Kehitys vakaata, kasvu jatkuu

Report this content

Delete Group Oyj                 Pörssitiedote                 12.11.2021 klo 12.00

DELETE GROUP OYJ

 

Osavuosiraportti tammi–syyskuu 2021 (IFRS, tilintarkastamaton)

 

KEHITYS VAKAATA, KASVU JATKUU

 

Purkupalvelut raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Asiasta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT HEINÄ–SYYSKUULTA 2021

 

         Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 34,0 (Q3 2020: 32,7) miljoonaan euroon

         Käyttökate (EBITDA) laski 0,2 miljoonaa euroa 4,8 (5,0) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) laski 0,1 miljoonaa euroa 1,6 (1,7) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta laski 1,1 miljoonaa euroa -2,8 (-1,7) miljoonaan euroon

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–SYYSKUULTA 2021

 

         Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 98,3 (84,2) miljoonaan euroon.

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 0,7 miljoonaa euroa 7,5 (6,8) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 0,8 miljoonaa euroa -2,1 (-2,9) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 12,5 miljoonaa euroa 11,7 (-0,8) miljoonaan euroon

         Jäljellä ollut osa Purkupalvelut-liiketoiminnasta divestoitiin tammikuussa 2021

         Konsernin oma pääoma kasvoi vuoden 2020 lopusta 25,3 miljoonaa euroa 23,4 (-1,2) miljoonaan euroon.

         Nettovelka laski vuoden 2020 lopusta 45,9 miljoonaa euroa 72,4 (118,3) miljoonaan euroon

 

AVAINLUVUT

 

 

7-9/2021

7–9/2020

Muutos

1-9/2021

1–9/2020

Muutos

1–12/2020

Liikevaihto, milj. eur

34,0

32,7

4 %

98,3

84,2

17 %

116,8

Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur

4,8

5,0

-4 %

7,5

6,8

10 %

9,0

Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur

5,5

5,3

3 %

8,9

8,7

2 %

13,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

16,2 %

16,3 %

-0,1 %-yks.

9,1 %

10,3 %

-1,2 %-yks.

11,6 %

Liikevoitto (EBIT), milj. eur

1,6

1,7

-9 %

-2,1

-2,9

-28 %

-4,1

Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur

2,3

2,0

12 %

-0,7

-1,0

-31 %

0,5

Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

6,7 %

6,2 %

0,5 %-yks.

-0,7 %

-1,2 %

0,5 %-yks.

0,4 %

Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur

0,2

-0,5

150 %

17,6

-8,8

298 %

-10,6

Tilikauden voitto (tappio), milj. eur

0,2

0,0

-549 %

15,5

-6,8

-329 %

-30,2

Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur

-2,8

-1,7

66 %

11,7

-0,8

-1550 %

8,8

Nettovelka3), milj. eur

72,4

128,5

-44 %

72,4

128,5

-44 %

118,3

 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista toiminnoista Jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän osavuosiraportin liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

 

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan toipuvan vähitellen vuonna 2021. Konsernin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

 

Delete Groupin jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2021.

 

Koronaviruspandemian takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

 

 

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

 

"Deleten kolmannen vuosineljänneksen kokonaiskehitys oli positiivista: liikevaihto kasvoi 4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen, jolloin toiminta oli poikkeuksellisen aktiivista, sillä toimituksia oli lykkäytynyt vuoden 2020 toiselta neljännekseltä kolmannelle neljännekselle. Uskomme, että liikevoittomme paranee viime vuodesta, vaikka emme todennäköisesti saa kurottua kiinni toisen neljänneksen pettymystä, joka vaikutti jonkin verran vielä vuoden 2021 kolmannellakin neljänneksellä.

 

Puhdistuspalveluissa Delete ylitti viime vuoden melko hyvän kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon. Tämä onnistui toteuttamalla monin paikoin tavallista laajemmat huoltoseisokit tehokkaasti. Myös asiakashankinnan kehitys toipuvilla markkinoilla on ollut hyvä. Operatiivinen kannattavuus palautui halutulle tasolle, vaikka käyttökate jäikin edelleen hieman heikoksi, mikä osittain johtui aiemmin raportoidusta toisen vuosineljänneksen vaativasta, kertaluonteisesta huoltoseisokista.

 

Kierrätyspalveluiden kehitys jatkui hyvällä tasolla: liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja käyttökate parani huomattavasti edellisvuodesta. Operatiivinen tehokkuus on ollut edelleen hyvällä ja suunnitellulla tasolla viime vuonna toteutettujen prosessin parannusten ja investointien jälkeen. Tampereen pääjäteaseman toiminta sujuu hyvin. Jätteenpolttokapasiteetti on parantunut, ja kierrätyspolttoainemarkkinoiden kehitys on myönteistä. Delete on myös panostanut raportointivalmiuksiinsa jätehuollon ja kestävän kehityksen osalta tavoitteenaan vastata asiakkaidensa tarpeisiin.

 

Koronavirus ei vaikuttanut merkittävästi Deleten liiketoimintaan kolmannella vuosineljänneksellä. Pidämme edelleen yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät suunniteltuja asiakastöitä jatkossa. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme.

 

Olen innoissani nimityksestäni Deleten konsernijohtajaksi 1. marraskuuta 2021 alkaen. Delete on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, jolla on mielestäni paljon potentiaalia kehittyä edelleen. Kehitystä ohjaavat yhtiön strategia ja hallituksen sille osoittama suunta. Ensimmäisenä tehtävänäni on tutustua ihmisiin ja liiketoimintaan hyvin. Odotan innolla yhteistyötä Deleten ammattitaitoisen henkilöstön kanssa. Yhdessä pyrimme kohti toimivampaa ja puhtaampaa yhteiskuntaa."

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Puhdistuspalvelut

 

Koronaviruspandemia on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään, mutta kysyntä on vähitellen elpymässä, ja pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia projekteja, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

 

Kierrätyspalvelut

 

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on kasvanut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineiden (REF) markkinat ovat toipuneet, ja niiden arvioidaan vakiintuvan tai jatkavan kasvua vuonna 2021 vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääntymisen myötä. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat vähitellen helpottumassa. Tällä hetkellä jonkin verran epävarmuutta aiheuttaa rakennusmateriaalien saatavuus, joka vaikuttaa jonkin verran asiakkaidemme toimintaan.

 

 

LIIKEVAIHTO

 

Delete Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 34,0 (32,7) miljoonaa euroa, kasvaen 4 prosenttia edellisvuodesta. Molemmat liiketoiminta-alueet vaikuttivat kasvuun positiivisesti.

 

Puhdistuspalveluiden liikevaihto kasvoi 1 prosentin 29,0 (28,6) miljoonaan euroon hyvin toteutettujen huoltoseisokkien ja markkinoiden toipumisen ansiosta. Vertailujakso vuonna 2020 oli suhteellisen korkealla tasolla, sillä vuonna 2020 työkohteita jouduttiin siirtämään toiselta vuosineljännekseltä kolmannelle koronapandemian vuoksi.

 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 5,8 (5,4) miljoonaan euroon, jota osittain edisti asteittain toipuva markkina, mutta taustalla olivat myös voitetut uudet asiakkaat ja jätteiden toimituskiintiöiden palvelutarjonnan laajentaminen.

 

Konsernin liikevaihto oli tammi–syyskuussa 98,3 (84,2) miljoonaa euroa. 17 prosentin kasvun mahdollisti toisen vuosineljänneksen suoritus, kun ensimmäinen vuosineljännes oli puolestaan hieman edellisvuotta jäljessä ulkopalvelujen kysyntää hillinneen ankaran talven vuoksi. Kolmas neljännes taas oli koko lailla samaa tasoa edellisen vuoden kanssa.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa

7-9/2021

7–9/2020

Muutos

1-9/2021

1–9/2020

Muutos

1–12/2020

Puhdistuspalvelut

 28,9  

 28,6  

1 %

 83,0  

 71,3

16 %

98,6

Kierrätyspalvelut

 5,8  

 5,4  

7 %

 18,0  

 17,0

6 %

23,4

Eliminoinnit

-0,9  

-1,4  

-36 %

-2,7  

-4,0

-32 %

-5,2

Konserni yhteensä

 34,0  

 32,7  

4 %

 98,3  

 84,1

17 %

116,8

 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

 

 

TALOUDELLINEN TULOS

 

Konsernin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 0,3 miljoonaa euroa 2,3 (2,0) miljoonaan euroon. Konsernin raportoitu liikevoitto laski kolmannella vuosineljänneksellä 1,6 (1,7) miljoonaan euroon.

 

Kolmannella vuosineljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevoittoprosentti oli 9 % (13 %), parantuen toisesta vuosineljänneksestä. Toisella vuosineljänneksellä toteutetun merkittävän, kertaluonteisen huoltoseisokin jälkikustannukset kuitenkin heikensivät liikevoittoa vielä kolmannella neljänjäksellä. Liikevoittoprosentiin vaikuttivat negatiivisesti myös uudelleenjärjestely- ja alasajokustannukset, jotka aiheutuivat Suomessa lopetetusta vähäisestä palokatkoliiketoiminnasta sekä Ruotsissa infrastruktuuri- ja betoninkorjauspalvelujen lopetettavasta liiketoiminnasta. Operatiivisesti Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus oli lähellä normaalia, vertailukelpoista tasoa.

 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan toiminta jatkui parannetulla tasolla kolmannella vuosineljänneksellä, ja liikevoittoprosentti oli 10 prosenttia (-7 %). Taustalla olivat vuoden 2020 aikana toteutetut tuotannon tehostamistoimet, aktiiviset ja parantuneet kierrätyspolttoaineen markkinat ja parantunut tuotannon ohjaus.

 

Hallintokulut olivat vertailukauden tasolla, vaikka niitä rasittivat kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät pääasiassa kolmannella vuosineljänneksellä toteutettuihin toiminnanohjausjärjestelmämuutoksiin. Delete arvioi Purkupalveluiden alkuvuonna tapahtuneen divestoinnin ja käynnissä olevan kustannustason uudelleenjärjestelyn alentavan kustannuksia huomattavasti edelleen vuositasolla, vaikka vain murto-osa tuloksista tulee näkymään vuoden 2021 raportoidussa tuloksessa.

 

Suomessa äskettäin toteutettu toiminnanohjausjärjestelmän muutos otettiin käyttöön heinäkuussa onnistuneesti, vaikka parannuksia järjestelmään kehitetään edelleen. Strategian mukaisesti Ruotsissa on aloitettu toiminnan lopettaminen viimeisestä ydintoimintaamme kuulumattomasta liiketoiminnan osasta. Kyseessä on arvoltaan vähäinen, Tukholman alueella toimiva infrastruktuuri- ja betoninkorjauspalvelu, jonka palveluksessa on noin 34 kokoaikaista työntekijää. Liiketoiminnan lopetettava osa on viime ajat tehnyt tappiota, ja se on raportoitu lopetettuna oikaisunaeränä oikaistussa käyttökaatteessa sen jälkeiseltä ajalta, kun lopetuspäätös elokuussa 2021 tehtiin.

 

Konsernin oikaistu liikevoitto tammi–syyskuulta 2021 oli yhteensä -0,7 (-1,0) miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto -2,1 (-2,9) miljoonaa euroa. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen parannukset lievensivät ensimmäisen vuosineljänneksen heikkoa tulosta, joka johtui vuoden 2021 ankarista talviolosuhteista.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa

7-9/2021

7–9/2020

Muutos

1-9/2021

1–9/2020

Muutos

1–12/2020

Puhdistuspalvelut

 4,9  

 5,9  

-17 %

 9,2 

 10,1  

-9 %

14,5

Kierrätyspalvelut

 1,3  

 0,3  

275 %

 3,8  

 2,3  

72 %

2,6

Hallinto

-1,4  

-1,3  

12 %

-5,5  

-5,5  

-1 %

-8,1

Konserni yhteensä

 4,8  

 5,0  

-4 %

 7,5  

 6,8 

10 %

9,0

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa

7-9/2021

7–9/2020

Muutos

1-9/2021

1–9/2020

Muutos

1–12/2020

Puhdistuspalvelut

 2,5  

 3,6  

-31 %

 2,0  

 3,2  

-39 %

5,3

Kierrätyspalvelut

 0,6  

-0,4  

-246 %

 1,5  

 0,1  

2400 %

-0,6

Hallinto

-1,5  

-1,5  

-2 %

-5,6  

-6,2  

-10 %

-8,8

Konserni yhteensä

 1,6  

 1,7  

-9 %

-2,1  

-2,9  

-28 %

-4,1

 

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

 

Heinä–syyskuun nettorahoituskulut olivat -1,6 (-2,0) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista. Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat 19,7 (-5,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Bruttorahoituskulut olivat -5,0 (-5,7) miljoonaa euroa.

 

Tulos ennen veroja oli heinä–syyskuussa -0,0 (-0,5) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa 17,6 (-8,8) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen tilikauden nettotulos oli tammi-syyskuussa 17,5 (-8,8) miljoonaa euroa, mihin joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon alaskirjaus vaikutti.

 

Tammi–syyskuussa tilikauden nettotulos mukaan luettuina myytävänä olevat toiminnot oli 15,5 (-6,9) miljoonaa euroa.

 

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

 

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa -2,8 (-1,7) miljoonaa euroa käyttöpääoman tasaantuessa toisen vuosineljänneksen sesonkihuipuista. Myyntisaatavien myynti ilman takautumisoikeutta otettiin käyttöön vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä, minkä vaikutus kolmannen vuosineljänneksen operatiivisesta toiminnasta saatavaan rahavirtaan oli -1,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–syyskuussa 11,7 (-0,8) miljoonaa euroa, johon myyntisaatavien myynnillä ilman takautumisoikeutta oli noin 13,2 miljoonan euron vaikutus.

 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2021 syyskuun lopussa 7,0 (3,7) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 79,4 (132,0) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 60,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 10,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 10,4 miljoonan euron leasingveloista. Syyskuun lopussa konserni oli nostanut 10 miljoonan euron SSRCF-luottofasiliteettinsa kokonaisuudessaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin. Lainoihin ei liittynyt kovenanttiehtoja vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

 

Konsernin nettovelka oli syyskuun 2021 lopussa 72,4 (128,5) miljoonaa euroa. Laskun syynä oli lähinnä helmikuussa 2021 toteutettu rahoituksen uudelleenjärjestely, jonka keskeiset asiat olivat seuraavat:

  • Joukkovelkakirjalainan lopullista takaisinmaksupäivää siirrettiin kolmella vuodella 19.4.2024 asti
  • Joukkovelkakirjalainan nimellisarvoa alaskirjattiin 24,8 miljoonalla eurolla helmikuussa 2021
  • Joukkovelkakirjalainaa lunastettiin osittain 20 miljoonalla eurolla helmikuussa 2021 ja 5 miljoonalla eurolla lisää 14.5.2021
  • Lunastus rahoitettiin 10 miljoonan euron uudella omalla pääomalla helmikuussa 2021, Purkupalvelut-divestoinnin 5 miljoonan euron tuotoilla ja myyntisaatavien myynnin 5+5 miljoonan euron tuotoilla.

 

Korollisen velan merkittävällä alentumisella ja ensimmäisen neljänneksen oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla oli 34,8 miljoonan euron suotuisa vaikutus konsernin omaan pääomaan, ja joukkovelkakirjan nimellisarvo laski 109,8 miljoonasta eurosta 60,0 miljoonaan euroon.

 

SSRCF-luottofasiliteettia nostettiin 3 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon 14.4.2021.

 

Delete ilmoitti 30.4.2021, että factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat ovat ylittäneet 10 miljoonaa euroa. Sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021, mikä laski joukkovelkakirjalainan nimellisarvoa lisää 60 miljoonaan euroon.

 

Vuoden 2021 syyskuun lopussa taseen loppusumma oli 137,1 (188,1) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Purkupalvelut-liiketoiminnan myymisestä ja siihen liittyvästä omaisuuserien arvonalentumisesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 26,3 (31,5) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien lykkääntymisestä koronaviruspandemian aikana. Omavaraisuusaste5) parani ja oli syyskuun 2021 lopussa 17,2 % (11,4 %).

 

Purkupalvelut-liiketoiminnan 29.1.2021 toteutuneen divestoinnin jälkeen Delete Groupilla ei enää ole IFRS 5 standardin mukaisesti luokiteltuja omaisuuseriä. IFRS 5:n vaikutuksista kerrotaan tarkemmin tämän osavuosiraportin liitetiedoissa. Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä lopetettua Ruotsin betoninkorjausliiketoimintaa ei luokitella IFRS 5:n mukaiseksi omaisuuseräksi, vaan se raportoidaan oikaisuna käyttökatteeseen ja liikevoittoon.

 

Avainluvut

7-9/2021

7–9/2020

Muutos

1-9/2021

1–9/2020

Muutos

1–12/2020

Oman pääoman tuotto, %

0,8 %

-0,2 %

1,0 %-yks.

143,0 %

-27,3 %

170,3 %-yks.

-229,9 %

Nettovelka, milj. euroa

72,4

128,5

44 %

72,4

128,8

44 %

118,3

Omavaraisuusaste, %

17,2 %

11,4 %

5,8 %-yks.

17,2 %

11,4 %

5,8 %-yks.

-1,2 %

 

 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2021 heinä–syyskuussa 0,5 (0,2) miljoonaa euroa ja vuoden 2021 tammi–syyskuussa 1,5 (1,6) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat suhteellisen vähäisiä osittain sen vuoksi, että kunnossapitoinvestointeja lykättiin varauduttaessa koronaviruspandemiaan liittyvän likviditeetin varmistamiseen.

 

Delete Group konserniin kuuluva Delete Finland Oy myi 29.1.2021 Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää purkuliiketoimintaa.

 

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa ei tehty yritysostoja.

 

MUUTOKSET JOHDOSSA

26.10.2021 ilmoitettiin, että Sirpa Ojala korvaa Tommi Kajasojan Deleten konsernijohtajana 1.11.2021 alkaen.

 

Johtoryhmän jäsen, lakiasiainjohtaja Janika Vilkman, on irtisanoutunut Deleten palveluksesta 4.10.2021 alkaen siirtyen uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolella.

 

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

 

Vuoden 2021 tammi–syyskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

26.10.2021 ilmoitettiin, että Sirpa Ojala korvaa Tommi Kajasojan Deleten konsernijohtajana 1.11.2021 alkaen.

 

Johtoryhmän jäsen, lakiasiainjohtaja Janika Vilkman, on irtisanoutunut Deleten palveluksesta 4.10.2021 alkaen siirtyen uusiin tehtäviin.

 

 

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruspandemian luoma epävarmuus.

 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen. Niitä ovat esimerkiksi kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämiseen liittyvä epävarmuus sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2021 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

 

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Kolmannen vuosineljänneksen lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (alle 90 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (yli 10 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

 

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 

Delete Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2020.

 

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. Konsernin tilintarkastaja KPMG nimitti Delete Groupille uuden päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Ari Eskelisen, 30.6.2021 lähtien.

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2021. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

 

 

LAUSUNTO OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden ensimmäisille kolmelle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

 

 

TALOUSKALENTERI 2022

 

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2021 tammi–joulukuuta koskevan tilinpäätöstiedotteen  28.2.2022, vuoden 2022 tammi–maaliskuun osavuosiraportin 19.5.2022, vuoden 2022 tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksen 24.8.2022 ja vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosiraportin 11.11.2022.

 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

 

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

 

Milj. euroa

7–9/2021

7–9/2020

1–9/2021

1–9/2020

1–12/2020

Liikevoitto (EBIT)

1,6

1,7

-2,1

-2,9

-4,1

Oikaisut

0,7

0,3

1,4

1,9

4,6

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

2,3

2,0

-0,7

-1,0

0,5

 

Milj. euroa

7–9/2021

7–9/2020

1–9/2021

1–9/2020

1–12/2020

Käyttökate (EBITDA)

4,8

5,0

7,5

6,8

9,0

Oikaisut

0,7

0,3

1,4

1,9

4,6

Oikaistu käyttökate (EBITDA)

5,5

5,3

8,9

8,7

13,6

 

Milj. euroa

7-9/2021

7–9/2020

1-9/2021

1–9/2020

1–12/2020

Uudelleenjärjestelyt

0,3

0,4

0,1

0,6

1,3

Toimintajärjestelmät

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

Riita-asiat ja oikeustoimet

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Yrityskaupat ja -järjestelyt

0,0

-0,1

0,7

1,1

3,0

Lopetetut liiketoiminnat*

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

Muu

0,1

0,0

0,3

0,1

0,1

Oikaisuerät

0,7

0,3

1,4

1,9

4,6

 

*) Lopetetut liiketoiminnot merkitään oikaisuerinä lopetuspäätöksen hetkestä alkaen. Kokonaisvaikutus tammi-syyskuussa on 0,9 miljoonaa euroa.

 

KAAVAT

 

1)  Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulujaja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka= korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6)  Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat


KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

 

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa raportit vuoden ensimmäisille kolmelle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. Tähän osavuosiraporttiin sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

 

IFRS-standardin muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin. Konserni ei ole vuonna 2021 ottanut käyttöön uusia, raportointiin vaikuttavia IFRS-standardeja.

 

IFRIC:n uudella pilvipalveluja koskevalla agendapäätöksellä ja siihen liittyvällä tiettyjen toteutuskustannusten aktivoimista koskevalla ohjeistuksella ei ole olennaista vaikutusta Delete Groupin kirjanpitoperiaatteisiin tai taloudelliseen raportointiin. Mahdolliset vähäiset oikaisut täsmennetään vuoden 2021 neljännen vuosineljänneksen kuluessa.

 

 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

 

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen osavuosiraporttiin. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

 

Lopetetun Purkupalvelut-liiketoiminnan nettovarat on uudelleenarvioitu vuoden 2020 lopussa sovitun myyntihinnan mukaisesti, minkä seurauksena oli nettovarojen 20,3 miljoonan euron alaskirjaus ja vastaava negatiivinen vaikutus lopetettujen toimintojen liikevoittoon, konsernin nettotulokseen ja konsernin omaan pääomaan.

 

Delete Group konserniin kuuluva Delete Finland Oy myi 29.1.2021 Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää Purkupalvelut-liiketoimintaa. Mahdolliset kaupan jälkeiset Purkupalvelut-liiketoimintaan liittyvät kulut raportoidaan IFRS 5 standardin mukaisesti vuoden 2021 aikana.

 

 

 

 

Liikevoitto (EBIT)

 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

26.10.2021 ilmoitettiin, että Sirpa Ojala korvaa Tommi Kajasojan Deleten konsernijohtajana 1.11.2021 alkaen.

 

Johtoryhmän jäsen, lakiasiainjohtaja Janika Vilkman, on irtisanoutunut Deleten palveluksesta 4.10.2021 alkaen siirtyen uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle.

 

 

 

 

Delete Group Oyj

Hallitus

 

 

 

LISÄTIEDOT

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

 

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

 

www.delete.fi

 

 

DELETE GROUP LYHYESTI

 

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, erikoisosaaja, joka tekee työtä toimivamman ja puhtaamman yhteiskunnan puolesta. Tarjoamme asiakkaillemme teollisuudessa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä julkisella sektorilla niiden toiminnan kannalta kriittisiä puhdistus- ja kierrätyspalveluita. Ylläpidämme huoltovarmuutta auttamalla teollisuutta optimoimaan tuotantoaan sekä kaupunkeja ja kuntia pitämään infrastruktuurin kunnossa ja asuinympäristön viihtyisänä. Vastaanotamme, kierrätämme ja käsittelemme jätettä turvallisesti, luotettavasti ja vastuullisesti.

 

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 117 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia