• news.cision.com/
  • Delete Group Oyj/
  • Delete Group Oyj tiedottaa onnistuneesta suostumusten hakumenettelystä koskien sen joukkovelkakirjalainaa mahdollistaakseen liiketoiminta-alueiden tai niiden osien divestoinnin

Delete Group Oyj tiedottaa onnistuneesta suostumusten hakumenettelystä koskien sen joukkovelkakirjalainaa mahdollistaakseen liiketoiminta-alueiden tai niiden osien divestoinnin

Report this content

DELETE GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.11.2019 KLO 11.30 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Delete Group Oyj ("Liikkeeseenlaskija" tai "Delete") on saattanut onnistuneesti loppuun suostumusten hakumenettelyn kaikilta sen 110 miljoonan euron senior-ehtoisen vakuudellisen vaihtuvakorkoisen vuonna 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000252119) ("Joukkovelkakirjalaina") haltijoilta ("Haltija") tiettyjen muutosten hyväksymiseksi ("Ehdotus") Joukkovelkakirjalainan ehtoihin ("Suostumusten Hakumenettely"). Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin 11.11.2019 päivätyssä Consent Solicitation Memorandum -muistiossa ("Muistio").

Delete on Pohjoismaissa toimiva täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja, jonka toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Puhdistuspalveluihin, Purkupalveluihin ja Kierrätyspalveluihin. Vuonna 2018 aloitetun strategisen arvioinnin tuloksena Delete on selvittänyt mahdollisuuksia myydä yksi tai useampi liiketoiminta-alueensa tai liiketoiminta-alueensa osa, kuitenkin lukuun ottamatta Puhdistuspavelut-liiketoimintaa (yhdessä "Divestoinnit"). Jotta Delete voisi toteuttaa yhden tai useamman Divestoinnin, Delete pyysi, että Joukkovelkakirjalainan Haltijat sallisivat mahdolliset Divestoinnit sekä Divestointien toteuttamiseksi tarvittavat vakuudeksi pantatun omaisuuden luovutukset ja vapauttamisen vakuuden piiristä sillä ehdolla, että kyseisistä Divestoinneista saatava nettotuotto käytettäisiin Joukkovelkakirjalainan osittaiseen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Suostumusten Hakumenettelyn yhteydessä järjestetty Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden kokous (”Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden Kokous”) pidettiin 27.11.2019 klo 9.00. Ehdotus hyväksyttiin Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden Kokouksessa.

Kompensaationa Joukkovelkakirjalainan Haltijoille Liikkeeseenlaskija maksaa suostumuspalkkion määrältään 0,25 prosenttia Joukkovelkakirjalainan pääomamäärästä jokaista Joukkovelkakirjalainan Haltijan omistamaa joukkovelkakirjaa kohden ("Palkkio"), jota koskien Solisitaatioagentti (Solicitation Agent) vastaanotti pätevän äänestysohjeistuslomakkeen (Voting Instruction) joko Ehdotuksen puolesta tai sitä vastaan ennen klo 16.00 (Suomen aikaa) 20.11.2019 (ja jota ei oltu pätevästi peruutettu). Palkkio maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjalainan Haltijoille kahdentoista (12) arkipäivän kuluessa Joukkovelkakirjalainan Haltijoiden Kokouksesta.

Suostumusten Hakumenettely toteutettiin noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu Muistiossa.

Suostumusten Hakumenettelyyn liittyvissä kysymyksissä Joukkovelkakirjalainan Haltijoita ohjeistetaan olemaan yhteydessä Solisitaatioagenttiin.

Solisitaatioagentti:

Nordea Bank Oyj

puh: +45-61612996

email: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Lisätietoja:

Ville Mannola, CFO

puh: +358 400 357 767

email: ville.mannola@delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1 000 ammattilaista yli 34 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa

Liitteet & linkit