Destia toteuttaa Valtatien 4 Oulun kohta parannuksen

Destia on solminut sopimuksen Valtatie 4 parantamisesta Oulun kohdalla. 16 kilometrin mittainen urakka tuo merkittäviä parannuksia liikenteelle valmistuessaan loppuvuodesta 2019.

– Parannushanke on merkittävä, koska kyseessä on yksi pohjoisen liikenteen solmukohdista. Valmistuessaan hanke parantaa koko alueen liikennettä, kertoo Destian projektijohtaja Risto Lippo.

Hankkeessa rakennetaan 20 uutta siltaa, korjataan 30 siltaa sekä useiden kilometrien matkalta parannetaan tietä, valaistusta ja liikennevaloja.

– Oulunjoen yli rakennettava kevyen liikenteen silta on yksi vaativimmista työvaiheista hankkeella. Toteutamme myös moottoritien 6 eritasoliittymän parannuksen nopealle joukkoliikenteelle sopivaksi ja parannamme melusuojausta, jatkaa Lippo.

Valtatie 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja tärkeä osa Suomen arktista yhteyttä.

– Nelostie on tärkeä, ellei jopa tärkein, Etelä- ja Pohjois-Suomea yhdistävä tieyhteys. Vilkkaasti liikennöidyn tien tulee pysyä käytettävänä koko parannushankkeen ajan. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota työnaikaisiin liikennejärjestelyihin, jotta liikenne on turvallista ja sujuvaa koko projektin ajan, sanoo Lippo.

Lisätietoa: Destia Oy, projektijohtaja Risto Lippo, p. 040 5836128, risto.lippo(at)destia.fi

Liitteet & linkit

Lainaukset

Vt 4 Oulun kohdan parannushanke on merkittävä, koska kyseessä on yksi pohjoisen liikenteen solmukohdista. Valmistuessaan hanke parantaa koko alueen liikennettä.
Destian projektijohtaja Risto Lippo