Delete Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Delete Group Oyj Pörssitiedote 29.4.2022 klo 15.00

DELETE GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Delete Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2022. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Martin Forssin.

Hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 22 000 euroa. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkioita.

Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 4 000 euron suuruinen vuosipalkkio, palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan 2 000 euron suuruinen vuosipalkkio ja ESG- ja sopimusvaliokunnan jäsenille maksetaan 4 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy AB. Tilintarkastusyhteisön ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Delete Group Oyj

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj
Sähköposti: ville.mannola@delete.fi
Puhelin: +358 400 357 767 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, erikoisosaaja, joka tekee työtä toimivamman ja puhtaamman yhteiskunnan puolesta. Tarjoamme asiakkaillemme teollisuudessa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä julkisella sektorilla niiden toiminnan kannalta kriittisiä puhdistus- ja kierrätyspalveluita. Ylläpidämme huoltovarmuutta auttamalla teollisuutta optimoimaan tuotantoaan sekä kaupunkeja ja kuntia pitämään infrastruktuurin kunnossa ja asuinympäristön viihtyisänä. Vastaanotamme, kierrätämme ja käsittelemme jätettä turvallisesti, luotettavasti ja vastuullisesti.

 

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 131 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Konserni työllistää noin 650 ammattilaista yli 33 toimipisteessä Suomessa ja Ruotsissa.

www.deletegroup.fi

 

Tilaa