Haastavasta neljännestä kvartaalista huolimatta koko vuoden liiketoiminnan rahavirta ja liikevoitto paranivat

Report this content

DELETE GROUP OYJ, Pörssitiedote 21.2.2019, klo 14:00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DELETE GROUP OYJ 

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2018 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton) 

HAASTAVASTA NELJÄNNESTÄ KVARTAALISTA HUOLIMATTA KOKO VUODEN LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA JA LIIKEVOITTO PARANIVAT 

KESKEISET TALOUSTIEDOT LOKA–JOULUKUULTA 2018 (VIRALLINEN) 

 • Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 51,6 (Q4 2017: 47,4) miljoonaan euroon. 
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA)2) laski 2,8 miljoonaa euroa 2,7 (5,5) miljoonaan euroon. 
 • Liikevoitto (EBIT) laski 3,9 miljoonaa euroa -0,1 (3,8) miljoonaan euroon. 
 • Nettovelka kasvoi 11 prosenttia 100,0 (90,0) miljoonaan euroon. 
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 5,0 miljoonaa euroa 13,4 (8,4) miljoonaan euroon. 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–JOULUKUULTA 2018 (VIRALLINEN) 

 • Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 192,8 (177,3) miljoonaan euroon. 
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi 3,2 miljoonaa euroa 18,0 (14,8) miljoonaan euroon. 
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 0,5 miljoonaa euroa 7,2 (6,7) miljoonaan euroon. 
 • Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 10,0 miljoonaa euroa 15,7 (5,7) miljoonaan euroon. 

AVAINLUVUT 

VIRALLINEN  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Liikevaihto, milj. euroa  51,6  47,4  9 %  192,8  177,3  9 % 
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa  2,7  5,5  -51 %  18,0  14,8  22 % 
Oikaistu1) käyttökate (EBITDA), milj. euroa  3,6  5,7  -38 %  19,9  16,1  23 % 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  6,9 %  12,1 %  -5,2 %-yks  10,3 %  9,1 %  1,2 %-yks 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa  -0,1  3,8  -103 %  7,2  6,7  8 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa  0,8  4,1  -80 %  9,1  8,0  13 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  1,6 %  8,6 %  -7,0 %-yks  4,7 %  4,5 %  0,2 %-yks 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa  -1,3  1,9  -166 %  -0,5  -2,8         -82 % 
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  13,4  8,4  60 %  15,7  5,7  175 % 
Nettovelka, milj. euroa  100,0  90,0  11 %  100,0  90,0  11 % 


Vertailukelpoiset taloustiedot2)  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Liikevaihto, milj. euroa  51,6  57,2  -10 %  204,9  212,9  -4 % 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa  3,6  7,9  -54 %  21,3  22,8  -7 % 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  6,9 %  13,7 %  -6,8 %-yks  10,4 %  10,7 %  -0,3 %-yks. 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa  0,8  5,7  -86 %  10,3  13,4  -23 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  1,6 %  10,0 %  -8,5 %-yks  5,0 %  6,2 %  -1,3 %-yks. 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa  -1,3  3.2  -140 %  0,7  1,5  -53 % 

1) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. hankintojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.  

2) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa. 

VUODEN 2019 NÄKYMÄT 

Delete Groupin raportoidun liikevoiton (EBIT), 7,2 miljoonaa euroa, odotetaan paranevan vuonna 2019. 

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA: 

”Neljäs vuosineljännes oli pettymys, vaikka emme odottaneetkaan pääsevämme edellisvuoden ennätyskorkealle tasolle. Puhdispalveluiden ja Kierrätyspalveluiden suoritustaso oli tyypillisellä myöhäis syksyn tasolla, mutta Purkupalveluiden keskimääräinen tilauskoko pienentyi neljännellä vuosineljänneksellä madaltaen tuottavuutta ja katetta.  

Deleten kasvu jatkui vuonna 2018 yritysostojen vauhdittamana. Konsernin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja käyttökate 22 prosenttia. Markkinoiden kysyntä heikkeni kuitenkin loppuvuonna pääasiassa purkupalveluissa, mutta osittain myös puhdistuspalveluissa. 

Puhdistuspalvelujen liikevaihto kasvoi 24 prosenttia, mitä tukivat vuoden 2017 lopulla tehdyt yritysostot. Kunnossapitoseisokkien osalta vuosi oli edellisvuotta hiljaisempi, mikä vaikutti liikevaihdon kehittymiseen. Kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti talven pitkittyminen alkuvuonna ja ammattiyhdistysten Suomessa vuoden jälkipuoliskolla määräämä ylityökielto, joka aiheutti viivästyksiä ja peruutuksia toimeksiannoissa. 

Purkupalvelujen liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna, mutta olen iloinen, että kannattavuutemme kehittyi vahvasti vuoden aikana. Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti Suomessa, kun taas Ruotsissa elpyminen eteni odotettua hitaammin suurten purkuhankkeiden puuttessa. Panostamme myyntitoimintamme parantamiseen, ja jatkossa haemme kasvua suurissa purkutilauksissa kummallakin päämarkkina-alueellamme. 

Kierrätyspalveluissa liikevaihto kasvoi vakaasti, mutta kannattavuus oli hieman edellisvuotta heikompi kierrätyspolttoaineen heikon kysynnän vuoksi. Olemme tehneet suuria investointeja Ruskon kierrätyslaitoksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseksi. Odotamme Kierrätyspalvelujen kannattavuuden paranevan vuonna 2019 investointiemme tuloksena. 

Toteutimme kasvustrategiaamme vuoden aikana yritysostoilla sekä Suomessa että Ruotsissa. Ostimme hissipurkuihin erikoistuneen euralaisen Karhupurku Oy:n, ja Ruotsissa ostimme kolme yritystä: teollisuuden puhdistuspalveluihin erikoistuneen Waterjet Karlstad AB:n sekä Waterjet Stockholm AB:n ja W-Tech AB:n, jotka keskittyvät infrastruktuurin purkutöihin ja kunnossapitoon. Näiden yritysostojen myötä henkilöstömme määrä kasvoi 40 työntekijällä Ruotsissa. 

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys kehittyivät positiivisesti vuonna 2018, mikä kertoo vahvasta osaamisesta ja asiakkaidemme luottamuksesta palvelujemme laatuun. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja osaavaa henkilöstöämme heidän osallistumisestaan tähän hienoon kehitykseen vuonna 2018. 

Strategista selvitystyötä vaihtoehdoista yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi, josta ilmoitettiin 16.8.2018, jatketaan vuoden 2019 aikana. Selvitystyön tulokset ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä. 

Strategiset painopistealueemme ovat palvelutarjontamme kasvattaminen ja maantieteellinen laajentuminen. Jatkamme toimintamme parantamista kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. Vuoden 2018 lopulla olemme käynnistäneet tehostamistoimia kaikilla liiketoiminta-alueillamme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta. Toimet toteutetaan vähitellen vuonna 2019, ja niiden vaikutuksen odotetaan heijastuvan osittain vuoden 2019 tulokseen. 

Deleten toiminnan ytimessä on palveluliiketoiminta, joka kestää melko hyvin markkinoiden heilahteluja. Seuraamme kuitenkin markkinakehitystä tarkasti ja olemme valmiit toimimaan sen mukaisesti. Vuonna 2019 painopiste on orgaanisessa kannattavassa kasvussa sekä aiempina vuosina ostettujen yritysten integroimisessa ja synergioiden hyödyntämisessä. Näen markkinoillamme paljon potentiaalia, ja odotan kysynnän lisääntyvän erityisesti puhdistuspalvelujen markkinoilla.” 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Puhdistuspalvelut 

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden kysynnän arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2018 tasoa. Huoltoseisokkikierron odotetaan olevan vuonna 2019 hieman vilkkaampi kuin vuonna 2018. Markkinoilla odotetaan jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii suuria ja ammattimaisia toimijoita.  

Purkupalvelut 

Samalla, kun uusien rakennuslupien määrä väheni, rakennusmarkkinoiden purkupalvelujen kysyntä pysyy hyvällä tasolla yleisten markkinatekijöiden tukemana: vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tai jopa purkamisen tarpeessa.  

Kierrätyspalvelut 

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, esimerkiksi EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalveluiden kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) heikon markkinatilanteen, joka vähentää toimijoiden katteita ja tuottaa hintapaineita, odotetaan helpottuvan jonkin verran vuoden 2019 aikana.

 LIIKEVAIHTO (virallinen) 

Delete Groupin virallinen liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 51,6 (47,4) miljoonaa euroa kasvun ollessa 9 prosenttia edellisvuodesta kaikkien segmenttien kasvaessa. 

Konsernin virallinen liikevaihto oli Puhdistuspalvelut-liiketoiminnassa 22,1 (19,5) miljoonaa euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen 13 prosenttia. Kasvua vauhdittivat Suomessa tehdyt yritysostot. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 7,4 (6,8) miljoonaan euroon. Se saavutettiin orgaanisella kasvulla, jota tukivat merkittävät investoinnit kapasiteettiin ja käsittelytehokkuuteen vuoden aikana. Purkupalvelut-liiketoiminnan virallinen liikevaihto oli 23,4 (21,9) miljoonaa euroa, missä on kasvua 7 prosenttia edellisvuodesta. Syyskuussa 2018 toteutuneet yrityskaupat olivat kasvun taustalla, mutta Ruotsin ja Suomen markkinat kehittyivät odotettua heikommin neljännellä vuosineljänneksellä. 

Konsernin virallinen liikevaihto oli tammi–joulukuussa 192,8 (177,3) miljoonaa euroa kasvun ollessa 9 prosenttia. Puhdistuspalvelut (+24 %)- ja Kierrätyspalvelut (+9 %) ‑liiketoimintojen huomattava kasvu kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan volyymien heikkenemistä (-4 %). 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (virallinen) 

Milj. euroa  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Puhdistuspalvelut  22,1   19,5   13 %  88,0   70,9   24 % 
Purkupalvelut  23,4   21,9   7 %  83,4   86,5   -4 % 
Kierrätyspalvelut  7,4   6,8   10 %  24,8   22,8   9 % 
Eliminoinnit  -1,3   -0,9   55 %  -3,4   -2,9   16 % 
Konserni yhteensä  51,6   47,4   9 %  192,8   177,3   9 % 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (vertailukelpoiset taloustiedot) 

Milj. euroa  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Puhdistuspalvelut  22,1   26,7   -17 %  89,0   93,7   -5 % 
Purkupalvelut  23,4   25,0   -7 %  95,8   101,6   -6 % 
Kierrätyspalvelut  7,4   6,8   10 %  24,8   22,8   9 % 
Eliminoinnit  -1,3   -1,3   5 %  -4,6   -5,2   -11 % 
Konserni yhteensä  51,6   57,2   -10 %  204,9   212,9   -4 % 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2018 siirretty Puhdistuspalvelut-liiketoiminnosta Purkupalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2017 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti. 

TALOUDELLINEN TULOS (virallinen) 

Delete Groupin vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen oikaistu virallinen käyttökate laski edellisvuodesta 2,1 miljoonaa euroa 3,6 (5,7) miljoonaan euroon. Lasku johtui yhä jatkuvasta suurten purkuprojektien puutteesta Ruotsissa, urakkariitojen vuoksi tehdystä varauksesta, useiden Suomessa päättyvien projektien lopetuskustannuksista ja äskettäin hankittujen liiketoimintojen matalasta tuottavuudesta. Raportoitu virallinen käyttökate laski 2,8 miljoonaa euroa 2,7 (5,5) miljoonaan euroon. 

Neljännellä vuosineljänneksellä raportoitu virallinen käyttökateprosentti laski sekä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnassa 15 % (20 %) että Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassa 19 % (23 %), mikä johtui pääasiassa kertaluonteisista kuluvarauksista, jotka tehtiin kustannustehokkuutta vuonna 2019 parantavien uudelleenjärjestelytoimien johdosta. Purkupalvelut-liiketoiminnan neljäs vuosineljännes oli haasteellinen edellä mainittujen syiden vuoksi, ja raportoitu virallinen käyttökateprosentti oli 2 % (11 %). 

Konsernin oikaistu virallinen käyttökate tammi–joulukuussa 2018 oli 19,9 (16,1) miljoonaa euroa. Vaikka myös Puhdistuspalvelut-liiketoiminta paransi tulostaan edellisvuoteen verrattuna, selvin parantaja oli Purkupalvelut-liiketoiminta, joka elpyi vuoden 2017 heikkoon tasoon verrattuna. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tulos supistui 10 prosenttia kierrätyspolttoaineen heikomman markkinakysynnän seurauksena. 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT) (virallinen) 

Milj. euroa  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Puhdistuspalvelut  1,9   3.2   -40 %  8,6   10,2   -16 % 
Purkupalvelut  -0,7   1,7   -140 %  4,6   0,9   391 % 
Kierrätyspalvelut  1,1   1,3   -13 %  3,5   4,3   -18 % 
Hallinto  -2,5   -2,4   3 %  -9,5   -8,8   8 % 
Konserni yhteensä  -0,1   3,8   -103 %  7,2   6,7   8 % 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (virallinen) 

Milj. euroa  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Puhdistuspalvelut  3,3   3,8   -15 %  13,7   13,7   0 % 
Purkupalvelut  0,4   2,5   -86 %  8,4   4,3   96 % 
Kierrätyspalvelut  1,4   1,5   -7 %  4,7   5,3   -12 % 
Hallinto  -2,4   -2,4   -2 %  -8,8   -8,5   4 % 
Konserni yhteensä  2,7   5,5   -51 %  18,0   14,8   22 % 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT) (vertailukelpoiset taloustiedot) 

Milj. euroa  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Puhdistuspalvelut  1,9   4,7   -59 %  8,5   13,9   -38 % 
Purkupalvelut  -0,7   1,9   -137 %  5,9   2,7   117 % 
Kierrätyspalvelut  1,1   1,3   -13 %  3,5   4,3   -18 % 
Hallinto  -2,5   -2,4   3 %               -9,5   -8,8   8 % 
Konserni yhteensä  -0,1   5,4   -102 %  8,4   12,1   -30 % 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (vertailukelpoiset taloustiedot) 

Milj. euroa  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Puhdistuspalvelut  3,3   5,8   -43 %  13,7   18,4   -26 % 
Purkupalvelut  0,4   2,7   -87 %  9,9   6,3   56 % 
Kierrätyspalvelut  1,4   1,5   -7 %  4,7   5,3   -12 % 
Hallinto  -2,4   -2,4   -2 %               -8,8   -8,5   4 % 
Konserni yhteensä  2,7   7,6   -65 %  19,4   21,5   -10 % 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2018 siirretty Puhdistuspalvelut-liiketoiminnosta Purkupalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2017 vertailtavaa käyttökatetta on muutettu vastaavasti. 

Tammi–joulukuun nettorahoituskulut olivat -6,9 (-9,4) miljoonaa euroa. Lasku liittyi pääosin vuoden 2017 kertaluonteisiin jälleenrahoituskuluihin. Voitto ennen veroja oli 0,3 (-2,7) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat -0,8 (-0,2) miljoonaa euroa. Tilikauden virallinen nettotulos oli -0,5 (-2,8) miljoonaa euroa. 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 13,4 (8,4) miljoonaa euroa. Myönteisen kehityksen pääasiallinen tekijä oli tehostunut käyttöpääoma. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–joulukuussa 15,7 (5,7) miljoonaa euroa. 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2018 joulukuun lopussa 8,4 (8,3) miljoonaa euroa. Lisäksi Delete Groupilla on nostamattomia vahvistettuja luottofasiliteetteja 5,0 miljoonaa euroa käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Konsernin korollinen velka oli 108,4 (98,3) miljoonaa euroa, joka pääosin koostui 85,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta ja 19,0 miljoonan euron nostetusta valmiusluotosta. Luottofasiliteetin vuosineljänneksittäin tarkistettava nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi joulukuun 2018 lopussa.  

Konsernin nettovelka3) oli joulukuun 2018 lopussa 100,0 (90,0) miljoonaa euroa. Kasvun syynä oli lähinnä luottofasiliteetin käyttö yritysostojen rahoitukseen.  

Vuoden 2018 joulukuun lopussa taseen loppusumma oli 223,7 (217,4) miljoonaa euroa. Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä oli yhteensä 48,3 (44,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste5) oli 31,5 % (32,8 %). 

Avainluvut  10–12/2018  10-12/2017  Muutos  1–12/2018  1–12/2017  Muutos 
Oman pääoman tuotto, %  -1,8 %  2,7 %  -4,5 %-yks.  -0,7 %  -3,9 %  3,2 %-yks. 
Nettovelka, milj. euroa  100,0  90,0  11 %  100,0  90,0  11 % 
Omavaraisuusaste  31,5 %  32,8 %  -1,3 %-yks.  31,5 %  32,8 %  -1,3 %-yks. 

HENKILÖSTÖ 

Delete Groupilla oli 986 (947) työntekijää joulukuun 2018 lopussa. Delete Groupin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2018 oli 984 (818). 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat vuoden 2018 loka–joulukuussa 3,3 (1,7) miljoonaa euroa. Neljännellä vuosineljänneksellä ei tehty yritysostoja, mutta neljännellä neljänneksellä kirjattiin 0,4 miljoonan euron hankintamenon kohdistuksen oikaisu kolmannella vuosineljänneksellä toteutetusta yritysostosta. 

Investoinnit vuoden 2018 tammi–joulukuussa olivat 18,9 (16,9) miljoonaa euroa yritysostot mukaan lukien. Investoinnit ostettujen yritysten osakkeisiin vuoden aikana olivat 10,1 (9,7) miljoonaa euroa. Tämä sisälsi neljä uutta yritysostoa ja joulukuussa 2017 ostettujen yritysten lopullisen suorituksen. 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET 

Vuoden 2018 tammi–joulukuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen. 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen. 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus. 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi. 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen. 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin kasvustrategian toteuttamisen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.  

Konserni vahvistaa, että vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä ei ole tapahtunut merkittäviä, edellä kuvailtujen riskien takia liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia. 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj (entinen Ax DEL1 Oy) muutti nimensä sekä yhtiömuotonsa julkiseksi osakeyhtiöksi, muutti yhtiöjärjestystä ja nosti osakepääoman 2 500 eurosta 80 000 euroon 12.3.2018. Rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (85 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (15 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  

Delete Group Oyj:n 21.3.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2017. 

Varsinainen yhtiökokous päätti valita uudelleen hallitukseen seuraavat jäsenet: Åsa Söderström Winberg (puheenjohtaja), Vilhelm Sundström, Ronnie Neva-aho ja Holger Hansen. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2018. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Vilhelm Sundströmille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaisesti. 

HALLITUKSEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE  

Konsernin nettotulos vuonna 2018 oli -0,5 miljoonaa euroa ja emoyhtiön nettotulos 0,2 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31. joulukuuta 2018 yhteensä 68,6 miljoonaa euroa.  

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. 

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA TILINPÄÄTÖSTIEDOTETTA KOSKIEN  

Tämä tulostiedote on laadittu IAS 34 ‑standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa raportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu. 

TALOUSKALENTERI 2019 

Delete Group julkaisee vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 15.5.2019, vuoden 2019 puolivuotiskatsauksen 23.8.2019 mennessä ja vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 15.11.2019. 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT SUORITUSKYVYN MITTARIT  

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. 

KAAVAT 

1) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. hankintojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

2) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa. 

3) Nettovelka = korolliset velat, rahoitusleasingvastuut ja osamaksuluottovastuut – rahavarat 

4) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat 

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma/(varat-ennakkomaksut) 

6) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poisto- ja kuoletuskulut 

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina 

LYHENNETYT LIITETIEDOT 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu standardin IAS 34 Osavuotiskatsaukset mukaisesti. Käytössä on ollut samat laatimisperiaatteet kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä, ja lisäksi on sovellettu uutta IFRS 15 ‑standardia (Myyntituotot asiakassopimuksista) ja IFRS 9 ‑standardia (Rahoitusinstrumentit). Konserni on alkanut soveltaa IFRS 8 ‑standardia (Toimintasegmentit) 1.1.2018 alkaen. 

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa liiketoimintakatsaukset vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu. 

Konserni on ottanut käyttöön seuraavat uudet standardit katsauskauden alusta:  

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit  

IFRS 9 on korvannut aiemman IAS 39 ‑standardin. Uuteen standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettuja luottotappioita koskevan kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten määrittämiseen. Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. IAS 39:n säännökset rahoitusinstrumenttien taseeseen kirjaamisesta ja taseesta pois kirjaamisesta on säilytetty. Konserni on käyttänyt siirtymähelpotusta, jonka mukaan vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 9 ei ole vaikuttanut merkittävästi konsernitilinpäätökseen. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista 

Uusi standardi on korvannut IAS 18- ja IAS 11 ‑standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen myyntituottojen kirjaamisesta: mihin määrään ja milloin myyntituotot kirjataan. Myynti kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana. Standardi lisää myös esitettävien liitetietojen määrää. Konserni on ottanut IFRS 15:n käyttöön kumulatiivisen vaikutuksen menetelmää käyttäen (ilman käytännön apukeinoja) käyttöönottopäivänä. Tämän mukaisesti aiempien kausien lukuja ei ole oikaistu.

Uuden standardin vaikutus ei ole ollut merkittävä. Uusien raportointivaatimusten lisäksi metalliromun tuloutuksessa on tapahtunut muutos. Aiempien standardien mukaisesti metalliromu tuloutettiin yhdessä sen purkusopimuksen kanssa, johon se liittyi. IFRS 15:n mukaan metalliromun myynti kirjataan erillisenä sopimuksena toisen asiakkaan kanssa. Tämän vuoksi sitä ei voida yhdistää rakennusurakkaan, ja romumetalli tuloutetaan, kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Joissakin asiakassopimuksissa konserni toimii romumetallimyynnin välittäjänä. Näiden sopimusten osalta konserni tulouttaa ainoastaan romumetallin myynnistä saadun palkkion. Näillä muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin omaan pääomaan 1.1.2018. 

Tulevilla tilikausilla sovellettavaksi tulevat uudet ja muutetut standardit sekä tulkinnat 

Konserni ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. 

IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

IFRS 16 ‑standardi edellyttää vuokralleottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen. Vuokralleottaja merkitsee taseeseen käyttöoikeutta vastaavan omaisuuserän ja vuokranmaksuvelvoitetta vastaavan vuokravelan. Taseeseen merkitsemisestä on helpotuksia lyhytaikaisille vuokrasopimuksille ja arvoltaan vähäisille vuokrasopimuksille. IFRS 16 korvaa aiemman IAS 17 ‑standardin ja siihen liittyvät tulkinnat.  

Konserni ottaa IFRS 16 ‑standardin käyttöön 1.1.2019 käyttäen muokattua takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista. Konserni merkitsee taseeseensa uusia omaisuuseriä ja velkoja tiloihinsa ja koneisiinsa liittyvistä vuokrasopimuksista. Konserni on IAS 17 ‑standardin mukaisesti merkinnyt taseeseensa rahoitusvelkoja omaisuuserinä ja velkoina, jotka siirretään sellaisinaan avaavaan taseeseen 1.1.2019. Konsernin arvion mukaan IFRS 16 ‑standardin soveltamisella on merkittävä vaikutus taseeseen. Uusien omaisuuserien ja velkojen kirjaamisen arvioitu vaikutus on noin 11,1 miljoonaa euroa. IFRS 16 muuttaa myös kulujen luonnetta, sillä käyttöoikeusomaisuuseristä ja vuokravastuiden korkokuluista kirjataan poisto vuokrakulujen sijaan. Konserni soveltaa helpotuksia sekä lyhytaikaisten että arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten osalta. 

IFRIC 23 Epävarmat veropositiot (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

Tulkinta selventää tuloverojen kirjaamista tilanteissa, joissa veroviranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet käytäntöä. Ratkaisevaa on, hyväksyykö veroviranomainen yhtiön valitseman verokäsittelyn. Tätä harkittaessa oletuksena on, että kaikki asianmukaiset tiedot ovat veroviranomaisten tiedossa ehdotetun verokäsittelyn arvioimisessa. Konsernin arvion mukaan tällä tulkinnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. 

Muilla tulevilla standardeilla tai tulkinnoilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

Liikevoitto (EBIT) 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon. 

Rahoitus 

16.4.2018 Delete Group Oyj haki 85 miljoonan euron senior secured ‑joukkovelkakirjan listausta Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Joukkovelkakirjojen julkinen kaupankäynti alkoi 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella ”DELJVAIH21”. Joukkovelkakirjojen tuottoja on käytetty konsernin olemassa olevien velkojen takaisinmaksuun ja konsernin yleiseen liiketoimintaan. 

Delete Group Oyj nosti 9.5. revolverilainansa luottolimiittiä (SSRCF) 20,0 miljoonasta eurosta 25,0 miljoonaan euroon. Fasiliteetti käytetään yhtiön yleiseen toimintaan yritysostot mukaan lukien. 

SEGMENTTIRAPORTTI 

Konserni on alkanut soveltaa IFRS 8 ‑standardia (Toimintasegmentit) 1.1.2018 alkaen. 

Konsernilla on kolme raportoitavaa segmenttiä: Puhdistuspalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoiminta-alueet. Raportoitavat segmentit on koostettu konsernin viidestä toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa sekä Purkupalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitaviksi segmenteiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia. 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista. 

Purkupalvelut-liiketoiminta sisältää erittäin monimutkaisia purkuprojekteja, rakennusten sisäisiä saneerauspurkupalveluita, asbestin ja muiden vaarallisten aineiden poistopalveluita sekä vesipiikkaus- ja vesileikkauspalveluita. 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut, öljyisten jätteiden vastaanotto, vaihtolavapalvelut ja betonimurskeen tuottaminen pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla. 

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia. 

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto (EBIT), jota hallitus arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä hallitus ei valvo niitä säännöllisesti. 

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin. Yhdenkään yksittäisen ulkoisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta ei ylitä 10:tä prosenttia.

LIIKEVAIHDON ERITTELY 

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT                                                                                                                                                                             

Delete Group osti seuraavat yritykset vuonna 2018:                                                                                                         

 •  Karhupurku Oy (31.5.2018) 
 •  Waterjet Entreprenad Karlstad AB (28.6.2018) 
 •  Waterjet Entreprenad i Oslo AS (28.6.2018) 
 •  Waterjet Entreprenad i Stockholm AB (28.9.2018) 
 •  W-Tech Entreprenad AB (28.9.2018)                                                                                                           

Karhupurku Oy:n osto tuo Deletelle uuden, vahvan ja kasvupotentiaalisen liiketoiminta-alueen Purkupalvelut-liiketoimintaan hissipurkujen saralla.                    

Waterjet Entrepanad Karlstad AB palvelee Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan asiakkaita Karlstadin alueella ja laajentaa Deleten maantieteellistä ulottuvuutta. 

Waterjet Entreprenad i Stockholm AB ja W-Tech Entreprenad AB ovat erikoistuneita infrastruktuuriin, kuten siltojen, parkkihallien, tunneleiden ja pysäköintilaitosten kunnossapitoon. Yritysten asiakkaat toimivat lähinnä rakennusalalla ja infrastruktuurisektorilla. 

Jos yritysostot olisi tehty 1.1.2018, konsernin tilikauden liikevaihto olisi ollut 204,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. 

Seuraavat yritysostoja koskevat tiedot esitetään yhdessä, sillä ne ovat yksittäin epäoleellisia.                                                                                                                                                                                                              

Tilikauden 2018 aikana hankitut omaisuuserät ja ostohetkellä omaksutut velat olivat seuraavat:                                                                                              

                                                                                                              

       

                                                                                                              

Yritysostojen myötä liikearvo oli yhteensä 2 145 tuhatta euroa, mikä perustuu ostettujen yritysten odotettuihin synergioihin. 

Johto uskoo, että synergioita saavutetaan kasvaneen kapasiteetin, vahvistuneiden henkilöstöresurssien ja taitojen sekä purku- ja puhdistuspalvelujen kasvaneen markkinaosuuden myötä. 

Yritysostoihin liittyvät 121 tuhannen euron kulut on kirjattu muihin kuluihin. 

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ 

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ 

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen. 

Delete Group Oyj 

Hallitus 

LISÄTIEDOT 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi 

Puh. +358 400 357 767  

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi 

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373  

www.delete.fi 

DELETE GROUP LYHYESTI 

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen yli 35 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla. 

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 1 000 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. 

Tilaa

Liitteet & linkit