Jaa

Yrityksestä

Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Haluatko tietää, miten luomme toimivampaa maailmaa pala palalta? Lue lisää: www.destia.fi

Lainaukset

Tarjouksen teossa hyödynsimme Destian kokonaisvaltaista osaamista ja teimme laaja-alaisesti yhteistyötä parhaimman lopputuloksen hyväksi. Olen iloinen, että panostuksemme huomioitiin hankintapäätöksellä ja pääsemme jatkamaan toimivamman maailman luomista vt 5:llä onnistuneen Mikkelin kohdan urakan jälkeen
Projektijohtaja Harri Korhonen, vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki urakan voitosta.
Meilahden sairaala-alueelle rakennettava Siltasairaala rakennetaan tiheästi rakennetun sairaalaympäristön keskelle, mikä vaatii tarkkuutta pohjarakennusurakalta.
Työpäällikkö Mika Pakkanen Siltasairaalan maanrakennusurakasta.
Destian urakoimassa Valtatie 14 Laitaatsalmen kohta -hankkeessa saavutetaan tärkeä välitavoite, kun Laitaatsalmen eteläinen silta otetaan ajoneuvoliikenteen käyttöön 12.12.2017. Eteläinen silta palvelee aluksi sekä idän että lännen suuntaan kulkevaa liikennettä.
Työmaapäällikkö Aki Loikkanen
Destiassa on erinomaista osaamista, prosessit kunnossa ja asiat toimivat. Näitä edelleen kehittämällä voidaan Destian vahvaa tekemisen kulttuuria viedä eteenpäin ja luoda Destiasta infra-alan ykkösen, jossa asiakasta kuunnellaan entistä paremmin.
Arto Pohjonen, Destian vt. toimitusjohtaja
Juuri nyt tarvitaan liikenteessä malttia, kun hirvieläimet ovat liikkeellä metsästyskauden vuoksi ja syksyinen sää heikentää ajo-olosuhteita. Alhaisempi nopeus myös vähentää hirvieläinonnettomuuden seurausten vakavuutta.
Taina Mattila, konsultti, Destia Oy
Olen vakuuttunut siitä, että Tero Kiviniemi on paras mahdollinen henkilö luotsaamaan Destian seuraavaan kehitysvaiheeseen.
Arto Räty, Destian hallituksen puheenjohtaja
Luotamme, että Kiviniemen johdolla Destian tulos ja kannattavuus paranevat merkittävästi.
Hans Sohlström, Destian omistajan Ahlström Capitalin toimitusjohtaja ja Destian hallituksen varapuheenjohtaja
Yhdessä destialaisten kanssa tulemme kehittämään yhtiötä, jonka menestyksen takana ovat lopulta ihmiset ja yrityskulttuuri.
Tero Kiviniemi, Destian toimitusjohtaja kesästä 2018 alkaen
Annina on erinomainen lisä aktiiviseen porukkaamme ja hänen osaamisellaan pystymme kehittämään Erikoisrakentamisen liiketoimintojamme vieläkin asiakaslähtöisempään suuntaan.
vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen
Marinan asemakaavaan sisältyy kolme osa-aluetta, joista kaksi suurinta, Hotellikylän ja Dyynikylän alueet Destia nyt suunnittelee. Kyseessä on hyvin kiinnostaa ja vaativa hanke, jonka parissa kokonaisvaltaisesta suunnitteluosaamisesta on varmasti hyötyä.
Eerik Jarkko, projektipäällikkö
Kiinnostus Destiaa kohtaan on selvästi nousussa. Infra-alan monipuolisimpana työnantajana tarjoamme näköalapaikan alaan. Meillä on tarjolla tehtäviä koko elinkaaren matkalta aina suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Saimme tänä vuonna kesätyöhakemuksia lähes 40 % enemmän kuin vuosi sitten – ja jo vuosi sitten määrät olivat selvästi nousseet edellisistä vuosista.
Taru Salo, Destian henkilöstöjohtaja
Tällä viikolla käyttöön otettiin uutta konttilaituria noin 60 metriä. Se voi tuntua pieneltä, mutta kyseessä on merkittävä välitavoite. Laajennuksen ansiosta laituriin pääsevät jatkossa myös pidemmät laivat, ja myös niiden käsittely helpottuu, kun maapuolelta vapautuu tilaa konttilaiturin laajennuksen myötä.
Destian työpäällikkö Eetu Väisänen Rauman sataman konttilaiturin laajennuksen käyttöönotosta
Hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelmassa on esitetty yhteensä 258 toimenpide-ehdotusta, jotka olivat hirvivaara-alueiden, peuravaara-alueiden ja nopeusrajoitusten muutoksia sekä riista-aitoihin tehtäviä muutoksia ja korjauksia sekä ehdotuksia uuden riista-aidan rakentamiseksi.
Taina Mattila, konsultti, Destia Oy
Työskentelemme hankkeillamme usein jo toiminnassa olevien liikennereittien läheisyydessä parantamassa tai luomassa täysin uutta, entistä toimivampaa yhteyttä. Kyseessä on varsin usein liikenteen solmukohdat, joten liikennettä ei voida pysäyttää töiden ajaksi.
Pasi Kailasalo, johtaja
Vt 4 Oulun kohdan parannushanke on merkittävä, koska kyseessä on yksi pohjoisen liikenteen solmukohdista. Valmistuessaan hanke parantaa koko alueen liikennettä.
Destian projektijohtaja Risto Lippo
Destian vuoteen 2022 ulottuvan strategian ensimmäinen kolmivuotiskausi päättyi vuonna 2016 positiivisissa tunnelmissa. Toisen liiketoimintakauden ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto jäi jonkin verran edellisvuoteen verrattuna. Ensimmäinen vuosineljännes on perinteisesti tuloksen osalta negatiivinen rakentamisen kausiluontoisuudesta johtuen. Tulosparannus syntyi edellisvuotta paremmin onnistuneesta projektinhallinnasta sekä talven keveydestä suuressa osassa maata. Arvioimme edelleen vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton nousevan hieman edellisvuodesta.
Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen, liiketoimintakatsaus 1-3 2017
Vahva osaamisemme ja panostuksemme rataliiketoiminnan kehittämiseen näkyy sopimuskannan kasvuna.
Mikko Mäkelä, toimitusjohtaja, Destia Rail Oy
Etelä-Savon tievalaistusurakan voittaminen tekee Destiasta markkinajohtajan. Yli puolet ely-keskusten kilpailuttamista tievalaistusten palvelusopimuksista on nyt meidän urakoimia.
Hannu Takala, työpäällikkö
Vahvasti suomalaisena yhtiönä haluamme tehdä yhdessä muiden kampanjaan osallistuvien kanssa suomalaista työtä näkyväksi.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja
- Tämä uusin sopimus tukee Destian strategisia tavoitteita ratakunnossapidon osalta. Osaamisemme kattaa koko radanpidon elinkaaren rakentamisesta kunnossapitoon koko Suomen alueella. Turvallisuus ja toimenpiteiden oikea-aikaisuus korostuvat, koska kunnossapitotyöt tehdään aina liikenteen ehdoilla.
Destia Railin toimitusjohtaja Mikko Mäkelä
Olemme iloisia ja kiitollisia saamastamme tunnustuksesta. Via on Destian viestinnän lippulaiva, joka pyrkii kertomaan houkuttelevasti ja selkeästi infra-alasta ja toteuttamistamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme elämää helpottavista ratkaisuista.
Johanna Otranen, viestintäpäällikkö
Tievalaistusurakan voittaminen tukee energiainfra-liiketoiminnalle asettamiamme tavoitteita.
Hannu Takala, työpäällikkö
Tekniikan avulla olemme oppineet hallitsemaan keliä. Ennen asioita todettiin tien päällä tai käsi pantiin ulos ikkunasta. Kelimuutoksia koettiin silmin ja kengän pohjalla. Nykyään muutama päivystäjä hallinnoi ja seuraa koko Suomen tilannetta.
Seppo Kaarto,kelikeskuspäällikkö
Pomo piilossa Suomi -ohjelma tarjoaa meille tehokkaan tavan viestiä Destiasta positiivisesti laajalle joukolle sidosryhmiämme. Tavoitteemme on kasvattaa ohjelman myötä vetovoimaa Destiaa kohtaan.
Johanna Otranen, viestintäpäällikkö
Ohjelman tekeminen oli hieno kokemus. Meillä työskentelee upeita osaajia ja haluan omalla toiminnallani tarjota heille parhaat mahdolliset edellytykset toimia.
Heidi Erha, johtaja
Olemme innolla mukana toteuttamassa ainutlaatuista moottoriurheilukeskusta, joka valmistuessaan on Pohjois-Euroopan suurin. KymiRingin toteuttamisessa hyödynnämme Destian laajaa ja monipuolista osaamista sekä kumppaniverkostoamme.
Ilkka Kaarakainen, Destian työpäällikkö
Olemme tyytyväisiä uudella tavalla toteutettuun allianssin kehitysvaiheen tulokseen, jossa aidosti yhdessä haettiin kummallekin osapuolelle hyvä ratkaisu perinteistä allianssiprosessia avoimemmin.
Jari Kaukonen, WSP:n johtaja
Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön Destian kanssa tässä pilottihankkeessa ja uskomme yhteistyön jatkuvan tuloksellisesti myös tulevaisuudessa.
Timo Pohjola, KymiRingin projektipäällikkö
Allekirjoittamamme sopimus Savon radan kunnossapidosta vahvistaa markkina-asemaamme. Destian hoidettavana on nyt yli puolet Suomen radan kunnossapidon urakoista.
Mikko Mäkelä, Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja
Olemme johdonmukaisesti kehittäneet työturvallisuuttamme viimevuosien aikana. Vuonna 2015 Destia saavutti uuden ennätyksen tapaturmataajuudessa: 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Hyvästä kehityksestä ovat osoituksena myös nyt palkitut työmaamme.
Eija Luoma, konsernin turvallisuus- ja laatupäällikkö
Savon radan eli kunnossapitoalueen 6 voitto tukee vahvaa markkina-asemaamme radan kunnossapidossa sekä rataliiketoiminnalle asettamiamme kasvutavoitteita.
Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja Mikko Mäkelä
Strategisten päämääriemme saavuttamiseksi jatkoimme vuoden aikana panostusta henkilöstömme kehittämiseen. Erityisesti keskityimme osaamiseen, asiakastyöhön ja työturvallisuuteen. Olen tyytyväinen tapaturmataajuuteemme, joka on ennätyksellisen alhainen: 7,6 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Työturvallisuuden paraneminen on näkynyt myös asiakkailta ja työsuojeluviranomaisilta saamassamme hyvässä palautteessa.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja, Destia
Strategiamme mukaisesti keskitymme ydinliiketoimintojemme vahvistamiseen ja kasvuun valituilla liiketoiminta-alueilla. Mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalveluista luopuminen selkeyttää liiketoimintaportfoliotamme, ja vahvistaa tasettamme luoden paremmat edellytykset ydinliiketoimintojemme kehittämiseen ja kasvuun. Mittaus-, kairaus- ja laboratoriopalvelujen ammattilaisemme vahvistavat Mitta Oy:n asemaa alan vahvana suomalaisena osaajana, ja saavat paremmat kehitysmahdollisuudet uudessa omistuksessa.
Hannu Leinonen
Parhaat mahdolliset sää- ja keliennusteet, kokenut henkilöstö sekä uudenaikaiset työmenetelmät ja kalusto ovat onnistuneen kunnossapidon perusta.
Destian kunnossapitopalveluista vastaava johtaja Seppo Ylitapio
Kelikeskuksemme tuottamat tehostetut ennuste- ja hälytyspalvelut auttavat meitä töiden suunnittelussa ja olosuhteiden ennakoinnissa. Tämä vähentää vaarallisten kelitilanteiden määrää parantaen liikenneturvallisuutta sekä myös ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia.
Destian kunnossapitopalveluista vastaava johtaja Seppo Ylitapio
. Hankkeen monipuolisuuden ansiosta pystymme hyödyntämään koko talon osaamistamme sekä vahvaa Kymenlaakson alueen paikallistuntemustamme ja paikallista kumppaniverkostoamme.
Destian työpäällikkö Marko Haapanen
Hankkeessa hyödynnämme Destian vahvaa monipuolista infra-alan osaamista. Työympäristönä lentoasema on erittäin vaativa. Alueella on lukuisia toimijoita ja jatkuvia muutostilanteita. Yhteistyössä toteutettavassa projektissa korostuukin joustavuus ja lukuisten lentoasematoimintojen yhteensovittaminen sujuvan lentoliikenteen mahdollistamiseksi.
Destian Etelä-Suomen tulosyksikön johtaja Minna Heinonen
Liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat katsauskaudella. Tilauskantamme on selkeästi paremmalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja
Kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen projekteissa jo tarjouslaskennasta alkaen kannattavuuden parantamiseksi.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja
Olemme Destiassa panostaneet työturvallisuuden parantamiseen ja olen tyytyväinen, että se myös näkyy käytännön tekemisessä.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja
Monipuoliseen asuntomessualueen urakkaan kuului muun muassa kiveystyöt, vihertyöt, alueen teiden päällystäminen sekä jalankulkusillan ja tukimuurien rakentaminen.
Destian työpäällikkö Tapio Niskala
Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti katsauskaudella, ja on suurempi kuin edellisvuonna sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja
Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti katsauskaudella, ja on suurempi kuin edellisvuonna sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla.
Hannu Leinonen, toimitusjohtaja
Destia jatkaa urakoitsijana Itä-Suomen kunnossapitoalue 8:n urakassa (Ylä-Savo). Voitto tukee vahvaa markkina-asemaamme radan kunnossapidossa.
Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja Jorma Paananen
Tämä on laajamittainen kunnossapidon urakka, joka tukee strategiaamme ja on tärkeä askel kuntamarkkinoiden avautumisen saralla
Juha Aaltonen, työpäällikkö
Tässä mittavassa betonirakentamisen suunnittele ja toteuta -urakassa hyödynnetään monipuolisesti Destian palkittua tietomallintamisosaamista.
Ilkka Kaarakainen, rakennuspäällikkö, Destia Oy
Uuden urakkasopimuksen myötä Destialle kuuluu puolet Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta.
Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja Jorma Paananen
Koulutuspalvelut eivät ole Destian ydinliiketoimintaa, joten olemme tyytyväisiä löytäessämme Rataopistolle uuden alaan keskittyneen omistajan. Proxion raideliikenteen asiantuntijapalvelujen tarjoajana voi kehittää ydintoimintanaan Rataopistoa edelleen eteenpäin Destiaa paremmin.
Johtaja Minna Heinonen
Tikkurilantien hanke oli uraauurtava silta- ja väylähanke mallintamisessa. Mallien käyttöä pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon työmaalla. Väylärakenteet toteutettiin luonnollisesti työkoneautomaatiolla ja työnjohto hyödynsi monipuolisesti sillan tietomallia rakennusvaiheessa. Saimme monipuolisesta uuden työmaateknologian hyödyntämisestä arvokasta kokemusta seuraaviin hankkeisiin.
Destian projektijohtaja Pasi Nurminen
Pitkäaikainen ja taloudelliselta arvoltaan merkittävä sopimus tukee Destian strategista tavoitetta kasvaa rataliiketoiminnassa. Voitettu urakka vahvistaa markkina-asemaamme radan kunnossapidossa.
Jorma Paananen, Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja
Valitse ajanjakso -
Hakusi ei tuottanut tuloksia
Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
Takaisin alkuun