Totuus ohjaa suomalaistoimittajien työtä – sosiaalinen media ja valeuutiset uhkana

Report this content

Sosiaalinen media ja some-vaikuttajat ovat suurin uhka journalismille yhdessä valeuutisten ja niistä käytävän keskustelun kanssa. Ainakin näin voidaan päätellä, kun katsotaan suomalaistoimittajien antamia vastauksia Cisionin State of the Media 2019 -tutkimuksessa.

Kyselyyn vastanneista suomalaistoimittajista 26 prosenttia uskoo, että sosiaalisen median ja some-vaikuttajien suosion kasvu on uhka journalismille. Myös valeuutiset koettiin journalismin luotettavuutta alentavaksi tekijäksi ja niitä suurimpana uhkana piti myös 26 prosenttia vastaajista. 17% kyselyyn vastanneista suomalaistoimittajista koki myös sananvapautta vastaan kohdennetut hyökkäykset uhkana journalismille. 44 prosenttia vastanneista koki myös yleisön luottamuksen mediaa kohtaan laskeneen.

Totuus voittoja tärkeämpää

Toimittajat kokevat myös, että uusi teknologia ja tapa mitata journalismia on muuttanut heidän työskentelytapojaan. Lähes puolet kyselyyn vastanneista toimittajista kertoo, että yksityiskohtaisen analytiikan kerääminen yleisön käyttäytymisestä ja kiinnostuksen kohteista on muuttanut heidän tapaansa työskennellä.

Positiivista on kuitenkin se, että puolet vastanneista toimittajista kokee yhä, että tärkeintä heidän edustamalleen medialle on faktapohjaisen tiedon levittäminen ja totuudessa pysyminen, ei siis esimerkiksi liikevoiton kasvattaminen, vaikka vastanneista 23 prosenttia kokikin, että omassa organisaatiossa liikenne ja liikevaihto ovatkin tavoitteista tärkeimpiä.

Viestinnän ja toimittajien suhde entistä arvokkaampi

Suomalaistoimittajien ja PR-ammattilaisten suhde on tutkimuksen mukaan kehittynyt entistä tärkeämmäksi ja jopa 77 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaistoimittajista koki, että suhde PR-ammattilaisiin on viimeisen vuoden aikana muuttunut entistä tärkeämmäksi. Toimittajat arvostivat etenkin lehdistötiedotteita ja viestinnän ammattilaisten heille tarjoamaa materiaalia ja dataa uutisten tueksi. Myös lehdistötiedotekutsuja ja kutsuja tapahtumiin pidettiin tärkeinä.

Kehitettävääkin kuitenkin löytyi. Suomalaistoimittajat toivovat viestinnältä etenkin parempaa ymmärrystä toimittajien kohdeyleisöstä sekä lehdistötiedotteita, joissa uutiskoukku on selkeästi esillä. Luotettavimpana viestinnän tarjoamana resurssina suomalaistoimittajat pitävät yrityksen ”spokespersoneita” ja lehdistötiedotteita.

Pääset lataamaan ja lukemaan State of the Media 2019 Finnish edition -raportin täältä.

Cisionin globaali State of the media 2019 -raportti on toteutettu toimittajille ja toimituksiin lähetettynä kyselytutkimuksena. Suomesta kyselyyn vastasi 97 toimittajaa ja journalismin ammattilaista.

Cision on viestintäalan johtava ohjelmistoyritys, jonka ratkaisut palvelevat viestinnän ammattilaisia maailmanlaajuisesti. Cision tarjoaa alan kattavimmat tiedottamisen, sosiaalisen median hallinnoinnin sekä analytiikan työkalut viestinnän toimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja mittaamiseen. Chicagossa sijaitsevan pääkonttorin lisäksi Cisionilla on toimipisteet Kanadassa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Portugalissa, Ruotsissa, Suomessa ja Kiinassa. Cision Finland Oy vastaa Cisionin palvelujen myynnistä, markkinoinnista ja asiakastuesta Suomessa.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia