Cision Finlandin asiakastyytyväisyyskysely paljasti onnistumiset ja kehityskohteet

Kiitosta saivat erityisesti Plan-mediatietokannan laatu, Cisionin järjestelmien luotettavuus ja asiakastuen tarjoama henkilökohtainen palvelu.

Cision Finlandin asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin lokakuun alussa kaikkiaan yli 400 CisionPoint-käyttäjästä ja sopimusyhteyshenkilöstä koostuvalle vastaaottajalistalle. 4.10.–2.11. suoritetun kyselyn tavoitteena oli kerätä ajankohtaista tietoa yrityksen eri osa-alueiden toimivuudesta. Hieman yli 16 prosenttia vastaanottajista kertoi kyselyn välityksellä mielipiteensä Cisionin palveluista. Myös avoimien kommenttien määrä oli ilahduttavan suuri. 

Yhteensä lähes 60 % vastaajista kertoi olevansa erittäin tai melko tyytyväinen Cisioniin palveluntarjoajana ja yli 72 % olisi valmis suosittelemaan Cisionin palveluja myös muille. Parhaiksi osa-alueiksi kyselyssä nousivat Cisionin Plan-mediatietokannan laatu, jonka yli 65 % vastaajista arvioi erittäin tai melko hyväksi sekä Cisionin asiakastuki, johon peräti yli 70 % vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväinen. Runsaasti kehuja keräsivät myös Cisionin järjestämät CisionPoint-koulutukset, jotka saivat viisiportaisella arvosteluasteikolla keskiarvokseen 4,14. Kyselyn tulosten perusteella keskeiset kehityskohteet löytyvät tuotekehityksestä ja CisionPoint-järjestelmän uudistuksista tiedottamisesta.

Kyselyn tulokset otettiin Cision Finlandilla vastaan hyvillä mielin. ”Erityisesti korkea suositteluprosentti sekä henkilöstömme asiantuntijuuden saavuttamat erinomaiset arvosanat lämmittävät mieltä”, kertoo kyselyn toteutuksesta vastannut markkinointipäällikkö Jenni Salomaa. ”Tulokset osoittavat, että asiakkaamme arvostavat asiakastukemme osaavaa palvelua, CisionPoint-työkalun jatkuvasti päivitettävän mediatietokannan korkeaa laatua sekä Cisionin järjestelmien luotettavuutta”, hän jatkaa. ”Kysely antoi meille erittäin konkreettista tietoa toimintojemme eri osa-alueiden onnistumisesta. Tiedämme esimerkiksi jatkossa tuoda globaalin tuotekehityksen yhteydessä entistä vahvemmin esille pohjoismaisten CisionPoint-käyttäjien toiveita. Myös ohjelmiston uusien ominaisuuksien lanseeraukseen sekä uudistuksista tiedottamiseen tullaan jatkossa hyödyntämään sähköisten uutiskirjeiden ohella yhä enemmän myös sosiaalisen median kanavia sekä itse ohjelmiston kirjautumissivua”, Salomaa linjaa.

Kaiken kaikkiaan järjestyksessään ensimmäisen asiakastyytyväisyyskyselyn antiin ollaan Cision Finlandilla erittäin tyytyväisiä. Jatkossa kysely aiotaan ottaa säännölliseksi osaksi yrityksen toimintastrategiaa.

Lisätietoja:
Jenni Salomaa
Cision Finland Oy
Marketing and Product Manager
050 4355 635
jenni.salomaa@cision.com

Cision Finland Oy vastaa Cisionin palkitun CisionPoint-verkkosovelluksen sekä Plan & Connect -palvelujen myynnistä, markkinoinnista ja asiakastuesta Suomessa. Yritys on osa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa toimivaa Cision Groupia, jonka yhteistyöverkosto ulottuu yli 125 maahan. Cision AB on noteerattu Pohjoismaisessa pörssissä ja sen liikevaihto oli vuonna 2011 1,0 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoa verkkosivuiltamme www.fi.cision.com .

Avainsanat:

Yrityksestä

Cision (NYSE: CISN) on maailman johtava viestintäalan ohjelmistopalveluntarjoaja. Cisionin palvelut mahdollistavat vaikuttajien tunnistamisen, kohdennetun sisällön luomisen ja jakamisen juuri oikealle kohderyhmälle. Ja lopuksi vaikutuksen ja medianäkyvyyden mittaamisen. Cisionilla työskentelee yli 3 000 työntekijää yli 15 maassa ympäri maailmaa. Lue lisätietoa Cisionin palkituista palveluista osoitteessa http://www.cision.fi ja seuraa Twitterissä @CisionFinland.

Tilaa

Pikafaktat

Medianäkyvyyden ja viestintäpalvelujen asiantuntija Cision Finland Oy on osa kansainvälistä Cision Groupia.
Tweettaa
Yli 70 % Cision Finlandin asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista suosittelisi yrityksen palveluja kollegalleen tai yhteistyökumppanilleen.
Tweettaa

Lainaukset

Erityisesti korkea suositteluprosentti sekä henkilöstömme asiantuntijuuden saavuttamat erinomaiset arvosanat lämmittävät mieltä.
Jenni Salomaa, Marketing and Product Manager, Cision Finland Oy