Ympäristöturvallisuuskortti kertoo osaamisesta

Koko Deleten tuotannon henkilöstö, eli kaikkineen reilut 600 Suomen deleteläistä suorittaa tämän vuoden aikana Ympäristöturvallisuuskortti-koulutuksen. 

Helmikuussa Deletellä aloitettiin Ympäristöturvallisuuskortti-koulutus, jonka hyväksytystä suorittamisesta saa todistukseksi ympäristöturvallisuuskortin.

”Ympäristöturvallisuus ja ympäristövastuu ovat ympäristöpalveluyrityksenä toimintamme ydintä. Huolehdimme muun muassa vaarallisista jätteistä sekä rakennusjätteistä ja osa toiminnastamme on ympäristöluvanvaraista. Siksikin tällainen kouluttautuminen on tärkeätä”, HSEQ-päällikkö Janne Haaksluoto Deleteltä listaa.

Ympäristöturvallisuuskortti-koulutus parantaa henkilöstön riskienhallintataitoja entisestään ja lisää myös heidän työturvallisuuttaan arkityössä, johon kuuluu monesti vaarallisten aineiden käsittelyä. Koulutuksen aikana myös ymmärrys jätteiden kuljetukseen liittyvistä erilaisista asiakirjoista, kuten siirtoasiakirjoista ja jätteiden yksilöintiin käytettävistä jätekoodeista lisääntyy

Myös asiakas hyötyy

Ympäristöturvallisuuskortti kertoo ajantasaisesta osaamisesta. Asiakkaat voivat luottaa Deleten henkilöstön toimivan kaikkien sääntöjen ja standardien mukaan.

”Operoimme herkällä toimialalla ja toiminnan täytyy olla ympäristövastuun osalta erityisen läpinäkyvää ja asiallista. Ammattilaistemme jäljiltä ei synny ympäristöpoikkeamia – meiltä ei niin sanotusti lorahtele”, Haaksluoto muotoilee.

Asiakas voi keskittyä omaan ydintekemiseensä ja saa puolestaan Deleteltä ympäristöasioiden asiantuntemuksen.

”Monesti meillä onkin parempi tietämys näistä asioista ja näin pitääkin olla. Asiakas voi tukeutua siihen, että me tiedämme, miten tämä työ tehdään oikein.”

Deleten toiminnot ovat ulkopuolisen tahon sertifioimat ja toimintaamme auditoidaan jatkuvasti niin asiakkaidemme kuin sertifiointilaitoksen toimesta. Sertifiointi kertoo osaltaan asianmukaisesta ympäristö- ja turvallisuusjohtamisesta.

”Olemme osa asiakkaiden ympäristövastuullisuutta työskennellessämme heidän tiloissaan ja kohteissaan. Tämä tulee käytännössä myös ilmi henkilöstömme tekemisen tavoissa ja menetelmissä”, Haaksluoto täsmentää.

Räätälöityä oppia

Ympäristöturvallisuuskortti-koulutus on räätälöity Deleten tarpeita vastaavaksi.

”Kouluttamisesta huolehtii LIS Group, ja yhteistyössä heidän asiantuntijoiden kanssa muotoilimme koulutusohjelman sisällön, jotta se istuu meille parhaiten”, Haaksluoto selittää.

Deleten henkilöstö käy lävitse muun muassa Deleten ISO 14 001 -standardin mukaista ympäristöjohtamismenetelmää. Siinä perehdytään etenkin Deleten ympäristötavoitteisiin ja siihen, mitä ne nimenomaan käytännön työssä tarkoittavat.

Koulutukseen sisältyy myös ryhmätehtäviä ja käytännön harjoituksia, kuten kemikaalivuodon torjuntatehtäviä. Päivän päätteeksi koulutukseen osallistuvat tekevät tentin. Sen hyväksytysti suorittamisen jälkeen saatu Ympäristöturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuksessa käytännön osaaminen lisääntyy, mikä on oleellista myös maineenhallinnan näkökulmasta.

”Ympäristöpalvelualalla erittäin tärkeätä on, että maineeseen ei tule kolhuja asiakkaiden keskuudessa tai julkisuudessa. Kun kentällä olevan henkilöstömme osaaminen on ajan tasalla, maineemme luotettavana tekijänä vahvistuu entisestään”, Haaksluoto päättää.

Janne Haaksluoto

HSEQ-päällikkö

Delete Finland Oy

p.  040 726 5828

janne.haaksluoto@delete.fi

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja. Delete tarjoaa purku-, puhdistus- ja kierrätyspalveluja eri teollisuudenaloille, rakennusalalle ja kiinteistöille. Deleten liikevaihto vuonna 2016 oli 180 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin 1000 ympäristöpalveluiden ammattilaista ja Deleten noin 30 palvelupistettä kattavat valtakunnallisesti koko Suomen ja Ruotsin. Käy tutustumassa: www.delete.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa (Myytävänä oleva toiminto) ja Kierrätyspalveluissa. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 900 ammattilaista 36 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia