Kanadalaistoimittajat parhaita sosiaalisen median ammatillisessa hyödyntämisessä

Globaali Social Journalism Study vertaa toimittajien sosiaalisen median osaamista.

Cision Europen ja brittiläisen Canterbury Christ Church Universityn yhteisesti toteuttamassa Social Journalism Study -verkkotutkimuksessa verrattiin erimaalaisten toimittajien sosiaalisen median osallistumisaktiivisuutta, hyödyntämistaitoja sekä asenteita. Tutkimuksen kärkeen sijoittuivat Kanada ja USA, hännille puolestaan Saksa ja Suomi. ”Ennakko-odotuksemme oli, että USA ja Iso-Britannia sijoittuisivat vertailun kärkeen, joten tätä taustaa vasten Kanadan korkea sijoitus oli hienoinen yllätys”, kertoo Alexander Mason, Cision Skandinavian myynti- ja markkinointijohtaja. ”Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että mediailmapiiri poikkeaa eri maissa toisistaan suuresti. Globaalisti operoivan yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että on erityisen tärkeää tuntea paikalliset markkinat sekä tutustua huolellisesti niiden maiden viestintäkulttuureihin, joissa yrityksellä on toimintoja”, hän jatkaa.

Tutkimustulosten mukaan kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset toimittajat ovat kollegojaan aktiivisempia sosiaalisessa mediassa. Noin puolet pohjoisamerikkalaisista toimittajista kertoi käyttävänsä mikroblogia tai muuta verkottumissivustoa päivittäin, lisäksi neljännes vastaajista ylläpiti työhönsä liittyvää blogia.Vähiten bloggaavia toimittajia – vain 2,4 % vastaajista – löytyi Suomesta. Maakohtaisessa vertailussa mikroblogeja, kuten Twitteriä käytettiin eniten Kanadassa (79,9%) ja Iso-Britanniassa (79,4%). Säännöllisesti Twitteriä käyttäviä toimittajia oli tutkimuksen mukaan vähiten Saksassa (46 %). LinkedInin tyyppiset ammatilliset verkostoitumissivustot olivat kyselyyn osallistuneiden toimittajien keskuudessa suosituimpia USA:ssa, jossa jopa 85,8% vastaajista kertoi käyttävänsä niitä. Suomessa näiden sivustojen käyttöaste oli vertailussa mukana olevista maista kaikkein alhaisin (43,3 %).

Tutkimuksen mukaan keskeinen syy sosiaalisen median hyödyntämiseen työssä oli tutkimuksen mukaan tiedonhaku, jonka mainitsi keskimäärin 80 % kyselyyn vastanneista toimittajista. Suomalaisten toimittajien keskuudessa tärkeäksi sosiaalisen median käytön syyksi kerrottiin myös yleinen meneillään olevien keskustelujen ja tapahtumien seuranta. Sosiaaliseen mediaan liittyviä asenteita tarkasteltaessa kansainvälinen vertailu osoitti, että suomalaiset toimittajat suhtautuvat sosiaaliseen mediaan työvälineenä pääosin myönteisesti, kun taas Saksassa ja Australiassa asenne oli huomattavasti epäilevämpi.Suurimmat esteet sosiaalisen median hyödyntämiselle liittyivät kaikissa maissa tietoturvallisuuteen sekä luottamuksellisuuteen.

Cision Finland Oy julkaisee Suomea käsittelevän Social Journalism Study -raportin marraskuun puolivälissä. 

Lisätietoja Social Journalim Study -tutkimuksesta
Cision Europe ja Canterbury Christ Church University toteuttivat yhteistyössä verkkotutkimuksen toimittajien sosiaalisen median käytöstä, käsityksistä ja asenteista. Kysely lähetettiin Cisionin globaalin mediatietokannan toimittajille. Tämänvuotiseen kyselyyn vastasi yhteensä yli 3600 toimittajaa Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Iso-Britanniasta, Kanadasta, USA:sta, Australiasta, Ranskasta, Hollannista, Italiasta ja Espanjasta. Tutkimuksessa vastaajista on käytetty termiä ”toimittaja”, mutta joukkoon sisältyy myös muita media-alan ammattilaisia, kuten esimerkiksi tutkijoita ja tuottajia. Social Journalism Study tutkii vastaajien joukosta eroteltujen alaryhmien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia.Tutkimuksen tilastollisessa analyysissa on käytetty 95 prosentin luottamusväliä. 

Tutkimus pyrkii laajentamaan viestintäalan ammattilaisten ymmärrystä sosiaalisen median asemasta ja vaikutuksesta toimittajien työhön. Cision toteuttaa Social Journalism Study -tutkimuksen vuosittain ja pyrkii tiedottamaan myös jatkossa viestintäalan parhaista käytännöistä. Näin Cision edistää omalla panoksellaan markkinointiviestinnän ammattilaisten sekä toimittajien välistä vuorovaikutusta.     

Lisätietoja
Jenni Salomaa
Cision Finland Oy
Marketing and Product Manager
050 4355 635
jenni.salomaa@cision.com

Cision Finland Oy vastaa Cisionin palkitun CisionPoint-verkkosovelluksen sekä Plan & Connect -palvelujen myynnistä, markkinoinnista ja asiakastuesta Suomessa. Yritys on osa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä Aasiassa toimivaa Cision Groupia, jonka yhteistyöverkosto ulottuu yli 125 maahan. Cision AB on noteerattu Pohjoismaisessa pörssissä ja sen liikevaihto oli vuonna 2011 1,0 miljardia Ruotsin kruunua. Lisätietoa verkkosivuiltamme www.fi.cision.com .

Avainsanat:

Yrityksestä

Cision (NYSE: CISN) on maailman johtava viestintäalan ohjelmistopalveluntarjoaja. Cisionin palvelut mahdollistavat vaikuttajien tunnistamisen, kohdennetun sisällön luomisen ja jakamisen juuri oikealle kohderyhmälle. Ja lopuksi vaikutuksen ja medianäkyvyyden mittaamisen. Cisionilla työskentelee yli 3 000 työntekijää yli 15 maassa ympäri maailmaa. Lue lisätietoa Cisionin palkituista palveluista osoitteessa http://www.cision.fi ja seuraa Twitterissä @CisionFinland.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Cision Europe ja Canterbury Christ Church University toteuttivat yhteistyössä toimittajien sosiaalisen median osaamista tutkivan globaalin Social Journalism Study -verkkotutkimuksen.
Tweettaa
Kansainvälisessä vertailussa kärkeen sijoittuivat Kanada ja USA.
Tweettaa

Lainaukset

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että mediailmapiiri poikkeaa eri maissa toisistaan suuresti. Globaalisti operoivan yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että on erityisen tärkeää tuntea paikalliset markkinat sekä tutustua huolellisesti niiden maiden viestintäkulttuureihin, joissa yrityksellä on toimintoja.
Alexander Mason, myynti- ja markkinointijohtaja, Cision Skandinavia