Virtuaalista etäneuvontaa teollisuuteen ja kiinteistöalalle VR/AR-laseilla

Report this content

Delete on mukana laajassa ryhmässä, jossa ratkotaan kiinteistöjen ja teollisuuden kunnossapidon haasteita yhdessä järjestelmätoimittajien ja toimialajärjestöjen sekä kunnossapidon toimijoiden ja asiakasyritysten kanssa. Hanke on osa hallituksen Kiradigi-kärkihanketta ja sen toteuttaa osaamisen siirtoon erikoistunut Sovelto.

Hankkeen tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa etänä oleva asiantuntija kykenee joustavasti tukemaan kohteessa työskentelevää asentajaa. Lisäksi onnistuneet asennuksen ja kunnossapidon toimet tallentuvat virtuaalitodellisuuteen malleiksi aloitteleville työntekijöille. Tavoitteena on, että puhelimessa annettujen ohjeiden sijaan asiantuntija näkee neuvoja tarvitsevan asentajan kädet asennuskohteessa ja asentaja näkee neuvovan asiantuntijan virtuaalikädet edessään, kuten tämä olisi paikan päällä antamassa neuvoja kädestä pitäen.

Neuvonnan puute hidastaa oppimista ja johtaa turhiin ja epäonnistuneisiin huoltokäynteihin, pitkiin käyttökatkoksiin ja virheisiin, joiden kustannukset voivat olla mittavia. Laadukkaan virtuaalitodellisuutta käyttävän etäneuvonnan uskotaan parantavan käyttövarmuutta merkittävästi ja kustannustehokkaasti. Hyödyt halutaan varmistaa kokeilulla.

Julkaistussa hankkeessa toteutetaan ratkaisu, jossa asiantuntija näkee VR-lasien tai MR-lasien avulla kentällä olevan huoltohenkilön näkymän, kuten olisi itse läsnä. Kuva välitetään huoltohenkilön pitämien AR-lasien kameran avulla. VR/MR-lasien käyttäjä voi osoittaa käsillään omaa näkökenttäänsä samalla, kun antaa ohjeita puhumalla. Asiantuntijan kädet välitetään huoltohenkilön näkökenttään haamukäsien näköisinä lisätyn todellisuuden tekniikalla.

Hankkeeseen sisältyy viisi työpajaa, joissa osallistujat kokeilevat vaihtoehtoisia VR- ja AR-laseja, kunnossapidon kannalta hyödyllisiä käyttötapoja, harjoittelevat asennusohjeiden nauhoittamista ja edellä kuvattua etäneuvontaa. Sovelto toteuttaa etäneuvontaan liittyvän sovelluksen ja osallistujien koulutuksen. Hankkeen kumppaneina HP, Microsoft ja Trimble tuovat työpajoihin oman osaamisensa ja RAKLI sekä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry kokeilun varsinaisten osallistujien lisäksi laajan näkemyksensä toimialojen tarpeista.

– Delete haluaa olla toimialansa edelläkävijä innovatiivisten teknologioiden mahdollistamissa työmenetelmissä. Olemme tunnistaneet lukuisia aihioita, joissa Delete voi hyödyntää virtuaali- ja laajennettua todellisuutta parantaakseen muun muassa asiakaskokemusta, työturvallisuutta ja työn tehokkuutta. Olemme innolla mukana hankkeessa ja uskomme, että saamme tämän seurauksena tuotua toimivia ratkaisuja ja käytäntöjä eri liiketoimintoihimme, sanoo Deleten kehitys- ja EHSQ-johtaja Markku Salminen.

– Työelämän osaamisvaatimukset ovat suuressa murroksessa. Uuden oppiminen ja osaamisen siirto ovat kilpailukykymme keskeisiä tekijöitä. Sovelto toteuttanut jo vuodesta 2013 Suomi 2.0 -ohjelmassa tutkimus- ja kehityshankkeita, joiden tavoitteena on kaksinkertaistaa henkilötyön tuottavuus ja valmentaa suomalaisia tulevaisuuteen. Osaamisvajeen ei tarvitse enää olla kasvun ja kehityksen este. Päämäärämme on, että suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa." Taustoittaa Sovelton toimitusjohtaja Sanna Varpukari.

Hankkeeseen osallistuvat edellä mainittujen lisäksi: Helen Oy, Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy, Kemira Oyj, Maintpartner Oy, RTK-Palvelu Oy, Skanska Oy ja Suomenlinnan hoitokunta.

Hankevalmistelun osana on tehty laaja esiselvitys, johon linkki: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/134927/Linturi_Anni.pdf

Lisätietoja

Markku Salminen, kehitys- ja EHSQ-johtaja, Delete, p. +358 400 786860

Risto Linturi, Sovelto, p. 050 511 4332 ja https://www.sovelto.fi/ratkaisut/hankkeet/vrar-palveluhanke/


Sovelto

Sovelton muutosjohtaja, hankkeen vastuullisena johtajana toimiva Risto Linturi: ”Jokainen osaa kuvitella, kuinka vaikeaa olisi kenttäolosuhteissa joutua suorittamaan vaikkapa umpilisäkkeen poiston kuvia katsellen ja etevän kirurgin neuvoessa toimenpiteet puhelimitse. Toimenpide saattaisi jopa onnistua, jos näkisi malliksi kirurgin käsien ja veitsen liikkeen ja voisi matkia sitä. Teknologian monimutkaistuessa ja automaatioasteen edelleen kasvaessa myös kunnossapitoon sisältyy monia vaikeasti sanoilla selitettäviä tehtäviä. Lisäksi globalisaation edetessä selittäminen kohtaa muitakin haasteita. Jokaiseen tehtävään ei voi aina lähettää kokeneinta asiantuntijaa. Tällä tekniikalla osaaminen siirtyy hetkessä etäisyyksien yli.”

RAKLI ry

Digitalisaation mahdollisuudet KIRA – alan tuottavuuden ja laadun kehittämisessä ovat huikeat. KIRA – digi on tuottanut monia erinomaisia kokeiluhankkeita, joista Sovelton AR/VR – hanke on erittäin hyvä esimerkki. Tässä hankkeessa erityisen hyvää mielestämme on kytkentä käytäntöön kiinteistöhuollon tasolle. Lisäksi kytkentä koulutukseen ja ajatukseen siitä miten me jatkossa entistä enemmän opimme asioita mm. videoiden kautta on erittäin mielenkiintoinen.  RAKLI on innolla mukana hankkeessa, sanoo RAKLI ry:n tekninen johtaja Mikko Somersalmi.
 

Promaint ry

Automaatioasteen kasvu ja uudet digitaaliset ratkaisut lisäävät tuotantolaitosten kunnossapidon erikoisosaamisen vaatimustasoa. Useimmille tuotantolaitoksille tämän vaatimustason ylläpito tulee olemaan haastavaa korkean käyttövarmuuden varmistamisessa. Laitetoimittajien ja tuotantolaitosten välisen yhteistyön lisääminen hyödyntämällä VR/AR ratkaisuja on yksi mahdollinen tulevaisuuden ratkaisu, sanoo Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä.
 

Microsoft Oy

Digitalisoituvassa yritysmaailmassa haluamme tuoda teknologian hyötyjä myös niihin työtehtäviin, joissa tietotekniikkaa ei ole perinteisesti pystytty hyödyntämään. Microsoftin yhdistetyn todellisuuden teknologia auttaa esimerkiksi huoltotehtävissä toimivia tekemään työnsä nopeammin ja tarkemmin. Samalla erityisasiantuntijat pystyvät jakamaan osaamistaan kollegoilleen helposti ja kustannustehokkaasti. Teknologialla on rajattomat mahdollisuudet, sanoo Microsoft Oy:n Windows- ja laiteliiketoimintajohtaja Antti Kuosmanen.
 

HP Finland Oy

On erittäin tärkeää, että saamme myös Suomeen konkretiaa VR/AR:n ympärille eli oikeita hyödyntämisalueita. HP:en missio isoimpana tehotyöasemien valmistajana on tarjota luotettavat laitealustat vaativiinkin VR ympäristöihin riittävällä suorituskyvyllä, sanoo HP Finland Oy:n tietokone liiketoiminnasta vastaava johtaja Aimo Asikainen.
 

Trimble Solutions Oy

Trimble osallistuu mielellään asiantuntemuksellaan hankkeeseen joka edistää AR:n ja VR:n käyttöönottoa aidosti hyödyllisissä tilanteissa. Saamme samalla hyödyllistä palautetta loppukäyttäjiltä miten ratkaisujamme kannattaa kehittää eteenpäin, ja pääsemme kokeilemaan ja soveltamaan niitä uusiin käyttökohteisiin, sanoo Trimble Solutions Oy:n teknologiajohtaja Kim Nyberg.
 

RTK-Palvelu Oy

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Haluamme olla mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää entistä työntekijäystävällisemmäksi. Samalla haluamme tuottaa alan parhaan asiakaskokemuksen. Tämä on mahdollista yhdistämällä työstään innostuneiden ihmisten osaamiseen teknisen kehityksen tuomat digitaaliset toimivat ratkaisut. Tässä projektissa RTK:lla on mahdollisuus olla mukana tutustumassa tulevaisuuden menetelmiin ja vaikuttaa niiden kehittämiseen, sanoo RTK-Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Ismo Heikkonen.

Tanja Vepsäläinen

viestintäpäällikkö

Delete Finland Oy

Postintaival 7, 00230 Helsinki

GSM 358 50 590 3916

tanja.vepsalainen@delete.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia