Kasvu jatkuu, strategia etenee haastavan vuoden  jälkeen

Report this content

                                                       DELETE GROUP OYJ

 

Tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2021 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

 

KASVU JATKUU, STRATEGIA ETENEE HAASTAVAN VUODEN JÄLKEEN

 

Purkupalvelut raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Asiasta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT LOKA–JOULUKUULTA 2021

 

         Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 33,1 (Q4 2020: 32,4) miljoonaan euroon

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 0,2 miljoonaa euroa 2,4 (2,2) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 0,1 miljoonaa euroa -1,0 (-1,1) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta oli 2,2 (9,6) miljoonaa euroa

         Tappiollinen, ei-ydinliiketoimintaan kuuluva W-Tech Entreprenad AB myytiin joulukuussa

         Purkupalvelujen divestointia seurannut kustannuspohjan saneeraus saatettiin loppuun

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–JOULUKUULTA 2021

 

         Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 131,3 (116,8) miljoonaan euroon.

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 0,9 miljoonaa euroa 9,9 (9,0) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,0 miljoonaa euroa -3,1 (-4,1) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 5,1 miljoonaa euroa 13,9 (8,8) miljoonaan euroon

         Konsernin liikevoitto (EBIT) kasvoi 22,0 miljoonaa euroa 20,1 (-1,9) miljoonaan euroon

         Nettovelka laski 46,3 miljoonaa euroa 72,0 (118,3) miljoonaan euroon

         Jäljellä ollut Purkupalvelut-liiketoiminta divestoitiin tammikuussa 2021

 

AVAINLUVUT

 

 

10–12/2021

10–12/2020

Muutos

1–12/2021

1–12/2020

Muutos

Liikevaihto, milj. eur

33,1

32,4

2 %

131,3

116,8

12 %

Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur

2,4

2,2

9 %

9,9

9,0

10 %

Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur

4,1

4,9

-14 %

13,0

13,6

-4 %

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

12,5 %

15,0 %

-2,5 %-yksikköä

9,9 %

11,6 %

-1,7 %-yksikköä

Liikevoitto (EBIT), milj. eur

-1,0

-1,1

-9 %

-3,1

-4,1

-23 %

Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), milj. eur

0,7

1,5

-52 %

0,0

0,5

-94 %

Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

2,2 %

4,7 %

-2,5 %-yksikköä

0,0 %

0,4 %

-0,4 %-yksikköä

Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur

-3,6

-2,0

-126 %

14,0

-10,6

238 %

Tilikauden voitto (tappio), milj. eur

-3,6

-23,4

1,272 %

11,9

-30,2

415 %

Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur

2,2

9,6

-77 %

13,9

8,8

58 %

Nettovelka3), milj. eur

72,0

118,3

-39 %

72,0

118,3

-39 %

 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista toiminnoista jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

 

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2022. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

 

Delete Groupin liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2022.

 

Koronaviruspandemian ja geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

 

 

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

 

”Deleten vuoteen 2021 kuului hyvää peruskehitystä, mutta emme ole tyytyväisiä liiketulokseen, jota heikensivät toisen vuosineljänneksen laajaan kertaluontoiseen huoltoseisokkiin liittyvät ongelmat.  Vuoden 2021 vahvan kasvumme taustalla olivat muutamat vuodelta 2020 lykätyt teollisuuden huoltoseisokit ja uudet asiakassopimukset.

 

Puhdistuspalveluiden liikevaihto kasvoi 12 prosenttia. Kasvu perustui edellä mainittuihin huoltoseisokkeihin, minkä lisäksi teimme uusia sopimuksia sekä uusien- että palanneiden asiakkaiden kanssa. Toimintamme oli positiivista etenkin Ruotsissa, jossa kannattavuus kehittyi hyvin. Valitettavasti Puhdistuspalveluiden kokonaiskannattavuus kuitenkin heikkeni vuonna 2021. Kannattavuuteen vaikutti erityisesti vuoden toisella neljänneksellä toteutettu vaikea kertaluontoinen huoltoseisokki. Koronaviruspandemia on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään, mutta kysyntä on vähitellen elpymässä, ja pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata.

 

Kierrätyspalveluiden liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7 prosenttia, ja tulos parani merkittävästi. Kasvun mahdollistivat markkinoiden toipuminen vähitellen, saadut uudet asiakkaat ja jätteiden toimituskiintiöiden palvelutarjonnan laajeneminen. Kannattavuus parani tuotannon tehostamistoimien, aktiivisten ja parantuneiden kierrätyspolttoaineen markkinoiden sekä parantuneen tuotannon ohjauksen ansiosta. Koronaviruspandemia vaikutti kierrätysvolyymeihin edelleen jonkin verran kielteisesti pandemiaa edeltävään vuoden 2019 tasoon nähden, mutta markkinat ovat palaamassa asteittain normaaleiksi.

 

Deleten konserni- ja pääomarakenne, organisaatio ja johto on viritetty vuonna 2021 konsernin strategian mukaisiksi. Vuoden alussa viimeisteltiin taloudellinen uudelleenjärjestely ja Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointi, ja vuoden lopussa konserni divestoi Ruotsin jäljellä olevan, ydinliiketoimintaan kuulumattoman projektiliiketoiminnan. Saatoimme myös loppuun Purkupalvelujen divestointia seuranneen kustannusperustan uudelleenjärjestelyn, jolla saavutettiin vuositasolla 1,5 miljoonan euron lisäsäästöt.

 

Delete on nyt aiempaa vahvempi yritys, jonka kaikki perusasiat ovat kunnossa: meillä on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö, ja kestävyyden sekä vastuullisuuden merkityksen jatkuva kasvu tukevat konsernin kasvunäkymiä sekä Puhdistuspalvelut- että Kierrätyspalvelut-liiketoiminnoissa. Vastuullisuus- ja turvallisuustyömme kantaa hedelmää. Saimme vuonna 2021 toimittaja-arvioinneissa erinomaiset arvosanat.

 

Asiakkaamme odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Palveluumme ollaan tyytyväisiä, mikä näkyy sekä uusien että vanhojen asiakkaiden kanssa tehtyjen uusien sopimusten määrissä. Keskitymme tänä vuonna tarjoamaan entistäkin parempia palveluja ja tavoittelemaan aitoja kumppanuuksia asiakkaittemme kanssa. Tällä tavalla pystymme toimimaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kehittämään heidän prosessejaan sekä parantamaan heidän tehokkuuttaan. Autamme päivittäisellä työllämme pitämään yhteiskunnan toiminnassa ja puhtaampana.

 

Keskitymme vuonna 2022 vahvojen asiakassuhteiden lisäksi henkilöstön myönteisen ja onnistumisiin tähtäävän asenteen ylläpitämiseen. Vaikka koronaviruspandemia ja geopoliittinen tilanne aiheuttavat edelleen epävarmuuksia, odotamme Puhdistuspalveluiden ja Kierrätyspalveluiden kysynnän kasvavan ja tehokkuutemme sekä tuottavuutemme paranevan viime vuodesta.”

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Puhdistuspalvelut

 

Koronaviruspandemia on vaikuttanut jonkin verran puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään, mutta kysyntä on vähitellen elpymässä, ja pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita, jotka pystyvät toimimaan myös vaikeina aikoina.

 

Kierrätyspalvelut

 

Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineiden (REF) markkinat ovat vakiintuneet, ja niiden arvioidaan jatkavan kasvua vuonna 2022 vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääntymisen myötä. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat vähitellen helpottumassa. Tällä hetkellä rakennusmateriaalien saatavuudessa on epävarmuutta, joka vaikuttaa jonkin verran asiakkaidemme toimintaan.

 

 

LIIKEVAIHTO

 

Delete Groupin liikevaihto oli neljännellä vuosineljänneksellä 33,1 (32,4) miljoonaa euroa kasvun ollessa 2 prosenttia viime vuodesta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminta vaikutti kasvuun myönteisesti. Koronaviruspandemia vaikutti myyntivolyymeihin edelleen jonkin verran kielteisesti pandemiaa edeltävään vuoden 2019 tasoon nähden, mutta markkinat ovat palaamassa asteittain normaaleiksi.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 27,1 (27,3) miljoonaa euroa eli edellisen vuoden tasolla. Vakaa kehitys oli kohtuullisen hyvä tulos ottaen huomioon vuoden 2020 neljännen neljänneksen melko suuret volyymit, jotka liittyivät pandemian vuoksi aiemmin lykättyihin toimeksiantoihin.

 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 7,0 (6,5) miljoonaan euroon. Kasvun mahdollistivat markkinoiden toipuminen vähitellen, saadut uudet asiakkaat ja jätteiden toimituskiintiöiden palvelutarjonnan laajeneminen.

 

Konsernin liikevaihto oli tammi–joulukuussa 131,3 (116,8) miljoonaa euroa. 12 prosentin kasvun mahdollisti toisen vuosineljänneksen suoritus aiemmin mainitun kertaluontoisen merkittävän huoltoseisokin vuoksi. Ensimmäinen vuosineljännes oli puolestaan hieman edellisvuotta jäljessä ulkopalvelujen kysyntää hillinneen ankaran talven vuoksi. Kolmas ja neljäs neljännes taas olivat koko lailla samaa tasoa edellisen vuoden kanssa.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa

10–12/2021

10–12/2020

Muutos

1–12/2021

1–12/2020

Muutos

Puhdistuspalvelut

27,1

27,3

0 %

110,2

98,6

12 %

Kierrätyspalvelut

7,0

6,5

9 %

25,0

23,4

7 %

Eliminoinnit

-1,1

-1,3

-14 %

-3,8

-5,2

-26 %

Konserni yhteensä

33,1

32,4

2 %

131,3

116,8

12 %

 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

 

 

TALOUDELLINEN TULOS

 

Konsernin vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) laski edellisvuodesta -0,8 miljoonaa euroa 0,7 (1,5) miljoonaan euroon. Tässä ei ole otettu huomioon Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyen toteutetun tehokkuusohjelman myönteisiä pro forma vaikutuksia. Konsernin raportoima liikevoitto kasvoi neljännellä neljänneksellä hieman -1,0 (-1,1) miljoonaan euroon.

 

Suomessa äskettäin toteutettu tietojärjestelmämuutos oli onnistunut ja kehitystyö jatkuu edelleen.

 

Konserni divestoi joulukuussa 2021 Ruotsin jäljellä olevan, ydinliiketoimintaan kuulumattoman projektiliiketoiminnan myymällä W-Tech Entreprenad AB:n. Divestoitu W-Tech-liiketoiminta oli ollut tappiollista ja raportoitu kertaluontoisena eränä lopetettuina liiketoimintoina sen jälkeen, kun luovutuspäätös elokuussa 2021 tehtiin. Oikaisun EBITDA vaikutus oli elo–joulukuussa 0,6 miljoonaa euroa ja koko vuonna 1,3 miljoonaa euroa (pro forma).

 

Puhdistuspalvelujen liikevoittoprosentti (EBIT) oli neljännellä vuosineljänneksellä 3 % (7 %). Voittoa heikensivät divestoidun W-Tech Entreprenad AB:n tappiot. Myös uudelleenjärjestelykustannukset heikensivät voittoa, sillä niillä ei neljännellä vuosineljänneksellä vielä saavutettu säästöjä.

 

Kierrätyspalvelujen tulos jatkui parantuneella tasolla neljännellä vuosineljänneksellä liikevoittoprosentin ollessa 6 % (-10 %). Kannattavuus parani tuotantoon vuonna 2020 tehtyjen tehostamistoimien, aktiivisten ja parantuneiden kierrätyspolttoaineen markkinoiden sekä parantuneen tuotannon ohjauksen ansiosta.

 

Hallintokustannukset jäivät hieman vertailukautta alemmiksi, eivätkä Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyvän tehokkuusohjelman vaikutukset pääosin vielä näkyneet kustannuksissa. Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyneen, valmiiksi saatetun tehokkuusohjelman  pro forma vaikutus on 1,5 miljoonaa euroa, joka koostuu pääasiassa tukitoimintojen uudelleenjärjestelyistä, henkilöstövähennyksistä ja tietojärjestelmämuutoksen kustannushyödyistä.

 

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi–joulukuussa 2021 oli 0,0 (0,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) -3,1 (-4,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 kohtuullisen hyvää kehitystä heikensi merkittävästi aiemmin mainittu laaja, kertaluontoinen huoltoseisokki, johon liittyi tehokkuusongelmia ja odotettua suurempia, pääasiassa hankkeen laajentumisen vuoksi tarvittujen, mittavien alihankintapalvelujen kustannuksia.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa

10–12/2021

10–12/2020

Muutos

1–12/2021

1–12/2020

Muutos

Puhdistuspalvelut

3,3

4,4

-26 %

12,5

14,5

-14 %

Kierrätyspalvelut

1,3

0,4

218 %

5,1

2,6

95 %

Hallinto

-2,2

-2,6

17 %

-7,7

-8,1

6 %

Konserni yhteensä

2,4

2,2

9 %

9,9

9,0

10 %

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa

10–12/2021

10–12/2020

Muutos

1–12/2021

1–12/2020

Muutos

Puhdistuspalvelut

0,7

2,0

-63 %

2,7

5,3

-48 %

Kierrätyspalvelut

0,5

-0,6

172 %

2,0

-0,6

449 %

Hallinto

-2,2

-2,5

12 %

-7,8

-8,8

10 %

Konserni yhteensä

-1,0

-1,1

-9 %

-3,1

-4,1

23 %

 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

 

Loka–joulukuun nettorahoituskulut olivat -2,6 (-0,9) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista, divestoidun W-Tech Entreprenad AB:n alaskirjauksista ja realisoitumattomista valuuttakurssitappioista. Tammi–joulukuun nettorahoituskulut olivat 17,1 (6,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Bruttorahoituskulut olivat -7,0 (-6,6) miljoonaa euroa.

 

Voitto ennen veroja oli loka–joulukuussa -3,6 (-2,0) miljoonaa euroa ja tammi–joulukuussa 14,0 (-10,6) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen tilikauden nettotulos oli tammi–joulukuussa 14,0 (-10,2) miljoonaa euroa, mihin joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon alaskirjaus vaikutti.

 

Tammi–joulukuun nettotulos oli 11,9 (-30,2) miljoonaa euroa.

 

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

 

Liiketoiminnan rahavirta oli loka–joulukuussa 2,2 (9,6) miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden johtui pääasiassa vuonna 2020 aloitetusta myyntisaatavien myyntijärjestelystä (faktorointi). Myyntisaatavien myynti ilman takautumisoikeutta, joka otettiin käyttöön vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä, vaikutus neljännen vuosineljänneksen operatiivisesta toiminnasta saatavaan kassavirtaan oli -3,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–joulukuussa 13,9 (-0,8) miljoonaa euroa, johon myyntisaatavien myynnillä ilman takautumisoikeutta oli noin 9,4 miljoonan euron vaikutus.

 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2021 joulukuun lopussa 5,2 (7,8) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 79,4 (126,0) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 60,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 8,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 10,1 miljoonan euron leasingveloista. Joulukuun lopussa konserni oli nostanut 8,0 miljoonaa euroa 10,0 miljoonan euron luottofasiliteetista käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen.

 

Vuoden 2021 lopussa Delete täytti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoan kovenanttiehdon. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli alle 5,0x, kun käyttökatteeseen oli tehty divestoidun W-Tech Entreprenad AB:n tappioista (0,7 miljoonaa euroa) ja Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyvän tehokkuusohjelman pro forma vaikutukset (1,5 miljoonaa euroa) oli otettu huomioon.

 

Konsernin nettovelka oli joulukuun 2021 lopussa 72,0 (118,2) miljoonaa euroa. Laskun syynä oli lähinnä helmikuussa 2021 toteutettu rahoituksen uudelleenjärjestely, jonka keskeiset asiat olivat seuraavat:

 

  • Joukkovelkakirjalainan lopullista takaisinmaksupäivää siirrettiin kolmella vuodella 19.4.2024 asti.
  • Joukkovelkakirjalainan nimellisarvoa alaskirjattiin 24,8 miljoonalla eurolla helmikuussa 2021.
  • Joukkovelkakirjalainaa lunastettiin osittain 20,0 miljoonalla eurolla helmikuussa 2021 ja 5,0 miljoonalla eurolla lisää 14.5.2021.
  • Lunastus rahoitettiin 10,0 miljoonan euron uudella omalla pääomalla helmikuussa 2021, Purkupalvelut-divestoinnin 5,0 miljoonan euron tuotoilla ja myyntisaatavien myynnin 5,0 + 5,0 miljoonan euron tuotoilla.

 

Korollisen velan merkittävällä alentumisella ja vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla oli 34,8 miljoonan euron suotuisa vaikutus konsernin omaan pääomaan, ja joukkovelkakirjan nimellisarvo laski 109,8 miljoonasta eurosta 60,0 miljoonaan euroon.

 

SSRCF-luottofasiliteettia nostettiin 3 miljoonalla eurolla 10 miljoonaan euroon 14.4.2021.

 

Delete ilmoitti 30.4.2021, että factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat ovat ylittäneet 10 miljoonaa euroa. Sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021, mikä laski joukkovelkakirjalainan nimellisarvon 60 miljoonaan euroon.

 

Delete jatkoi katsauskauden päätyttyä tammikuussa 2022 Collector Bankin kanssa tehtyä SSRCF-luottofasiliteettia helmikuuhun 2023 nykyisillä ehdoilla.

 

Vuoden 2021 joulukuun lopussa taseen loppusumma oli 126,8 (161,5) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa W-Tech Entreprenad AB:n myymisestä ja siihen liittyvästä omaisuuserien arvonalentumisesta sekä rahoituksen uudelleenjärjestelystä. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 24,7 (31,2) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien lykkääntymisestä koronaviruspandemian aikana. Omavaraisuusaste5) parani ja oli joulukuun 2021 lopussa 15,8 % (-1,2 %).

 

Purkupalvelut-liiketoiminnan 29.1.2021 toteutuneen divestoinnin jälkeen Delete Groupilla ei enää ole IFRS 5 standardin mukaisesti luokiteltuja omaisuuseriä. IFRS 5:n vaikutuksista kerrotaan tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. W-Tech Entreprenad AB:ta, joka myytiin 30.12.2021, ei luokitella IFRS 5:n mukaiseksi omaisuuseräksi, vaan sen tulos on ilmoitettu divestointipäätöksen jälkeen käyttökatteen (EBITDA) oikaisueränä elo–joulukuussa.

 

Avainluvut

10–12/2021

10–12/2020

Muutos

1–12/2021

1–12/2020

Muutos

Oman pääoman tuotto, %

-16,4 %

-239,1 %

255,5 %-yks

-16,4 %

-239,1 %

255,5 %-yks

Nettovelka, milj. euroa

72,0

118,3

-39 %

72,0

118,3

-39 %

Omavaraisuusaste, %

15,8 %

-1,2 %

17,0 %-yks

15,8

-1,2 %

17,0 %-yks

 

 

HENKILÖSTÖ

 

Delete Groupin henkilöstömäärä oli joulukuun 2021 lopussa 643 (714). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2021 oli 667 (744).

 

MUUTOKSET JOHDOSSA

Sirpa Ojala korvasi Tommi Kajasojan Deleten konsernijohtajana 1.11.2021 alkaen.

 

Konsernin johtoryhmän jäsen Janika Vilkman palasi Deleten palvelukseen, ja hänet nimitettiin katsauskauden päätyttyä lakiasiainjohtajaksi 1.2.2022.

 

Konsernin johtoryhmän kokoonpano 1. tammikuuta 2022 alkaen:

  • Sirpa Ojala, konsernijohtaja
  • Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja
  • Janika Vilkman, lakiasiainjohtaja
  • Peter Revay, maajohtaja, Ruotsi

 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2021 loka–joulukuussa 0,3 (0,5) miljoonaa euroa ja vuoden 2021 tammi–joulukuussa 1,8 (2,1) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat suhteellisen vähäisiä osittain sen vuoksi, että kunnossapitoinvestointeja lykättiin varauduttaessa koronaviruspandemiaan liittyvään likviditeetin varmistamiseen.

 

Delete ilmoitti 29.1.2021, että Delete Group konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää purkuliiketoimintaa.

 

Delete Groupiin kuuluva Delete Sweden AB myi 29.12.2021 kaikki kokonaan omistamansa tappiollisen, ydinliiketoimintaan kuulumattoman tytäryhtiönsä W-Tech Entreprenad AB:n osakkeet.

 

Tammi–joulukuussa 2021 ei tehty yritysostoja.

 

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

 

Vuoden 2021 tammi–joulukuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Johtoryhmän jäsen, lakiasiainjohtaja Janika Vilkman, palasi Deleten palvelukseen 1.2.2022 alkaen.

 

 

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopoliittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruspandemian luoma epävarmuus.

 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttpoaineiden osalta,  sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2021 neljännen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

 

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Vuoden 2021 neljännen neljänneksen lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (86 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (14 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

 

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 

Delete Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2020.

 

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. Konsernin tilintarkastaja KPMG nimitti Delete Groupille uuden päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Ari Eskelisen, 30.6.2021 lähtien.

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2021. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

 

 

HALLITUKSEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

 

Konsernin nettotulos vuonna 2021 myytävänä olevat omaisuuserät mukaan luettuina oli -12,0 miljoonaa euroa ja emoyhtiön nettotulos 25,4 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31. joulukuuta 2021 yhteensä 83,4 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

 

 

LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa raportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

 

 

TALOUSKALENTERI 2022

 

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2022 tammi–maaliskuun osavuosiraportin 19.5.2022, vuoden 2022 tammi–kesäkuun puolivuotiskatsauksen 24.8.2022 ja vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosiraportin 11.11.2022.

 

 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

 

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

 

Milj. euroa

10–12/2021

10–12/2020

1–12/2021

1–12/2020

Liikevoitto (EBIT)

-1,0

-1,1

-3,1

-4,1

Oikaisut

1,8

2,7

3,2

4,6

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

0,7

1,5

0,0

0,5

 

Milj. euroa

10–12/2021

10–12/2020

1–12/2021

1–12/2020

Käyttökate (EBITDA)

2,4

2,2

9,9

9,0

Oikaisut

1,8

2,7

3,2

4,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA)

4,1

4,9

13,0

13,6

 

Milj. euroa

10–12/2021

10–12/2020

1–12/2021

1–12/2020

Uudelleenjärjestelyt ja -sijoitukset

0,9

0,7

1,1

1,3

Toimintajärjestelmät

0,0

0,0

0,1

0,0

Riita-asiat ja oikeustoimet

0,2

0,0

0,2

0,2

Yrityskaupat

0,0

2,0

0,6

3,0

Lopetetut toiminnot*

0,6

0,0

0,8

0,0

Muu

0,1

-0,1

0,4

0,0

Oikaisuerät

1,8

2,7

3,2

4,6

 

*) Lopetetut toiminnot merkitään oikaisuerinä lopetuspäätöksen kaudesta alkaen. Kokonaisvaikutus käyttökatteeseen (EBITDA) tammi–joulukuussa on 1,3 miljoonaa euroa.

 

KAAVAT

 

1)  Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulujaja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka= korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6)  Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat


KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

 

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

 

Tähän tilinpäätöstiedotteeseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin tilinpäätökseen.

 

IFRS-standardin muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin. Konserni ei ole vuonna 2021 ottanut käyttöön uusia, raportointiin vaikuttavia IFRS-standardeja.

 

IFRIC:n uusi pilvipalveluja koskeva agendapäätös ja siihen liittyvä tiettyjen toteutuskustannusten aktivoimista koskeva ohjeistus on pantu täytäntöön konsernin kirjanpitoperiaatteissa vuonna 2021, eikä sillä ole olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin.

 

Myytävänä olevat ja lopetetut toiminnot

 

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

 

Delete ilmoitti 29.1.2021, että Delete Group konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää Purkupalvelut-liiketoimintaa. Mahdolliset kaupan jälkeiset Purkupalvelut-liiketoimintaan liittyvät kulut raportoidaan IFRS 5 standardin mukaisesti vuoden 2021 aikana.

 

 

 

 

Liikevoitto (EBIT)

 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

 

Rahoitus

 

Delete Group ilmoitti 16.12.2020 uudelleenjärjestelyehdotuksesta Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan haltijoille. Uudelleenjärjestelyehdotus sisälsi tiettyjä muutoksia Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin, mukaan luettuina joukkovelkakirjalainan pääoman leikkauksen noin 24,8 miljoonalla eurolla ja joukkovelkakirjalainan lopullisen takaisinmaksupäivän siirtämisen kolmella vuodella tiettyjen ehtojen mukaisesti. Ehtoihin sisältyi muun muassa joukkovelkakirjan välitön lunastus yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja Deleten osakkeenomistajien tekemät yhteensä 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoiset sijoitukset sekä joukkovelkakirjan lisälunastukset 10 miljoonalla eurolla varoilla, jotka saadaan Delete Groupin myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta kahdessa 5 miljoonan euron erässä.

 

Delete ilmoitti 15.1.2021 saaneensa päätökseen senior-ehtoiseen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan liittyvän kirjallisen menettelyn 16.12.2020 esitetyllä tavalla.

 

Osakkeenomistajat hyväksyivät 16.1.2021 pidetyssä Delete Group Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10 miljoonan euron arvoisen osakkeiden uusmerkinnän erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaista lunastamista varten joukkovelkakirjalainan haltijoiden 15.1.2021 hyväksymien joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtyjen muutosten mukaisesti.

 

Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin 29.1.2021 Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron hinnalla.

 

Delete ilmoitti 5.2.2021, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset olivat täyttyneet ja ehtoihin tehtävät muutokset tulivat voimaan samalla päivämäärällä 5.2.2021.

 

Delete suoritti 12.2.2021 joukkovelkakirjalainan osittaisen lunastamisen 20 miljoonalla eurolla, joka koostui vaaditusta 15 miljoonan euron lunastusosuudesta sekä ensimmäisestä muutettujen lainaehtojen mukaisesti factoring-järjestelyiden tuottamilla varoilla maksettavista kahdesta 5 miljoonan euron erästä. Lunastus rahoitettiin osakkeiden uusmerkinnällä, factoring-järjestelyllä ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnistä saatavilla varoilla.

 

Deleten uusi super senior revolving credit facility (SSRCF) sopimus Collector Bank AB:n kanssa tuli voimaan 12.2.2021. Se korvaa aiemman SSRCF-sopimuksen Nordea Bank Plc:n kanssa. Nordea Bank Plc tarjoaa jatkossakin Deletelle 2,0 miljoonan euron takausfasiliteetin.

 

SSRCF-luottofasiliteettia nostettiin 3 miljoonalla eurolla 10 miljoonaan euroon 14.4.2021.

 

Delete ilmoitti 30.4.2021, että Factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat ovat ylittäneet 10 miljoonaa euroa. Sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021, mikä laski joukkovelkakirjalainan nimellisarvon 60 miljoonaan euroon.

 

Delete jatkoi katsauskauden päätyttyä tammikuussa 2022 Collector Bankin kanssa tehtyä SSRCF-luottofasiliteettia helmikuuhun 2023 nykyisillä ehdoilla.

 

 

SEGMENTTIRAPORTTI

 

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, eli Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoiminta-alueet. Raportoitavat segmentit on koostettu konsernin kolmesta toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitavaksi segmentiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia. Purkupalvelut, joka aiemmin raportoitiin raportoitavana segmenttinä, on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista.

 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut, öljyisten jätteiden vastaanotto, vaihtolavapalvelut ja betonimurskeen tuottaminen pääkaupunkiseudulla ja Tampereen seudulla.

 

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.

 

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

 

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä säännöllisesti.

 

Yksi ulkoinen asiakas edusti yli 10:tä prosenttia konsernin liikevaihdosta 2021, mikä johtui laajasta, kertaluontoisesta huoltoseisokista. Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin.

 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

 

 

 

 

TULOVIRRAT

 

 

 

 

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

 

Delete Groupilla ei ollut liiketoimintayhdistelmiä vuonna 2021. Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta divestoitiin tammikuussa 2021 ja W-Tech Entreprenad AB joulukuussa 2021.

 

   

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ

 

 

 

 

 

 

MUUTOKSET AINEELLISISSA HYÖDYKKEISSÄ

 

 

 

 

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Johtoryhmän jäsen, lakiasiainjohtaja Janika Vilkman, palasi Deleten palvelukseen 1.2.2022 alkaen.

 

 

 

 

Delete Group Oyj

Hallitus

 

 

 

LISÄTIEDOT

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

 

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

 

www.delete.fi

 

 

DELETE GROUP LYHYESTI

 

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, erikoisosaaja, joka tekee työtä toimivamman ja puhtaamman yhteiskunnan puolesta. Tarjoamme asiakkaillemme teollisuudessa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä julkisella sektorilla niiden toiminnan kannalta kriittisiä puhdistus- ja kierrätyspalveluita. Ylläpidämme huoltovarmuutta auttamalla teollisuutta optimoimaan tuotantoaan sekä kaupunkeja ja kuntia pitämään infrastruktuurin kunnossa ja asuinympäristön viihtyisänä. Vastaanotamme, kierrätämme ja käsittelemme jätettä turvallisesti, luotettavasti ja vastuullisesti.

 

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 131 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sen palveluksessa on noin 650 ammattilaista yli 33 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.