Destia-konsernin Q2 2014: TULOS KEHITTYI POSITIIVISESTI LIIKEVAIHDON LASKUSTA HUOLIMATTA, TILAUSKANTA KOHTUULLINEN JA KASSA EDELLEEN VAHVA

  • Liikevaihto laski 10,9 prosenttia ja oli 169,7 miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto oli edellisvuoden tasolla ollen 0,0 miljoonaa euroa.
  • Kassa oli edelleen vahva ja yhtiö oli katsauskauden lopussa nettovelaton.
  • Tilauskanta kehittyi myönteisesti alkuvuoden aikana ja oli 717,6 miljoonaa euroa, ollen kuitenkin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli yli 21 prosenttia ja omavaraisuusaste oli yli 47 prosenttia.
  • Ahlström Capital solmi 26.5.2014 Suomen valtion kanssa kauppasopimuksen Destian koko osakekannan ostamisesta. Kauppa toteutui 1.7.
  • Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä oli ennätyksellisen pieni.
  • Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän alle edellisvuoden.
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 1-12/13
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 102,0 112,3 169,7 190,4 489,7
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 3,9 2,5 0,0 0,2 18,9
% liikevaihdosta 3,9 2,2 0,0 0,1 3,9
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 2,9 1,3 -0,4 -0,7 12,5
% liikevaihdosta 2,8 1,1 -0,2 -0,4 2,6
Katsauskauden tulos 2,9 1,3 -0,4 1,0 14,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 21,1 13,4 22,1
Omavaraisuusaste, % 47,8 40,6 44,0
Nettovelkaantumisaste, % -51,3 -18,6 -51,6
Henkilöstö keskimäärin 1 501 1 510 1 515
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 6,8 9,3 10,8
Vertailukelpoinen tilauskanta
katsauskauden lopussa
717,6 736,7 574,6
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Tuloksemme kehittyi positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä huolimatta haastavasta markkinatilanteesta ja liikevaihdon alenemisesta viime vuoteen verrattuna. Tilauskantamme edellisvuotta alempi taso ja erityisesti edellisvuoden heikko menestyminen suurprojektien kilpailutuksissa tuo haastetta kuluvan vuoden liikevaihdollemme.

Hankimme urakoita vuoden toisella neljänneksellä edellisvuotta enemmän, mutta kilpailu jatkui tiukkana. Ti- lauskantamme kehittyi varsin myönteisesti. Destia solmi useita uusia sopimuksia sekä ydinliiketoiminnoissamme infrarakentamisessa ja -hoidossa että kasvukärjissämme rata- ja energiarakentamisessa. Sovimme katsauskaudella myös tarjouskonsortion muodostamisesta Lemminkäisen kanssa E18 Hamina–Vaalimaa-tieosuuden elinkaarihankkeeseen.

Henkilöstömme kehittäminen on edelleen Destian strateginen painopistealue. Vahvat panostuksemme henkilöstön osaamisen ja asiakastyön sekä työturvallisuuden kehittämiseen näkyvät jo nyt toiminnassamme. Erityisen tyytyväinen olen tapaturmataajuutemme ennätyksellisen alhaiseen tasoon.

Valtion luopuminen Destian omistuksesta katsauskaudella selkiytti rooliamme yhtenä infrapalveluiden tuottajana. Liiketoimintojemme johdonmukainen vahvistaminen viime vuosien aikana on luonut vankan perustan, jolle voimme nyt rakentaa kannattavaa kasvua yksityisessä omistuksessa.

Vuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 suurprojektien kilpailutuksen heikon menestymisen vuoksi arvioimme Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton jäävän alle edellisvuoden.”

Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014 on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla www.destia.fi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat kattavasta maanpäällisestä toiminnasta aina maanalaiseen rakentamiseen. Destia-konsernin liikevaihto oli 489,7 miljoonaa euroa vuonna 2013. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Lainaukset

Vahvat panostuksemme henkilöstön osaamisen ja asiakastyön sekä työturvallisuuden kehittämiseen näkyvät jo nyt toiminnassamme. Erityisen tyytyväinen olen tapaturmataajuutemme ennätyksellisen alhaiseen tasoon.
Hannu Leinonen