Lainaukset

Digitalisaation mukanaan tuomat suuret mullistukset näkyvät erityisen selvästi tiedon välittämisessä ja vastaanottamisessa. Mediakenttä on ollut myllerryksessä jo vuosikymmeniä, eikä sille näy loppua. Meidän on kaikkien hyvä olla tietoisia siitä, miten tämä kaikki vaikuttaa demokratian perustana toimivan avoimen ja eettisen journalismin toimintaedellytyksii
Oskar Larsson
On kiinnostavaa, että suomalaiset toimittajat kokevat yhä harvemmin yleisömittareiden vaikuttavan aihevalintoihin. Tämä voi johtua joko yleisömittareiden arkipäiväistymisestä toimittajan työssä tai siitä, että toimituksissa on alettu tarkastella yleisösuhdetta pitkäjänteisemmin eikä vain taktisten mittareiden kautta
Sanna Kurkela
Median tarpeet organisaatioiden viestinnälle ovat muuttuneet tiuhaa tahtia pelkästään tällä vuosikymmenellä. Esimerkiksi tiedotteet ovat alkaneet yhä enemmän muistuttaa artikkeleita. Tämä raportti antaa hyvän näkyvyyden median tarpeisiin ja toimintakenttään Suomessa ja globaalisti
Sanna Kurkela
Sekä kuluttajien että työntekijöiden kasvava tietoisuus ja sitoutuminen ESG-kysymyksiin on ollut keskeinen tekijä näiden uusien tuotteiden kehittämisessä. ESG-strategiaa rakentavien yritysten haasteena on toisinaan se, että niillä ei aina ole käytössään oikeita työkaluja, joiden avulla ne voivat tehdä työnsä menestyksekkäästi. Uskomme, että tämä uusi tarjoama ovat monille organisaatioille avain menestykseen, kun ne luovat vaikuttavan bränditarinan, joka edistää kasvua ja uskottavuutta.
Nicole Guillot, Chief Operating Officer, Cision
On ratkaisevan tärkeää, että organisaation ESG-uutiset ovat helposti sijoittajien saatavilla. Rakentamalla asiakkaillemme räätälöidyn ESG-verkkosivuston annamme heille keskitetyn paikan, jossa he voivat jakaa kaikki ESG-uutiset.
Liam Power, SVP, Global Distribution, Cision
Globaali mediakenttä on muuttunut erittäin pirstoutuneeksi, 24/7 uutiskulutuksen, pienentyvien toimitusten ja muiden kuin perinteisten vaikuttajien takia. Poikkeuksellisen viime vuoden aikana ammattiviestijöiden ja median suhteet – ja heidän käyttämänsä teknologiat, joilla he kehittävät ja levittävät sisältöä – ovat tulleet entistä tärkeimmiksi. Viestintäosastot, jotka eivät aktiivisesti hyödynnä tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja ammattimaisia uutisjakeluita kampanjoidensa onnistumisen tukemiseksi ovat vaarassa jäädä jalkoihin kilpailussa näkyvyydestä.
Maggie Lower, Cisionin Chief Marketing Officer
Cision teki meihin vaikutuksen vakuuttavalla tarjoomallaan ja asiakaslähtöisen ketterällä toimintatavallaan.
Fondian perustaja ja kaupallinen johtaja Marianne Saarikko Janson.
Sisällöntuottaminen asiakkaillemme on ydinosaamistamme, kuten luonnollisesti myös sen jakeleminen tavoitelluille kohderyhmille relevanteissa kanavissa. Yhteistyö Cisionin kanssa on oleellista onnistuaksemme saavuttamaan myös ansaittua mediaa entistä laajemmin.
Sami Tikkanen, toimitusjohtaja, TBWA\Helsinki
Cision on aina ollut edelläkävijä mielipidevaikuttajien tunnistamisessa, mediaseurannassa, sosiaalisen median vuorovaikutuksessa ja analytiikassa.
Peter Granat, toimitusjohtaja, Cision
Alan johtavan tiedotejakelupalveluntarjoajan PR Newswiren hankinta on merkittävä askel pyrkimyksissämme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti PR- ja IR- viestinnän sekä sosiaalisen median tarpeet kattava integroitu palveluratkaisu.
Peter Granat, toimitusjohtaja, Cision
Kahden merkittävän palveluratkaisun yhdistäminen tarkoittaa sitä, että voimme tarjota markkinointiviestinnän ammattilaisille alan joustavimmat työkalut, joiden avulla on mahdollista tavoittaa maailmanlaajuisesti mikä media tahansa.
Peter Granat, toimitusjohtaja, Cision
Cisionin tiedotteenjakelupalvelu vastaa digiajan viestinnän vaatimuksia. Vertailimme eri vaihtoehtoja ja Cisionin mediaosaaminen osoittautui parhaaksi.
Terhi Halsvaha, varatoimitusjohtaja, Akvamariini
Viestintäala muuttuu yhä teknologiakeskeisemmäksi ja tämän myös toimistot ovat huomanneet, Viestintätoimistot ovat meille jo nyt tärkeä asiakaskunta ja tämä vahvistaa asemaamme entisestään.
Juhani Levola, Senior Advisor, Cision Finland Oy
Cisionin ja PR Newswiren yhdistyminen antaisi viestinnän ammattilaisille mahdollisuuden hyödyntää tietoa käytännön toimien toteutukseen – voisimme siis tarjota tarpeellisen linkin viestinnän ja konkreettisten liiketoiminnallisten tulosten välille.
Peter Granat, toimitusjohtaja, Cision
Haluamme rakentaa kokonaisvaltaisen palvelun, jonka avulla asiakkaamme voivat hallita viestinnän koko elinkaarta aina kohderyhmien ja mielipidevaikuttajien tunnistamisesta sisällön jakeluun ja vuorovaikutuksen luomiseen asti.
Peter Granat, toimitusjohtaja, Cision
Olemme erittäin innoissamme kaupasta ja niistä hienoista mahdollisuuksista, joita se toteutuessaan toisi niin asiakkaillemme, kumppaneillemme kuin myös työntekijöillemme.
Robert Gray, toimitusjohtaja, PR Newswire
PR Newswire auttaa media- ja sijoittajaviestinnän ammattilaisia maksimoimaan viestintätoimiensa vaikututuksen edistyksellisten palveluratkaisujen avulla ja koemme, että yhdessä Cisionin kanssa voisimme tarjota asiakkaillemme entistäkin enemmän.
Robert Gray, toimitusjohtaja, PR Newswire
Viralheat on yksinkertaistanut sosiaalisen median käytäntöjämme ja tarjonnut samanaikaisesti sekä tehokkaat työkalut jakamamme sisällön vaikutuksen kasvattamiseen että helposti ymmärrettävät mittarit tulosten arviointiin eri kanavien osalta.
Shannon Hughes, Senior Marketing Dirctor, Udemy
Cisionin ja Vocusin yhdistyessä korostimme asiakkaidemme hyötyvän jatkuvasta panostuksestamme viestintäalan kehitykseen. Viralheat on erinomainen esimerkki sitoutumisestamme sosiaalisen median palvelujemme laajentamiseen sekä pyrkimyksestämme tarjota viestinnän ammattilaisten käyttöön innovatiivisia tuotteita ja palveluratkaisuja.
Peter Granat, Chief Executive Officer, Cision
Cisionin Viralheat-hankinta osoittaa, että sosiaalinen media on kehittynyt kohdennetusta viestintäkanavasta jokaisen varteenotettavan yrityksen ja brändin julkisuuskuvan keskeiseksi elementiksi. Liittymällä osaksi Cision-perhettä voimme jatkossa tarjota yhä kokonaisvaltaisemman palveluratkaisun maailmanlaajuisen asiakaskunnan ulottuville.
Jeff Revoy, CEO, Viralheat
On tärkeää ymmärtää, ettei pelkkä seuranta vielä riitä, vaan menestyminen sosiaalisessa mediassa edellyttää yrityksiltä tänä päivänä paitsi syvällisempää kykyä analysoida ja ymmärtää seurannan tuloksia, myös reaaliaikaista reagointia ja osallistumista käynnissä olevaan keskusteluun.
Arttu Sipilä, maajohtaja, Cision Finland Oy
Visible Intelligence tarjoaa asiakkaillemme alan johtavan palveluratkaisun sosiaalisen median läsnäolon kokonaisvaltaista hallinnointia varten.
Arttu Sipilä, maajohtaja, Cision Finland Oy
Cisionilla on sijoittajaviestinnän alalla kaikissa Pohjoismaissa yli 25 vuoden kokemus ja Tukholman pörssiin listautuneista yrityksistä peräti 70% käyttää palvelujamme. Uskon, että sitoutuminen paikallisuuteen ja yhteen palvelukokonaisuuteen ovat menestyksemme keskeisiä syitä. Listatun yhtiön näkökulmasta olemme ainoa Suomessa toimiva palveluntarjoaja, joka keskittyy puhtaasti lehdistö- ja pörssitiedottamisen palveluihin.
Arttu Sipilä, maajohtaja, Cision Finland Oy
Pienen viestintäyksikön työtä helpottaa kummasti, kun kaikki tiedotteet ja uutiset voi julkaista yhdestä järjestelmästä ja ne tallentuvat automaattisesti myös yhtiön omille verkkosivuille.
Laura Jokinen, Communications Manager, Nurminen Logistics Oyj
Cisionin tiedotejulkaisujärjestelmä on helppokäyttöinen ja toimiva, ja tuki on aina tavoitettavissa. Lisäksi vaihto vanhasta järjestelmästä Cisioniin sujui todella kivuttomasti.
Laura Jokinen, Communications Manager, Nurminen Logistics Oyj
Olemme iloisia voidessamme tukea näin tärkeää työtä tekevän avustusjärjestön toimintaa omalla asiantuntemuksellamme.
Arttu Sipilä, Country Manager, Cision Finland Oy
On todella hienoa, että pystymme palvelujemme avulla tuottamaan konkreettista hyötyä tasa-arvoisen lapsuuden puolesta toimivalle HOPElle.
Arttu Sipilä, Country Manager, Cision Finland Oy
HOPEn kasvu, joka on syntynyt avun tarpeesta ja auttamishalusta, jatkuu edelleen. Tavoittaaksemme perustoimintaa ja kasvua tukevat kohderyhmät tarvitsemme entistä vahvempaa viestintää. Yhteistyö Cisionin kanssa mahdollistaa meille tehokkaan ulkoisen viestinnän kanavat. Yhteistyössä toteutuu vahvasti myös yhdessä toimimisen arvo.
Eveliina Hostila, toiminnanjohtaja, HOPE - Yhdessä & Yhteisesti ry
Olemme luonnollisesti todella tyytyväisiä siihen, että viime vuoden tavoin yli 80 % asiakkaistamme suosittelisi palvelujamme kollegoilleen ja yhteistyökumppaneilleen. On vaikea kuvitella suurempaa luottamuslausetta palveluillemme.
Jenni Salomaa, Marketing Manager, Cision Finland Oy
Oli hienoa lukea etenkin asiakkaidemme näkemyksiä palvelujemme luotettavuudesta, mikä esimerkiksi IR-viestinnän näkökulmasta on erityisen tärkeä ominaisuus.
Arttu Sipilä, Country Manager, Cision Finland Oy
Viestintäalan tulevaisuus on tässä. Gorkanan hankinta on seuraava askel matkalla kohti Cisionin tavoitetta eli viestintäalan globaalia markkinajohtajuutta ja markkinoiden kehittyneintä palveluvalikoimaa.
Peter Granat, Chief Executive Officer, Cision
Cisionin ja Vocusin yhdistyessä painotimme sitä, että asiakkaamme hyötyvät jatkuvasta panostuksestamme innovaatioihin sekä tuotekehitykseen. Gorkanan hankinta on erinomainen osoitus sekä tästä vankkumattomasta sitoutumisesta että halustamme tarjota niin mediaviestinnän, sosiaalisen median kuin myös sisältömarkkinoinnin ammattilaisille innovatiivisia palveluratkaisuja.
Peter Granat, Chief Executive Officer, Cision
Cision on laillamme sitoutunut tarjoamaan viestinnän ammattilaisille sekä median edustajille parasta mahdollista palvelua. Yhdistämällä voimamme voimme sekä tarjota nykyisille asiakkaillemme entistäkin parempia palveluratkaisuja että laajentua uusille kansainvälisille markkinoille.
Jeremy Thompson, EMEA Managing Director, Gorkana
Valitsimme CisionPointin tehostaaksemme viestintäämme. Sen avulla tavoitamme kattavasti alati muuttuvan mediakentän. Oma uutishuoneemme tarjoaa mediapalvelumme kootusti ja selkeästi.
Kaisa Pelkonen, vastaava tiedottaja, Helsingin Kaupunginteatteri
Cisionin ja Vocusin yhdistyminen luo puitteet kokonaisvaltaiselle ansaitun, oman sekä ostetun median hallinnalle ja seurannalle.
Peter Granat, Chief Executive Officer, Cision
Cisionin tähtäimenä on kasvu ja uuden globaalin pääkonttorin sijoittaminen Chicagoon merkitsee sekä laajan asiakaskunnan että viestintä- ja teknologia-alojen lahjakkuuksien tavoittamista tavalla, joka varmasti ruokkii yrityksen tulevaa kasvukäyrää.
Peter Granat, Chief Executive Officer, Cision
Toimiessaan viestinnän, sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen median risteyksessä uusi yhdistynyt yrityksemme panostaa jatkossakin viestintäalan ammattilaisten monipuolisen työnkuvan ja kehittyvien palvelutarpeiden täyttämiseen.
Peter Granat, Chief Executive Officer, Cision
Uudella yhdistyneellä yrityksellä on myös merkittävä maantietellinen tavoittavuus, mikä vahvistaa sen kilpailuasemaa tällä 2.2 miljardin dollarin globaalilla toimialalla.
Chris Porter, analyytikko, Burton-Taylor International Consulting LLC
Odotan mielenkiinnolla minkälainen vaikutus Cisionin ja Vocusin yhdistymisellä on koko viestinnän toimialaan.
Brian Solis, pääanalyytikko, Altimeter Group
Etenkin uusien sivujen selkeä ilme ja helppo navigoitavuus miellyttävät omaa silmääni, Luonnollisesti toivomme uusien sivujen olevan aiempaa käyttäjäystävälliset. Tavoitteenamme on, että kävijät löytävät nopeasti ja kätevästi etsimänsä sivulta. Myös yhteydenotto on haluttu uusilla sivuilla tehdä kävijöille mahdollisimman helpoksi.
Arttu Sipilä, Country Manager, Cision Finland Oy
Cision on globaalisti toimiva konserni, joka tuottaa jatkuvasti ajankohtaista tutkimustietoa sekä käytännön case-esimerkkejä viestinnän ammattilaisten käyttöön. Tätä tietoa haluamme jakaa entistä enemmän asiakkaidemme ja sidosryhmiemme keskuuteen myös Suomessa. Uusi blogi toimii erinomaisena viestintäkanavana tähän tarkoitukseen.
Jenni Salomaa, Marketing Manager, Cision Finland Oy
Kanadan uusi lainsäädäntö on mielestämme erittäin positiivinen askel. Se on myös täydellisesti linjassa Cisionin edistämän viestinnän etiikan kanssa.
Jenni Salomaa, Marketing Manager, Cision Finland Oy
CisionPoint-ohjelmistomme sisältää monipuoliset kohdennusmahdollisuudet, joten jokaiselle järjestelmästä lähetettävälle viestille on mahdollista tarkentaa juuri oikea ja varmuudella relevantti kohdeyleisö. Kohdentamisesta hyötyvät niin viestien lähettäjät kuin niitä vastaanottavat toimittajatkin – kun aika ei mene hukkaan turhan roskapostin parissa, nousevat laadukkaat ja kiinnostavasta aihepiiristä kirjoitetut viestit paremmin esille.
Jenni Salomaa, Marketing Manager, Cision Finland Oy
Cisionilla on pitkä historia ja vakaa maine Suomessa. Tuomme kesän aikana media- ja SoMe-seurantapalvelumme takaisin Suomen markkinoille täydentämään CisionPoint-verkkosovelluksemme tiedotejakelutyökalua sekä mediatietokantaa.
Arttu Sipilä, Country Manager, Cision Finland Oy
Olemme heinäkuusta alkaen ainoa kotimainen toimija, joka pystyy tarjoamaan sekä tiedotepalvelut että media- ja SoMe-seurantaratkaisut yhden verkkoportaalin alta. Tämä tulee olemaan merkittävä etu asiakkaillemme.
Arttu Sipilä, Country Manager, Cision Finland Oy
On hienoa päästä jakamaan Cisionin asiantuntijaosaamista ProComin jäsenille ja tutustua samalla eri yrityksiä ja toimialoja edustaviin viestinnän ammattilaisiin. Tapahtumakumppanuus ProComin kanssa tarjoaa tähän loistavan foorumin.
Anu Parviainen, Country Manager, Cision Finland Oy
CisionPointin avulla tavoitamme paitsi valtakunnallisesti kattavan mediaverkoston, myös oman toimialueemme erityiskontaktit. Toivomme, että oma uutishuoneemme palvelisi medioita entistä tehokkaammin.
Mia Hyvärinen, tiedotuspäällikkö, Suomen Kansallisteatteri
On hienoa olla osa markkinointiviestintäalan kehitystä ja saada tunnustusta myös ohjelmistomme ansioista alan kehityksen välineenä.
Peter Granat, toimitusjohtaja, Cision
Palkittujen yritysten kaliiberin huomioiden voimme todeta olevamme hyvässä seurassa. Tavoitteenamme onkin jatkaa kasvua sekä PR-alan mukana että sen hyväksi.
Peter Granat, toimitusjohtaja, Cision
Tulokset olivat kautta linjan erinomaisia, mutta erityisen ilahduttavaa on, että yli 80 % asiakkaistamme suosittelisi palvelujamme.
Jenni Salomaa, Marketing Manager, Cision Finland Oy