedon tietomallipohjainen hyödyntäminen hankkeen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa on saanut rahoitusta KIRA-digiltä, joka on Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke. Hanke toteuttaa osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. KIRA-digi on ympäristöministeriön rahoittama.

Lisätietoja: Kaisu Nousiainen, suunnittelu- ja tuotekehitysjohtaja, Bonava Suomi Oy, puhelin 010 400 2007 tai viestinta@bonava.fi

Joanna Linnermo-Kumpuoja, viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy, puhelin 040 555 5868, viestinta@bonava.fi

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli noin 1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 2100 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 1,37 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Bonava on mukana Valtioneuvoston kärkihankkeisiin kuuluvassa KIRA-digi kokeiluhankkeessa tavoitteenaan mahdollistaa mahdollisimman tehokkaan ja luotettavan tuotetiedon hyödyntäminen rakennusprojektin eri vaiheissa ja saada valtakunnallinen tuotetieto laajemmin koko rakennusalan käyttöön.
Tweettaa

Lainaukset

Pääsemme kehittämään reaaliaikaista tuotetietoa, jota voidaan hyödyntää asuinrakentamisen materiaalien ominaisuuksien ja elinkaarivaikutuksien arvioinnissa heti suunnittelusta lähtien. Rakennustiedon tuotetieto-järjestelmä mahdollistaa uusien toimijoiden nopeamman markkinoille pääsyn, koska tuotteen tiedot ovat heti käytettävissä suunnittelujärjestelmissä. Tämä tulee mullistamaan nykyiset toimintatavat kertaheitolla
Kaisu Nousiainen, suunnittelu- ja tuotekehitysjohtaja