Jokainen asiakas on yhtä tärkeä – Viemäritöitä ammattitaidolla

Pitkät työpäivät, lika ja haastavat olosuhteet eivät pelota Deleten viemäripalveluiden työnjohtaja Jari Nylundia, joka on jo 27 vuoden ratkonut asiakkaiden viemäritöihin liittyviä haasteita. Työn liikkuvuus ja vapaus, päivien vaihtelevuus ja oman ammattitaidon päivittäinen haastaminen tuovat työhön sisältöä, josta hän nauttii.

Kokeneena ammattilaisena Jari etsii asiakkaiden viemäritöihin liittyviin ongelmiin aina asiakkaan kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut. Kokemus mahdollistaa luovat ratkaisut paikan päällä, sillä valmiita toimintamalleja ei aina ole olemassa. Jokainen tilanne on ainutkertainen ja siksi ratkottava erikseen. Asiakkaalle tehtävä työ on aina sanansa mittaisen miehen ja ammattilaistiimin tekemää. Se tehdään mitä luvataan.

Deleten puhdistuspalvelut tarjoaa teollisuus- ja laivapuhdistuksia sekä kiinteistö- ja viemärihuollon palveluita Suomen lisäksi Ruotsissa. Ennakoiva työ kannattaa aina, joten huolto- ja puhdistuspalveluilla on kysyntää. Ongelman sattuessa on tärkeää saada ammattilaiset paikan päälle viipymättä.

- Puhelin voi soida milloin vain. Vuorokauden ajasta tai viikonpäivästä riippumatta. Ja silloin yleensä asiakkaalla on akuutti ongelma. Viemäriongelma vaatii aina ripeää toimintaa. Jokainen asiakas ja tilanne on yhtä tärkeä. Deleten Jyväskylän toimipisteen työnjohtajana tehtävänäni on huolehtia siitä, että asiakas saa tarvitsemansa avun, kellonajasta tai viikonpäivästä riippumatta. Tiimistämme löytyy jatkuva päivystys, mikä tarkoittaa asiakkaillemme sitä, että apua on aina saatavilla. Tarvittaessa lähden itse paikan päälle, kuvaa Jari Nylund työtehtäviään.

- Työni rikkaus ovat ihmiset, jossa tekniikka on vain väline. Tekniikan ja työmenetelmien kehityksessä on tärkeää pysyä ajan hermolla. Deletessä meitä kannustetaan kehittämään sekä työmenetelmiä että omaa ammattitaitoamme, mikä on erittäin motivoivaa. Paikallaan pysyminen olisi taaksepäin menemistä. Nautin uuden oppimisesta, jatkaa Jari Nylund.

Omistautuminen työlle vaatii vastapainokseen aikaa itselleen ja perheelleen. Jari rentoutuu maalla luonnossa ja lastensa harrastuksissa. Luonto antaa voimavaroja, joiden turvin jaksaa taas.

Työturvallisuus ja koulutus motivoivat

- Minulle on tärkeää, että työnantajani panostaa työturvallisuuteen. On tärkeää miettiä ja suunnitella etukäteen minkälaiseen kohteeseen olemme kulloinkin menossa ja kuinka sinne mennään turvallisesti. Jokaisella tiimin jäsenellä on oma henkilökohtainen varustekassi, mistä löytyy mitä erilaisimpiin kohteisiin soveltuvat henkilökohtaiset turvavälineet. Tämä on minulle työpäällikkönä tärkeää. Vien tiimini paikalle aina sellaisissa työturvallisuutta parantavissa välineissä, että voin turvallisin mielin päästää miehet hankaliinkin paikkoihin, Jari kertoo.

Deletessä panostetaan oman erikoisalan koulutuksen lisäksi merkittävästi työturvallisuuteen. Tämä tarkoittaa nollatapaturman tavoitetta. Mikäli jotakin kuitenkin sattuu, jaetaan jokaisesta vaaratilanteesta tieto sisäisessä käytössä olevan Intranetin kautta kaikkien saataville. Jokaisesta tilanteesta voidaan ja on tarpeen oppia ja parhaat käytännöt tarjotaan kaikkien ulottuville. Jatkuvan parantamisen hengessä.

Ennakointi kannattaa

Viemäreiden säännöllinen huolto on se kaikkein edullisin tapa ylläpitää kiinteistöjen ja tehdasalueiden viemäriverkostojen ongelmatonta toimintaa. Säännönmukaiset huuhtelut ja ammattilaisten tekemät liitoskohtien tarkistukset takaavat häiriöttömän toiminnan. Vastuu kiinteistöjen viemäröintien toiminnasta on aina taloyhtiöllä tai kiinteistön omistajalla. Mikäli vahinko kuitenkin tapahtuu, on tärkeää kutsua alan ammattilaiset paikalle.

Yrityksestä

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa ja Kierrätyspalveluissa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 1000 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia