• news.cision.com/
  • Componenta Oyj/
  • Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Sampo Oyj:n omistus Componentassa on ylittänyt 10 %

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus: Sampo Oyj:n omistus Componentassa on ylittänyt 10 %

Report this content

Componenta on tänään vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Componenta Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Sampo Oyj:n osuus Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 %.

Liputusilmoitus on aiemmin 15.8.2014 ilmoitettujen oikeustoimien (merkintäsitoumukset) toteutumista koskeva ilmoitus.

Componenta Oyj:n rahoitusjärjestelyt on saatettu loppuun suunnitellulla ja 15.8.2014 tiedotetulla tavalla, minkä seurauksena Sampo-konsernin omistus Componenta Oyj:ssä on toteutunut 15.8.2014 annetussa liputusilmoituksessa ennakoidulla tavalla. Sampo Oyj on saanut merkitsemänsä 4 615 348 uutta Componenta Oyj:n osaketta ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö on saanut merkitsemänsä 6 178 128 uutta Componenta Oyj:n osaketta aiemmin 15.8.2014 merkitsemiensä 600 000 osakkeen lisäksi. Ennen 15.8.2014 tiedotettuja järjestelyitä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö omisti 1 200 000 Componenta Oyj:n osaketta.

1. Kohdeyhtiö: Componenta Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Componenta Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.9.2014 päättämä yleisölle suunnattu osakeanti (”Osakeanti”).

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Sampo Oyj, Y-tunnus 0142213-3

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 23.9.2014

5. Omistus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä:

Omistus- ja ääniosuus ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:

Sampo Oyj:llä ei ollut osakeomistusta Componenta Oyj:ssä ennen Osakeantia.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Kappalemäärä: 1 200 000
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: < 5 %

Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden jälkeen:

Sampo Oyj
Kappalemäärä: 4 615 384
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 4,74 %

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Kappalemäärä: 7 978 128
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 8,20 %

Sampo Oyj ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö yhteensä
Kappalemäärä: 12 593 512
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 12,95 %

Liputuksen laskentaperusteena on Componenta Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä Osakeannin jälkeen. Osakeannin jälkeinen osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 97 269 224 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 97 269 224.  

Helsinki 23. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ
 

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja

 

LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.