Kysely: Henkilöstö- ja resurssiongelmat suurin haaste pohjoismaisten toimittajien keskuudessa

Cisionin toteuttama pohjoismainen raportti tutki toimittajien kokemia haasteita, kuten saatavilla olevaa informaatiota, uskottavuutta ja luotettavuutta. Eri maiden toimittajien välillä löytyi isoja eroja, mutta henkilöstöön ja resursseihin liittyvät ongelmat ovat suurin haaste kaikkialla Pohjoismaissa.

Tukholma – 30 lokakuuta 2018 – Cision (NYSE: CISN) julkaisi tänään pohjoismaisen toimittajaraporttinsa, joka tutkii media-alan trendejä ja haasteita Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Raportin perusteella eri mailla on maantieteellisestä läheisyydestään huolimatta suuria eroja toimittajien näkemyksissä. Esimerkiksi Norjassa suurin osa toimittajista kokee, että luottamus tiedotusvälineisiin ei ole muuttunut viimeisen vuoden aikana, kun taas muissa pohjoismaissa vastaajat kertovat yleisön luottamuksen heikentyneen.

Kaikkia Pohjoismaita yhdistää henkilöstöön ja resursseihin liittyvät haasteet, jotka nostettiin jokaisessa maassa suurimmaksi ongelmaksi. Toiseksi suurimpana haasteena nähtiin sosiaalisen median ja hakukoneiden nousu perinteisen median kustannuksella.

Raportti on koostettu pohjoismaisesta kyselystä, johon vastasi yhteensä 1163 toimittajaa. Kyselyssä toimittajat kertoivat näkemyksiään oman maansa media- ja viestintäalasta. Cisionin pohjoismainen toimittajatutkimus käsittelee perinteisen median kokemia haasteita auttaakseen viestintäammattilaisia ymmärtämään toimittajien vaatimuksia paremmin. Tämä on ensimmäinen vuosi, kun yksittäisten maiden tuloksia on verrattu toisiinsa Pohjoismaissa.

Suomalaiset toimittajat antavat raportin korkeimman keskiarvon ammatillisiin suhteisiinsa viestijöihin, 3,46/5. Lisäksi suomalaisten toimittajien mielestä median toiminta #metoo-liikkeen aikana ei ole vahingoittanut yleistä käsitystä journalismista vaan pikemmin päinvastoin. Kolmasosa kaikista suomalaisista vastaajista kertoi #metoon’n vahvistaneen journalismin roolia.

”Ei ole shokki, että henkilökuntaan ja resursseihin liittyvät haasteet korostuvat suurimpana haasteena kaikissa maissa. Kyseessä on uusi realiteetti johon journalismin pitää sopeutua. Asiasta tekee mielenkiintoisen, että tämä haaste kohdataan eri maissa eri tavoin”, toteaa Cisionin Nordicsin markkinointipäällikkö Ulrika Peyron. ”Vaikka suomalaiset toimittajat uskovat vahvasti uuteen videotuotantoa yksinkertaistavaan teknologiaan, on olemassa myös selviä todisteita toimittajien työpäivien pitenemisestä ja työn laadun heikkenemisestä heidän omasta mielestään. Tässä viestintäammattilaiset voivat tarjota arvokasta tukea ja sisältöä toimittajien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.”

Raportissa nousivat esiin myös seuraavat aiheet:

  • Mediat kääntyvät edelleen luotettavien viestijöiden puoleen saadakseen tarkkaa tietoa hyvällä uutisarvolla
  • Tekoäly (AI) ja  muut älykkäät teknologiat muokkaavat alaa entistä enemmän

Lataa raportti tästä.
 

Cisionista

Cision (NYSE: CISN) on maailman johtava viestintäalan ohjelmistopalveluntarjoaja. Cisionin palvelut mahdollistavat vaikuttajien tunnistamisen, kohdennetun sisällön luomisen ja jakamisen juuri oikealle kohderyhmälle. Ja lopuksi vaikutuksen ja medianäkyvyyden mittaamisen. Cisionilla työskentelee yli 3 000 työntekijää yli 15 maassa ympäri maailmaa. Lue lisätietoa Cisionin palkituista palveluista osoitteessa http://www.cision.fi ja seuraa Twitterissä @CisionFinland.
 

Mediakontakti ja lisätiedot

Hannu Pitkänen
EMEA Digital Marketing Insights Executive
hannu.pitkanen@cision.com

Yrityksestä

Cision (NYSE: CISN) on maailman johtava viestintäalan ohjelmistopalveluntarjoaja. Cisionin palvelut mahdollistavat vaikuttajien tunnistamisen, kohdennetun sisällön luomisen ja jakamisen juuri oikealle kohderyhmälle. Ja lopuksi vaikutuksen ja medianäkyvyyden mittaamisen. Cisionilla työskentelee yli 3 000 työntekijää yli 15 maassa ympäri maailmaa. Lue lisätietoa Cisionin palkituista palveluista osoitteessa http://www.cision.fi ja seuraa Twitterissä @CisionFinland.

Tilaa

Multimedia

Multimedia