State of the Media 2022: Yhä harvempi suomalainen toimittaja kokee yleisömittareiden ohjaavan aihevalintoja

Report this content

Cisionin tutkimuksen mukaan yleisömittareita seurataan toimituksissa kansainvälisesti yhä tarkemmin, mutta Suomessa harvemmin. Toimittajien ykköshaaste on uskottavuuden säilyttäminen ja valeuutisia koskevien syytösten torjuminen. 

Globaalisti toimittajat ja uutishuoneet seuraavat yleisömittareita aiempaa tarkemmin, mutta Suomessa trendi on päinvastainen. Yleisömittareilla tarkoitetaan sisältöjen saamien klikkausten, jakojen, tykkäysten ja toistojen määriä.  

Globaalisti 59 prosenttia kokee, että yksityiskohtaisten yleisömittareiden saatavuus on muuttanut heidän tapaansa tehdä aihevalintoja. Suomessa vain 39 prosenttia vastaajista ajatteli samoin, ja luku on ollut viime vuosina laskussa (2021: 47 % ja 2020: 52 %). Tämä käy ilmi Cisionin vuosittaisessa State of the Media -tutkimuksessa. Tutkimukseen vastasi Suomesta 176 toimittajaa. 

”On kiinnostavaa, että suomalaiset toimittajat kokevat yhä harvemmin yleisömittareiden vaikuttavan aihevalintoihin. Tämä voi johtua joko yleisömittareiden arkipäiväistymisestä toimittajan työssä tai siitä, että toimituksissa on alettu tarkastella yleisösuhdetta pitkäjänteisemmin eikä vain taktisten mittareiden kautta”, sanoo Cisionin maajohtaja Sanna Kurkela. 

Yli neljännes kyselyyn vastanneista suomalaistoimittajista koki, että uskottavuuden säilyttäminen luotettavana lähteenä ja valeuutisia koskevien syytösten torjuminen on haastanut heidän työtään eniten viimeisen vuoden aikana.  

Vastanneista 43 prosenttia myös arvioi suomalaisten luottamuksen mediaa kohtaan laskeneen viimeisen vuoden aikana. Luku on kuitenkin merkittävästi pienempi kuin muualla Euroopassa. 60 prosenttia eurooppalaistoimittajista arvioi luottamuksen mediaa kohtaan laskeneen viimeisen vuoden aikana. 

Suomalaistoimittajat nostivat myös henkilöstömäärän ja resurssien puutteen yhdeksi työn suurimmista haasteista. Noin joka viides kyselyyn vastanneista toimittajista julkaisee 10 tai useamman jutun viikossa. Yli 80 prosenttia vastaajista tuottaa jatkuvasti sisältöä vähintään kolmeen eri aihepiiriin liittyen.   

”Median tarpeet organisaatioiden viestinnälle ovat muuttuneet tiuhaa tahtia pelkästään tällä vuosikymmenellä. Esimerkiksi tiedotteet ovat alkaneet yhä enemmän muistuttaa artikkeleita. Tämä raportti antaa hyvän näkyvyyden median tarpeisiin ja toimintakenttään Suomessa ja globaalisti”, jatkaa Kurkela.  

Tammi-helmikuussa toteutettuun tutkimukseen vastasi kansainvälisesti 2 746 toimittajaa 15 maasta. Suomesta kyselyyn vastasi 176 toimittajaa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa journalismin trendejä ja selvittää, millaista yhteistyö toimittajien ja viestinnän ammattilaisten välillä tehokkaimmillaan ja tuottavimmillaan on.  

Lisätietoja: 

Sanna Kurkela 

+358 50 595 4686 

sanna.kurkela@cision.com 
 

Cisionista: 

Cision on markkinoiden johtava globaali viestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ohjelmistotalo. Yritys auttaa viestintäammattilaisia toimimaan strategisesti nykyaikaisessa mediaympäristössä, jossa yleinen mielipide vaikuttaa suoraan yrityksen menestykseen. Cisionin palveluiden avulla organisaatiot löytävät, tavoittavat ja sitouttavat asiakkaitaan ja sidosryhmiään sekä saavuttavat liiketoiminnalliset tavoitteensa. 

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

On kiinnostavaa, että suomalaiset toimittajat kokevat yhä harvemmin yleisömittareiden vaikuttavan aihevalintoihin. Tämä voi johtua joko yleisömittareiden arkipäiväistymisestä toimittajan työssä tai siitä, että toimituksissa on alettu tarkastella yleisösuhdetta pitkäjänteisemmin eikä vain taktisten mittareiden kautta
Sanna Kurkela
Median tarpeet organisaatioiden viestinnälle ovat muuttuneet tiuhaa tahtia pelkästään tällä vuosikymmenellä. Esimerkiksi tiedotteet ovat alkaneet yhä enemmän muistuttaa artikkeleita. Tämä raportti antaa hyvän näkyvyyden median tarpeisiin ja toimintakenttään Suomessa ja globaalisti
Sanna Kurkela