Väitös: Heikko johtajuus syrjäyttää sankarijohtajat

Suomalaista johtamiskeskustelua ja johtamiskoulutusta on pitkään hallinnut käsitys vahvasta johtajasta. Nämä vanhat käsitykset kumoava, Innotiimi Oyn puheenjohtaja, FM Perttu Salovaaran juuri valmistunut väitöskirja tarkistetaan Tampereen yliopistossa perjantaina 28.10 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Donna Ladkin ja kustoksena professori Arja Ropo.

Salovaaran pääväite on, että nykyaikaisessa yrityksessä johtajuutta ei tule nähdä yksilön, vaan organisaation ja kulttuurin ominaisuutena. Ennemmin kuin sankarillisia johtajayksilöitä, nykyaikainen johtajuus kaipaa ’heikkoa johtajuutta’: yksilöitä jotka eivät korosta omaa asemaansa, vaan saavat muut toimimaan yhteiseksi hyväksi. Tutkimuksen tuloksena löytyi ”johtamiskoodi”, joka ylläpitää perinteistä tietämiseen ja aktiiviseen tekemiseen pohjautuvaa esimiesroolia.

Tutkimuksen lopputuloksena esitetään, että johtamiskoodista puuttuu elementtejä, jotka edesauttaisivat johtajuuden syntymistä.

Ensinnäkin johtajien on vaikea hyväksyä omaa epätäydellisyyttään. Johtajuuden eettinen vastuu on tuoda konemetaforan ja yritysten lineaarisesti jäsennetyn todellisuuden rinnalle inhimillinen ulottuvuus, ja se ei onnistu ilman oman ja muiden epätäydellisyyden hyväksymistä.

Toiseksi, johtajuustiedoksi on hyväksyttävä rationaalisen tiedon lisäksi myös tunteisiin ja kehollisiin kokemuksiin liittyvä tieto.

Kolmantena elementtinä johtajakeskeisyydestä kohti johtajuutta nostetaan esiin taiteellisuus. Esimiesroolissa päätökset, motivointi tai hankalien asioiden esiintuonti vaativat soveltamista, omaa oivaltamista ja luovuutta.

Yleisellä tasolla tutkimus lisää ymmärrystä yritysten muutosjohtamisesta. Muutokseen liittyvät tarinat ja kokemukset kertovat epävirallisesta organisaatiosta, joka toimii eri logiikalla kuin yritysten virallinen muutosliturgia. Epävirallista organisaatiota ja ”käytäväpuhetta” tutkimalla saadaan tehokkaasti esiin muutoksen inhimillinen epälineaarisuus.

Väitöksessä kehitetään lisäksi fenomenologisesta ja hermeneuttisesta traditiosta ponnistavaa Peltotie-menetelmää, joka vie eteenpäin laadullista johtajuustutkimusta.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Perttu Salovaara, 040 718 7000, perttu@innotiimi.com

Avainsanat: