Globaali tutkimus kertoo sosiaalisen median vakiintuneen toimittajien päivittäiseksi työkaluksi

Vuoden 2015 Social Journalism Studyn tulokset osoittavat sosiaalisen median käytön sekä sen hyödyntämiseen liittyvän tietotaidon kasvaneen toimittajien keskuudessa maailmanlaajuisesti.

Cision Finland Oy esitteli 21.10.2015 ProCom ry:n  Aamu kattojen yllä -jäsentapahtumassa vuoden 2015 Social Journalism Studyn globaalin tutkimusraportin tuloksia. Yhteistyössä Canterbury Christ Church Universityn kanssa vuodesta 2011 alkaen toteutetun vuotuisen tutkimuksen tämänkertainen raportti oli aiemmista tutkimuksista poiketen tuotettu klusterianalyysin avulla. Näin ollen tutkimuksen keskeisiä löydöksiä tarkasteltiin sosiaalisen median viiteen peruskäyttäjätyyppiin (epäilevästi sosiaaliseen mediaan suhtautuvat Skeptikot, seurantaan oman sisällön julkaisemisen sijaan keskittyvät Tarkkailijat, sosiaalista mediaa etenkin uutisaiheiden etsimiseen hyödyntävät Metsästäjät, aktiivisesti omaa sisältöä tuottavat ja markkinoivat Mainostajat ja keskeisiksi mielipidevaikuttajiksi sekä sisällöntuottajiksi profiloituvat Arkkitehdit) perustuvan ryhmittelyn näkökulmasta. Globaalisti suurimman käyttäjäryhmän muodostivat tällä kertaa Tarkkailijat 29 prosentin osuudella.

Tutkimusraportin keskeisiin havaintoihin lukeutui sosiaalisen median vakiintuminen osaksi toimittajien päivittäisiä rutiineja maasta ja käyttäjätyypistä riippumatta, sillä peräti 2/3 vastaajista kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa työssään joka päivä. Toisaalta sosiaalisessa mediassa vietetty aika osoitti tasaantumisen merkkejä, mikä kertoo toimittajien keskittävän huomionsa ensisijaisiksi katsomiinsa kanaviin sekä sisältöihin. Kanavista suosituimpia olivat edelleen Facebook ja Twitter, joita ilmoitti käyttävänsä yli 50 prosenttia vastaajista.

Kaiken kaikkiaan globaali tutkimusraportti osoitti englanninkielisten maiden toimittajien olevan edelleen edelläkävijöitä sosiaalisen median hyödyntämisessä. Näissä maissa esimerkiksi aktiivisesti omaa sisältöä sosiaaliseen mediaan tuottavien toimittajien osuus oli peräti 53 prosenttia, kun se muissa tutkimusmaissa jäi 26 prosenttiin. Englanninkielisissä maissa toimittajilla oli myös selkeästi muita maita enemmän Twitter-seuraajia. Molempia löydöksiä selittänee ainakin osin englannin kielen vahva asema sosiaalisen median yleiskielenä sekä näiden maiden rooli sosiaalisen median käyttöönoton keihäänkärkenä.

Huoli sosiaalisen median käyttöön liittyvistä tietoturva- ja yksityisyydensuojakysymyksistä oli kasvussa Suomea lukuunottamatta kaikissa tutkimusmaissa. Puolet kyselyyn vastanneista toimittajista myös koki sosiaalisen median uhkaavan perinteisiä journalistisia arvoja, kuten riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Perinteinen näkemys toimittajan roolista valtaapitävien tahojen valvojana oli tutkimustulosten perusteella edelleen voimissaan kaikkien sosiaalisen median käyttäjäryhmien keskuudessa. Näiden löydösten valossa onkin varsin loogista, että tärkeimmäksi tietolähteeksi kyselyssä nousivat asiantuntijat, joihin luotti maailmanlaajuisesti 39 prosenttia ja Suomessa peräti 55 prosenttia vastaajista.

Vuoden 2015 Social Journalism Studyn globaali tutkimusraportti on ladattavissa kokonaisuudessaan Cisionin
kotisivuilta.
 
Lisätietoja:
Jenni Salomaa
Marketing Manager
Cision Finland Oy
Sähköposti:
jenni.salomaa@cision.com
Puhelin: 050 4355 635

Cision on viestintäalan johtava ohjelmistoyritys, jonka ratkaisut palvelevat viestinnän ammattilaisia maailmanlaajuisesti. Cision tarjoaa alan kattavimmat tiedottamisen, sosiaalisen median hallinoinnin sekä analytiikan työkalut viestinnän toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja mittaamiseen. Cisionin alla toimivat myös Gorkana Group, PRWeb, Help a Reporter Out (HARO) sekä iContact. Chicagossa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi Cisionilla on toimipisteet Kanadassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Portugalissa, Ruotsissa, Suomessa ja Kiinassa. Cision Finland Oy vastaa Cisionin palvelujen myynnistä, markkinoinnista ja asiakastuesta Suomessa. Tutustu Cisionin kotisivuihin osoitteessa http://www.cision.com tai seuraa Cisionia Twitterissä @CisionFinland.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Cision ja Canterbury Christ Church University ovat jälleen toteuttaneet yhteistyössä toimittajien sosiaalisen median käyttöä tutkivan globaalin Social Journalism Study -verkkotutkimuksen.
Tweettaa
Globaali tutkimusraportti kertoo sekä sosiaalisen median käytön että sen hyödyntämiseen liittyvän osaamisen kasvaneen toimittajien keskuudessa maailmanlaajuisesti.
Tweettaa
Lisääntyneen käytön myötä myös huoli sosiaaliseen mediaan liittyvistä tietoturva- ja yksityisyydensuojakysymyksistä oli kasvussa Suomea lukuunottamatta kaikissa tutkimusmaissa.
Tweettaa