Deleten alihankinnan koulutuspäivä keskittyi vastuullisuuden kysymyksiin

Deleten Saneerauspurun alihankkijoiden koulutuspäivä keräsi kokoon 23.2.2017 parisen kymmentä Deleten suurimpien alihankkijoiden avainhenkilöä. Päivän pääteemana oli: Yhdessä työmaalla – työ- ja ympäristöturvallisuus sekä laadukas toimintatapa. 

– Alihankkijoillamme on erityisesti saneerauspurkukohteissamme suuri rooli. Työntekijöitä on työmaillamme aika ajoin määrällisesti paljon ja työ on työtavoiltaan ja -kohteiltaan hyvin vaihtelevaa. Tämä asettaa työn tekemiselle paljon vaateita niin työ- kuin ympäristöturvallisuuden näkökulmastakin. Erityisesti näihin teemoihin keskityimme koulutuspäivässä, kertoo Deleten Saneerauspurkuyksikön toimialapäällikkö Tommi Leppiaho.

Päivän aikana kerrattiin edellisen vuoden tapahtumia, opittiin niistä ja katsottiin kohti tulevia yhteisiä haasteita. Erityinen huomio kiinnitettiin työmaa- ja työturvallisuuden kysymyksiin. Deleten lupaus ”terveenä työmaalta kotiin” oli päivässä kantava teema.

– Kun työmaalla on alihankintaketju tai -ketjuja, on meidän huomioitava työturvallisuuden takaamiseksi perehdytys ja työhönopastus saumattomasti. Perehdytys on usein monitasoista, kuten pääurakoitsijan perehdytystä, Deleten perehdytystä sekä tietenkin kyseiseen työhön perehdyttämistä ja sen riskien arviointia ennen työhön ryhtymistä, kertoo Deleten HSEQ-päällikkö Janne Haaksluoto.

– Kun kaikki suhtautuvat turvallisuuteen 100-prosenttisella asenteella ja noudattavat yhteisiä pelisääntöjä yhteistyö sujuu ja työskentely on turvallista, jatkaa Haaksluoto. Hänen tittelinsä tulee sanoista health, safety, environment ja quality eli terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu. Haaksluodon työn painopiste on erityisesti työturvallisuudessa.

Ennakoivaa turvallisuustyötä yhteistyökumppaneiden kanssa

Keskeisenä aiheena koulutuspäivässä oli myös turvallisuushavainnointi, joka kuuluu oleellisena tehtävänä jokaiselle Deleten kohteessa työskentelevälle. Työmaalla tehdyt huomiot kirjataan Deleten Sherpa-järjestelmään ja epäkohtiin puututaan. Alihankkijamme ovat myös avainasemassa tässä tehtävässä.

– Kannustamme yhteistyökumppaneitamme aktiiviseen havainnointiin ja keskustelimme tästä päivän aikana paljon. Deleten Sherpa-järjestelmä on erittäin yksinkertainen ja sitä on helppo käyttää mobiilisti työmaalla. Kaikki turvallisuuteen liittyvät havainnot ja niiden ilmoittaminen on erittäin tärkeää. Vain tiedon avulla mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua ja korjata ne, muistuttaa Haaksluoto havainnoinnin merkityksestä myös alihankkijoille.

Koulutuspäivässä nostettiin esille lisäksi muun muassa henkilökohtaisten suojainten oikea käyttö, työn riskien arviointi etukäteen ja myös työympäristön turvallisuudesta huolehtiminen.

– Lisäksi pitää olla pelisilmää huomata, mikä kentällä vaikuttaa työturvallisuuteen ja yhdessä työskentelyyn, summaa Leppiaho päivää.

Kiitos kaikille päivään osallistuneille. Rakennamme yhdessä turvallisempaa tulevaisuutta työmaille.

Janne Haaksluoto

HSEQ-päällikkö

Delete Finland Oy

p.  040 726 5828

janne.haaksluoto@delete.fi

Delete on nopeasti kasvava ympäristöpalveluihin keskittynyt konserni, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Delete palvelee teollisuutta, rakentamista ja kiinteistöjä tuottaen Purku-, Teollisuus-, Kiinteistö- ja Kierrätyspalveluja vaativiin asiakastarpeisiin. Delete-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 174 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee yli 800 ympäristöpalveluiden ammattilaista ja Deleten noin 30 palvelupistettä kattavat valtakunnallisesti koko Suomen ja Ruotsin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1000 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia