DeleKivi-murskeen matka purkutyömaalta uusiokiviaineeksi

Deletellä on vuosittain kymmenittäin rakennuspurkuprojekteja, joista suurimmat ovat jopa kokonaisia teollisuuslaitoksia. Lisäksi Delete purkaa asuintaloja sekä muita tonneittain betonia ja tiiltä sisältäviä rakennuksia. Tästä materiaalista valmistamme DeleKivi-mursketta maa- ja tierakentamisen käyttöön.

Deleten pyrkii purkutyömaillaan mahdollisimman korkeaan kierrätysasteeseen materiaalien osalta. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota syntyvien materiaalien mahdollisimman tehokkaaseen syntypaikkalajitteluun ja käsittelyyn. Yksi esimerkki tästä on oma uusiokiviaineksemme DeleKivi-murske, joka soveltuu hyötykäytettäväksi maarakentamiseen ja tierakentamiseen.

DeleKiven matka siis alkaa jo kun suunnittelemme rakennuksen purkamisen. Raaka-aineesta otetaan ennen purkuvaihetta näytteet hyötykäyttökelpoisuuden varmistamiseksi. Tämän jälkeen rakennus puretaan purkusuunnitelman mukaisesti lajittelevana purkuna.

Materiaalit puretaan omiin kasoihinsa. Purkaessamme lajittelemme betonin ja tiilen. Samalla erottelemme suuremmat metallit ja muut ainekset materiaalista. Tämän jälkeen betoni- ja tiilirakenteet murskataan joko mobiili- tai kauhamurskaimella. Murskaimissa olevien magneettien avulla aineksen seasta saadaan eroteltua vielä tarkemmin jäljelle jääneitä metalleja.

Syntynyt lopputuote on rakeisuudeltaan 0/90 mm:stä uusiokiviainesta, DeleKiveä.

Kaikki tämä jatkokäsittely ja tuotteen valmistaminen tehdään aina mahdollisuuksien mukaan syntykohteessa, jotta saamme vältettyä turhaa logistiikkaa ja näin kuljetuksissa syntyviä päästöjä. Tämä siksi, että haluamme pitää hiilijalanjälkemme mahdollisimman pienenä ja luonnollisesti välttää myös turhia logistiikkakustannuksia.

Valmiin tuotteet pyrimme saamaan markkinoille suoraan purkutyömaalta jälleen turhien päästöjen ja kustannusten välttämiseksi. DeleKivi-murskeen hyödyntäminen on luvanvaraista ja siitä on tehtävä ilmoitus paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Autamme asiakkaitamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä paikalliselle ELY-keskukselle.

Kiinnostuitko tuotteesta?

Ota yhteyttä!

Tommi Järvinen, p. 040 522 2750 tai tommi.jarvinen@delete.fi

Sauli Juhani Saarinen, p. 0443240475 tai sauli.j.saarinen@delete.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia