Peräti 80 % Cision Finlandin asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajista suosittelisi yrityksen palveluja

Report this content

Viimevuotiseen tapaan Cisionin palveluista eniten kiitosta keräsivät asiakastuki, mediatietokannan laatu sekä järjestelmien luotettavuus.

Cision Finland toteutti järjestyksessään toisen vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselyn asiakaskuntansa keskuudessa  lokakuussa 2013. Kyselyn avulla kerättiin jälleen tietoa Cisionin asiakkaiden kokemuksista sekä tyytyväisyydestä yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. Kaikkiaan kyselyyn vastasi reilut 20 prosenttia vastaanottajista. 

Kyselyn tulokset osoittivat Cisioinin asiakkaiden asiakastyytyväisyyden yleisesti kasvaneen vuoden takaisesta. Yli 80 % tämänvuotiseen kyselyyn vastanneista kertoi suosittelevansa Cisionin palveluja, kun viime vuonna vastaava luku oli 72 %. Parhaiksi osa-alueiksi kyselyssä arvioitiin viime vuoden tapaan Cisionin Plan-mediatietokannan laatu, jonka yli 75 % (63,4 % vuonna 2012) vastaajista arvioi erittäin tai melko hyväksi sekä Cisionin järjestelmien luotettavuus, johon erittäin tai melko tyytyväisiä oli yli 78 % (67,1 % vuonna 2012) vastaajista. Runsaasti kiitosta sai myös Cisionin asiakastuki, johon yli 73 % (70,6 % vuonna 2012) vastaajista ilmoitti olevansa erittäin tai melko tyytyväinen. Kyselyn korkeimpiin arvosanoihin ylsivät jälleen Cisionin järjestämät koulutukset. Tulevaisuuden keskeiset kehityskohteet puolestaan liittyvät kyselyn tulosten perusteella CisionPoint-järjestelmän yleisen käytettävyyden parantamiseen.

”Tulokset olivat kautta linjan erinomaisia, mutta erityisen ilahduttavaa on, että yli 80 % asiakkaistamme suosittelisi palvelujamme”, toteaa Cision Finlandin markkinointipäällikkö Jenni Salomaa. ”Oli myös mukava havaita, että CisionPoint-järjestelmän uudistuksista tiedottamisen arvioitiin selvästi parantuneen viime vuodesta – tähän osa-alueeseen olemme viimevuotisen kyselyn tulosten pohjalta erityisesti panostaneet ”, kyselyn toteutuksesta vastannut Salomaa jatkaa.

Cision Finlandin seuraava asiakastyytyväisyyskysely on suunnitteillla syksylle 2014, jolloin Cisionin palveluja arvioidaan kolmantena peräkkäisenä vuotena.

Lisätietoja:
Jenni Salomaa
Cision Finland Oy
Marketing Manager
Puhelin: 050 4355 635
Sähköposti:
jenni.salomaa@cision.com

Cision Finland Oy vastaa Cisionin palkitun CisionPoint-verkkosovelluksen sekä Plan & Connect -palvelujen myynnistä, markkinoinnista ja asiakastuesta Suomessa. Yritys on osa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa toimivaa Cision Groupia, jonka yhteistyöverkosto ulottuu yli 125 maahan. Cision AB on noteerattu Pohjoismaisessa pörssissä ja sen liikevaihto oli vuonna 2012 1,0 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoa verkkosivuiltamme www.fi.cision.com .

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Cision Finlandin tuoreen asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan yli 80 % kyselyyn vastanneista suosittelisi yrityksen palveluja kollegalleen tai yhteistyökumppanilleen.
Tweettaa
Järjestyksessään toinen vuotuinen kysely paljasti asiakastyytyväisyyden yleisesti kasvaneen Cision FInlandin asiakkaiden keskuudessa.
Tweettaa

Lainaukset

Tulokset olivat kautta linjan erinomaisia, mutta erityisen ilahduttavaa on, että yli 80 % asiakkaistamme suosittelisi palvelujamme.
Jenni Salomaa, Marketing Manager, Cision Finland Oy