Lainaukset

Koemme osallistumisen turvallisuuspäivään erittäin tärkeänä. On hienoa, että Neste tunnistaa tämän päivän merkityksen kaikille alueella työskenteleville yrityksille ja että päivä järjestetään vuosittain. Turvallisuudesta ei voi koskaan puhua liikaa.
Jaakko Mäenpää, yksikönpäällikkö, Puhdistuspalvelut, Porvoo
Deleten kumppanina asiakkaamme voi olla varma siitä, että palveluidemme riskit ja ympäristövaikutukset on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti. Oman henkilöstömme ja alihankkijoidemme osaaminen on avainasemassa vastuullisuuden kehittämisessä.
Timo Turkkinen, hankintapäällikkö, Delete Finland Oy
Valitsemalla vastuullisesti toimivan urakoitsijan hoitamaan purkutyön, varmistut siitä, että työ tehdään työturvallisesti ja kaikki syntyneet materiaalit käsitellään asianmukaisesti.
Petri Uomala, markkinointijohtaja, Delete Finland Oy
Otan konsernijohtajan tehtävän vastaan nöyrästi ja erittäin motivoituneena. Viime vuoden lopussa toteutimme yhden suurimmista yritysostoistamme Suomessa ja konsernin liikevaihto on nyt lähellä 200 miljoonan euron virstanpylvästä. Odotan innolla, että pääsen työskentelemään uudessa roolissani koko organisaation kanssa Suomessa ja Ruotsissa.
Tommi Kajasoja
Deleten strategisena tavoitteena on olla asiakkaidemme ensisijainen valinta ympäristöpalveluiden tuottajaksi Pohjoismaissa. Yritysosto tukee kasvutavoitteitamme erityisesti pohjoismaisena, johtavana teollisuuspuhdistuksen ja viemäripalveluiden tuottajana sekä ympäristöpalveluyhtiönä. Yritysoston myötä resurssimme teollisuuspuhdistuksessa ovat nyt merkittävät myös pohjoismaisella tasolla.
Jussi Niemelä, konsernijohtaja, Delete Group Oy
Miika Mesilaakso, hankepäällikkö, Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos
Alun perin Matinkylän jäähalli rakennettiin tälle samalle Espoon kaupungin omistamalle tontille vuosina 1974–1976. Se oli yksi Suomen ensimmäisistä jäähalleista.
Työ oli järkevää toteuttaa suurelta osin robotin avulla työturvallisuuden näkökulmasta ja myös siksi, että näin saatiin aikataulu tiiviiksi ja minimoitua häiriö ympäristölle liikenteen muutosten osalta. Robotiikan käyttö myös tukee valitsemaamme telineratkaisua, joka nopeuttaa entisestään valmistumisaikaa.
Pasi Pelkonen, toimitusjohtaja, MPV-Infrarakenne Oy
Teemme Finaviassa aina tarkat suunnitelmat ja turvallisuustarkastelut korjaustöistä. Varmistamme, että työt ja niiden aikaiset väliaikaisjärjestelyt sekä tietysti itse lopputulos täyttävät lentoaseman turvallisuus- ja sujuvuusvaatimukset. Rakennus- ja huoltotöiden tulee sujua niin, että normaali operatiivinen toiminta ei häiriinny.
Heini Noronen-Juhola, Finavia
Osana Senaatti-kiinteistöjen vastuullisuustavoitteita, seuraamme ja vaikutamme mahdollisuuksien mukaan toiminnassamme aiheutuviin päästöihin. Hiilijalanjälkiraportti antoi meille hyvä kokonaiskuvan siitä, mikä tämän purkutyön ympäristövaikutus oli.
Janne Johansson, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt
Hiilijalanjälkilaskuri ohjaa meitä kehittämään työtapojamme. Se osoittaa muun muassa pitkässä juoksussa sen, että minkälaisella kalustolla meidän kannattaa tehdä erilaiset purkukohteet. Tämä näkyy loppukädessä luonnollisesti myös asiakkaalla pienentyneinä kustannuksia, kun voimme optimoida juuri oikeanlaisen kaluston, jolla on tehokkainta toimia.
Kimmo Palomäki, liiketoimintajohtaja, Purkupalvelut, Delete Finland Oy
Purkulaskurin antama hinta-arvio muodostuu purettavien kokonaisneliöiden, sijainnin sekä talojen tai rakennusten ominaisuuksien ja taustatietojen kuten haitta-aineiden, öljylämmitteisyyden ja kellaritilojen mukaan.
Petri Uomala, markkinointijohtaja, Delete Finland Oy
Kaupat ovat meille erittäin tärkeitä, sillä ne tukevat tavoitteitamme olla rakennusteollisuuden paras kumppani ja kehittää sekä laajentaa purkumme palvelutarjoamaa.
Tommi Kajasoja, toimitusjohtaja, Delete Finland Oy
Menetelmän puhdistusteho vaihtelee sen mukaan, millainen laitos on kyseessä, mitkä ovat käyttöpaineet ja millaista polttoainetta siellä poltetaan. Pääsemme sellaiseen tulokseen, että asiakas on varmastikin tyytyväinen ja tulee hyötymään siitä rahallisesti. Mitä suurempi laitos on kyseessä, sitä enemmän asiakas saa kustannushyötyä menetelmän käyttämisestä.
Hannu Honkasalo, projektipäällikkö, Delete Finland Oy
Lars-Gunnarin vahva tausta kierrätyksessä ja jätteenkäsittelyssä tukee erityisesti Deleten tavoitetta kasvattaa purkuliiketoimintaansa Skandinaviassa.
Jussi Niemelä, toimitusjohtaja, Delete Group Oy
Turvallisuus kuuluu kaikille ja tärkein henkilö omassa työturvallisuudessasi olet sinä itse!
Janne Haaksluoto, HSEQ-päällikkö, Delete Finland Oy
Tällä hetkellä alalla on valitettavan vähän työvoimaa tarjolla. Me Deletellä olemme valmiita kouluttamaan uudet ammattilaiset ja tarjoamaan sen lisäksi vakituisen työsuhteen. Emme hae valmiita osaajia, vaan haluamme kouluttaa alasta aidosti kiinnostuneita henkilöitä työskentelemään Deletessä.
Jukka Marttila, henkilöstöjohtaja, Delete Finland Oy
Koska tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras ympäristöpalveluja tarjoava yritys, olemme vastuullisia myös siinä, miten yhteistyökumppanimme toimivat.
Timo Turkkinen, hankintapäällikkö, Delete Finland Oy
Kattiloiden pysyminen puhtaana mahdollistaa suunnitellun jätemäärän käsittelyn. Myös energiantuotanto säilyy tasaisena ja tavoitteen mukaisena ajojakson aikana. Lisäksi pystymme pitämään savukaasujen virtaaman ja lämpötilan optimialueella
Juha Nykänen, käyttöpäällikkö, Ekokem
Teemme aktiivisesti töitä kasvaaksemme Pohjoismaissa. Delete on yritysostojen ja orgaanisen kasvun myötä kasvanut viimeisen vuoden aikana Pohjoismaiden suurimmaksi purku-urakoitsijaksi ja on nyt edelläkävijä haitta-aineiden poiston ammattilaisena.
Tommi Kajasoja, toimitusjohtaja, Delete Finland Oy
Ennakoimme rakennuksen purkulaskennassa selvitettyjen massojen ja materiaalien perusteella, että purun hiilijalanjälki tulee olemaan negatiivinen, eli purkaminen osoittautuu ilmastolle hyväksi.
Kimmo Palomäki, liiketoimintajohtaja, Purkupalvelut, Delete Finland Oy
Päästölaskuri on yksi hyvä keino edistää ympäristövastuullisuutta rakentamisessa.
Janne Johansson, rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt
Yritysosto on meille erittäin tärkeä, sillä sen myötä Delete on paitsi Suomen suurin, nyt myös Ruotsin suurin teollisuuspuhdistus- ja purkuyritys. Kaupan myötä meillä on resurssit tuottaa purkupalveluja myös muualla Euroopassa.
Jussi Niemelä, toimitusjohtaja, Delete Group Oy
Meillä mikään tehtävä ei ole niin kiireellinen, ettei sitä ole aikaa tehdä turvallisesti ja oikein.
Janne Haaksluoto, HSEQ-päällikkö, Delete Finland Oy
Panostamme vahvasti laitteiden työturvallisuus- ja ympäristöystävällisyysnäkökulmiin.
Jari Nordlund, Korjaamopäällikkö, Delete Finland Oy
Delete kasvaa ja kansainvälistyy vahvasti. Uudet nimitykset tukevat strategiaamme olla Pohjoismaiden ykkönen omilla toimialoillamme teollisuuden puhdistuksessa, purkupalveluissa sekä kierrätys- ja jätteenkäsittelypalveluissa.
Jussi Niemelä, toimitusjohtaja, Delete Group Oy
Käyttäjälle CycloVac tuo kustannussäästöjä erityisesti vähäisen puhdistus- ja huoltotarpeen, käytön nopeuden ja jatkuvan tehon kautta.
Timo Turkkinen, hankintapäällikkö, Delete Finland Oy
Jälkivahinkojen torjunta on syytä tehdä heti vahingon sattumisen jälkeen, jotta vältetään lisävahinkoja.
Pekka Kiho, Toimialapäällikkö, Vahinkopalvelut, Delete Finland Oy
Ennakoivilla toimilla asunto-osakeyhtiöstä pidetään hyvää huolta jo etukäteen, vältetään vahinkoja ja säästytään mahdollisesti jälkivahinkokorjauksilta.
Mikko Granqvist Asiakkuuspäällikkö, Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut, Delete Finland Oy
Säädökset parantavat asbestitöiden laatua, mikä on sinänsä alalle tervetullutta profiilin nostoa.
Timo-Pekka Kauhala, Delete Finland Oy, Toimialapäällikkö, Asbesti- ja haitta-ainepurku
Kierrätyslaitoksemme tuottama REF-polttoaine on poissa kaatopaikoilta, jolloin jätteen loppusijoitus vähenee. REFiä valmistetaan kaukolämmön ja sähkön tuotantoon.
Tommi Järvinen, aluepäällikkö, Deleten Tampereen kierrätyslaitos
Meille Kiertokapulassa oli tärkeää löytää kumppani, jonka kanssa materiaalit liikkuvat jouhevasti ja kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen määrä vähenee entisestään.
Matti Niittymäki, vastaanotto- ja käsittelypäällikkö, Kiertokapula Oy
Constilla on hyvät kokemukset aikaisemmasta yhteistyöstä Deleten kanssa.
Raine Hakala, hankintapäällikkö, Consti Julkisivut Oy
Tankit ovat ehdottomasti risteilijän hankalimmat paikat puhdistaa.
Mika Savolainen, Deleten työnjohtaja
Työt etenivät hallitusti ja aikataulussa, vaikka kyseessä oli iso projekti.
Markku Uusitalo, Rauman telakan tuotantojohtaja
Huutokaupattavia tuotteita on todella paljon, joten kannattaa tulla kauempaakin.
Jyrki Paranko, Huutokaupat Paranko, Tmi Lauri Paranko